Bekijk het origineel

PERSBERICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PERSBERICHT

2 minuten leestijd

Het vak godsdienst op de cliristelijice scliool

De Werkgroep Godsdienst Voortgezet Onderwijs heeft zich in de afgelopen jaren o.a. bezig gehouden met het beoordelen van de in het christelijk voortgezet onderwijs meest gebruikte leerboeken voor het vak godsdienst. Uit ons onderzoek is gebleken dat er weinig leerboeken zijn voor dit vak die zowel didactisch als gemeten aan de bijbelse normen aanvaardbaar zijn. In de meeste leerboeken komt een bijbelkritische theologie tot uiting. De resultaten van ons onderzoek zijn te lezen in een themanummer over godsdienstonderwijs van het blad BEZINNING (verkrijgbaar door f. 2, — over te maken op girorekening 2.974.537 t.n.v. Administratie BEZINNING te Groningen).

Niet alleen de inhoud van de meeste leerboeken voor godsdienst is een reden tot zorg voor vele ouders, ook rijzen meermalen vragen over de inhoud van de lessen.

Wat wil onze werkgroep?

- Ouders adviseren t.a.v. de ontwikkelingen in het godsdienstonderwijs.

- Ontwikkelen van richtlijnen voor een leerplan voor het vak godsdienst ten dienste van ouders, leden van medezeggenschapsraden en bestuursleden. Dit houdt in dat wij de grondlijnen voor het vak godsdienst proberen aan te geven. Daarbij letten we op de inhoud van de leerstof, uitgaande van de Bijbel als Gods Woord, en hoe de inhoud ervan kan worden overgedragen aan de leerlingen in hun situaties en achtergronden.

- Bewustmaken van ouders en anderen d.m.v. pubiikaties aangaande de onrustbarende invloed van moderne theologieën en ideologieën op veel christelijke scholen.

Wat vragen wi| van u?

- Uw informatie over problemen rond het val< godsdienst op de school van uw kinderen, zodat wij als werkgroep ons daarover kunnen beraden.

- Uw medewerking om onze taken uit te voeren; dit vragen wij met name aan docenten in het vak godsdienst.

- Uw gebed om dit werk te kunnen doen ten dienste van echt christelijk onderwijs.

Wat wilt u?

- Een afwachtende houding aannemen? "Je kunt er toch niets aan doen." "Ik heb er geen verstand van."

- Of wilt u staan voor bijbelgetrouw christelijk onderwijs? ; Het gaat om uw kind of uw leerling. Help ons mee met uw informatie, uw adviezen en uw gebed, opdat wij u en anderen kunnen helpen.

De Werkgroep zal gaarne in kontakt komen met ouders en docenten die een bijdrage willen leveren aan onze werkzaamheden of die advies willen hebben m.b.t. het vak godsdienst.

WERKGROEP GODSDIENST VOORTGEZET ONDERWIJS

Secretariaat: Cederlaan 9a, 7313 BR Apeldoorn, tel. 055-551172.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 juni 1983

De Reformatorische School | 68 Pagina's

PERSBERICHT

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 juni 1983

De Reformatorische School | 68 Pagina's

PDF Bekijken