Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Informatie voor schoolbesturen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Informatie voor schoolbesturen

3 minuten leestijd

door J. J, Verhage,

• VERLAGING LEERLINGENSCHAAL KLEUTERONDERWIJS

De leerlingenschaal bij het kleuteronderwijs zal met ingang van 1 augustus a. s. worden verlaagd van 32 naar 31. Deze maatregel garandeert 600 arbeidsplaatsen in het kleuteronderwij s.

De verlaging van deze leerlingenschaal met één punt past in het kader van het in de regeringsverklaring aangekondigde Actieplan, dat tot doel heeft evenwicht te brengen in vraag en aanbod van onderwijsgevenden. Minister Pais heeft gezegd er naar te streven het concept-actieplan rond 1 mei van dit jaar uit te brengen. De verlaging van de leerlingenschaal kan als een voorschot op dit plan worden gezien. Ook onderwijskundig is de maatregel van belang en te zien als een stap op weg naar de integratie van kleuteren lagere school. De leerlingenschaal bij het gewoon lager onderwijs was al 31, zodat door de jongste maatregel de gemiddelde klassegrootte bij het kleuter- en lager onderwijs gelijk getrokken is.

Onderstaand overzicht geeft de opbouw van de nieuwe schaal aan.

• TOEKENNING EXTRA LEERKRACHTEN BIJ HET GEWOON LAGER ONDERWIJS

Bij circulaire van 29 april 1977 heeft de minister van onderwijs en wetenschappen de schoolbesturen o. a. medegedeeld, dat ten aanzien van de toekenning van extra leerkrachten ingevolge artikel 56, 2e lid, der Lager-onderwijswet 1920 de normen voor het splitsen en combineren van klassen, zoals deze gelden voor het schooljaar 1976/1977, onveranderd van kracht blijven voor het schooljaar 1977/1978. Deze normen zijn afgedrukt in dit orgaan van juni 1977.

Of en in hoeverre deze normen voor het schooljaar 1978/1979 herzien zullen worden, is nog onbekend. Blijkens op het ministerie verkregen inlichtingen is de verwachting gewettigd, dat deze niet of nauwelijks in gunstiger zin gewijzigd zullen worden.

Voor een spoedige afdoenir^ van een verzoek om toepassing van genoemd

wetsartikel is het noodzakelijk, dat een afschrift daarvan rechtstreeks wordt gezonden aan de inspecteur binnen wiens inspectie de school is gelegen.

Wellicht ten overvloede merk ik nog op, dat als grondslag voor de berekening van het aantal wettelijk verplichte onderwijzers geldt hot gemiddelde van de tellingen op 16 oktober, 16 januari en 16 april van het voorafgaande schooljaar. In dit verband wordt onder schooljaar verstaan het tijdvak van 1 augustus t/m 31 juli daaropvolgend.

Voor het schooljaar, waarin een nieuw opgerichte school wordt geopend geldt voor de bepaling van het aantal verplichte onderwijzers het aantal leerlingen op de 16e dag van de maand volgende op die der opening. Voor het daaropvolgende schooljaar geldt als grondslag het gemiddelde van de tellingen op de 16e dag van de maand volgende op die der opening en de daarna in het schooljaar der opening vallende teldata. Het aantal wettelijk verplichte kleuterleidsters moet op dezelfde wijze berekend worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 april 1978

De Reformatorische School | 44 Pagina's

Informatie voor schoolbesturen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 april 1978

De Reformatorische School | 44 Pagina's

PDF Bekijken