Bekijk het origineel

Jaarvergadering V.G.S.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Jaarvergadering V.G.S.

2 minuten leestijd

Nogmaals vestigen wij er de aandacht van belangstellenden op, dat de jaarlijkse algemene vergadering van de V.G.S. gehouden zal worden op D.V. zaterdag 31 maart 1984 in de Kleine Zaal van het congresgebouw "De Doelen", ingang Kruisplein 30 te Rotterdam. Aanvang 10.00 uur.

Onderstaande agenda zal behandeld worden.

1. Opening en openingswoord door de voorzitter, ds. M. Golverdingen.

2. Vaststelling van: a. notulen jaarvergadering van 9 april 1983; b. verslag secretaris (vanaf april 1983); c. verslag penningmeester over 1983.

3. Verslag varf de werkzaamheden van de Stichting Begeleidingscentrum Gereformeerd Schoolonderwijs: a. verslag secretaris over 1983; b. verslag penningmeester over 1983.

4. Ingekomen stukken en mededelingen.

Koffiepauze

5. Referaat door de heer C. Bregman, leraar Nederlands aan de reformatorische scholengemeenschap "Guido de Brés" te Rotterdam en eindredakteur van "De Reformatorische School" over: "De invloed van de school op het leesgedrag van de jeugd."

6. Verkiezing bestuursleden en samenstelling stembureau. Volgens rooster zijn thans de volgende bestuursleden aftredend: A.L. de Boo, W. van 't Hul en K. Meuleman jr.

Ter verkiezing van bestuursleden v»^orden de volgende dubbeltallen aan de vergadering voorgesteld:

A.L. de Boo (aftredend) Ir. P. Slijkhuis te Delft.

W. van 't Hul (aftredend) Mr. L. van de Kam te IJsselmuiden.

K. Meuleman jr. (aftredend) K. van der Steeg te Elspeet.

7. Sluiting morgenvergadering

Lunchpauze

(tijdens deze pauze wordt gelegenheid gegeven tot het indienen van schriftelijke vragen n.a.v. het gehouden referaat).

8. Opening middagvergadering.

9. Bekendmaking van de uitslag van de bestuursverkiezing.

10. Vaststelling huishoudelijk reglement.

11. Beantwoording van de vragen n.a.v. het gehouden referaat.

12. Behandeling van voorstellen, ingediend door V.G.S.-leden.

13. Eventueel verder aan de orde te stellen punten.

14. Rondvraag. (Het wordt dezerzijds op prijs gesteld indien eventuele vragen tijdig van tevoren - tenminste drie dagen vóór de vergaderdatum - worden gezonden naar het V.G.S.bureau, De Spiegel 15, 3341 CA H.l. Ambacht). 15. Sluiting.

Het bestuur van de V.G.S.

P.S.

De afgevaardigden (en de overige leden) van aangesloten schoolbesturen en kerkeraden, zomede de onderwijsgevenden, kunnen tijdens de lunchpauze deelnemen aan de gemeenschappelijke broodmaaltijd, indien de hiervoor verschuldigde kosten ten bedrage van f.20, — per persoon vóór 15 maart 1984 aan de V.G.S. zijn betaald.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 maart 1984

De Reformatorische School | 68 Pagina's

Jaarvergadering V.G.S.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 maart 1984

De Reformatorische School | 68 Pagina's

PDF Bekijken