Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Informatie voor schoolbesturen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Informatie voor schoolbesturen

3 minuten leestijd

door J.J. Verhage

• VERLAGING LEERLINGENSCHAAL KLEUTERONDERWIJS

Minister Dr. J.A. van Kemenade heeft blijkens een O & W bulletin op 11 december 1976 een redevoering gehouden tijdens een algemene vergadering van de Katholieke Onderwijsvereniging. Deze rede bevatte o.m. de mededeling, dat de verkleining van de klassen bij het kleuteronderwijs, die voor 1978 was gepland, eerder zal ingaan, n.l. per 1 augustus 1977. Met ingang van laatstgenoemde datum zal de leerlingenschaal op 32 (thans 33) worden gesteld. Eerst bij circulaire dd. 5 april j.l. heeft de minister de schoolbesturen hiervan mededeling gedaan.

Onderstaand overzicht geeft de opbouw van de nieuwe schaal aan.

• VERLAGING LEERLINGENSCHAAL LAGER ONDERWIJS

De regering heeft besloten de klassegrootte bij het gewoon lager onderwijs op 1 augustus 1977 verder te verminderen. Zij doet dat door het invoeren van de 31-schaal. Minister Van Kemenade heeft dit op 15 februari j.l. medegedeeld tijdens een bijeenkomst te Bussum ter gelegenheid van het eerste lustrum van de plaatselijke afdeling van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs.

Bij het indienen van de begroting kondigde deze bewindsman voor 1 augustus 1977 al de invoering van de 32-schaal.aan, een maatregel, die ongeveer 800 arbeidsplaatsen oplevert. In het kader van de werkloosheidsbestrijding heeft de regering nu besloten de 31-schaal vervroegd in te voeren, d.w.z. al in augustus 1977 in plaats van in augustus 1978, zoals gepland was.

Tot op het moment van het gereedmaken van dit bericht heeft de minister de schoolbesturen nog geen mededeling gedaan van de opbouw van de nieuwe schaal.

Uit verkregen informaties is gebleken, dat de per 1 augustus a.s. in te voeren leerlingenschaal er als volgt uit zal zien.

De opbouw van deze schaal stemt overeen met de dezerzijds verstrekte gegevens hieromtrent tijdens de jaarvergadering van de V.G.S. op 2 april j.l.

Deze schaalverlaging heeft voor kleine scholen nauwelijks enig effect, terwijl deze maatregel voor scholen met respectievelijk 4, 5 en 6 leerkrachten (inclusief het hoofd) geen enkele wijziging ten opzichte van de thans geldende schaal inhoudt.

Of en in hoeverre de splitsings- en combinatienormen voor de toekenning van extra leerkrachten ex artikel 56, 2e lid, der Lager-onderwijswet 1920 voor het schooljaar 1977/1978 herzien zullen worden, is nog onbekend.

• AANTAL WETTELIJK VERPLICHTE LEIDSTERS/ONDERWIJZERS

Voor de schooljaren 1977/1978 en later geldt als grondslag voor de berekening van het aantal wettelijk verplichte leidsters/onderwijzers het gemiddelde van de tellingen op 16 oktober, 16 januari en 16 april van het voorafgaande schooljaar, In dit verband wordt onder schooljaar verstaan het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend.

Voor het schooljaar, waarin een nieuw opgerichte school wordt geopend geldt voor de bepaling van het aantal verplichte leidsters/onderwijzers het aantal kleuters/leerlingen op de 16e dag van de maand volgende op die der opening. Voor het daaropvolgende schooljaar geldt als grondslag het gemiddelde van de tellingen op de 16e dag van de maand volgende op die der opening en de daarna in het schooljaar der opening vallende teldata.

Zie voor een en ander ook het artikel "Vaststelling verplicht aantal leerkrachten bij het kleuter- en basisonderwijs", voorkomend Ln "De Reformatorische School" van augustus 1976.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 mei 1977

De Reformatorische School | 40 Pagina's

Informatie voor schoolbesturen

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 mei 1977

De Reformatorische School | 40 Pagina's

PDF Bekijken