Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tussentijdse opzegging van een jaarcontract

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Tussentijdse opzegging van een jaarcontract

3 minuten leestijd

‘Ik ben in vaste dienst’, hoor je met enige regelmaat. Vaak wil iemand daarmee zeggen dat hij niet, of niet meer, in tijdelijke dienst is. ‘In vaste dienst’ staat dan tegenover een jaarcontract of een contract voor zes maanden. Tegenover de tijdelijkheid de vastigheid. Enige nuancering kan echter wel aangebracht worden. Je kunt wel ‘in vaste dienst’ zijn, maar een ieder weet dat dit geen blijvende garantie biedt tegen ontslag. Anderzijds: hoe ‘los’ is een benoeming voor onbepaalde tijd? Een jaarcontract geeft weliswaar onzekerheid over de vraag in hoeverre er na het verstrijken van het jaar nog een baan beschikbaar blijft, maar anderzijds geeft het jaarcontract toch ook weer de zekerheid dat er tenminste een jaar gewerkt kan worden. Of?

Ontslagbrief
Mevrouw Heuvelman had een benoeming voor bepaalde tijd op basisschool De Wegwijzer en wel van 1 september 2004 tot 1 september 2005. Zij moest een langdurig zieke leerkracht vervangen. Vlak voor de kerst ontvangt zij een brief van het schoolbestuur met de volgende inhoud:
Recentelijk werd u door uw direct leidinggevende op de hoogte gebracht van de ernstige personele boventalligheid waarmee het bestuur zich geconfronteerd ziet. Daarbij werd u geïnformeerd over het besluit het volume van de tijdelijke arbeidsovereenkomsten en tijdelijke uitbreidingen te verminderen. Concreet betekent dit voor u dat wij hierbij uw tijdelijke dienstverband van 0,4615 wtf, met inachtneming van de geldende opzegtermijn, tegen 1 januari 2005 met ingang van 1 april 2005 opzeggen. Het bestuur betreurt het zeer dat dit besluit genomen diende te worden. Temeer daar dit los staat van het persoonlijk functioneren van betrokken werknemers.

Mevrouw Heuvelman had zo haar bedenkingen bij de juridische houdbaarheid van deze brief en won informatie in. Haar jurist kon haar snel duidelijkheid verschaffen. Het betrof hier een tussentijdse opzegging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Van toepassing is artikel 7:667 Burgerlijk Wetboek. In dit artikel staat in het derde lid:  'Een arbeidsovereenkomst als bedoeld in lid 1 kan slechts tussentijds worden opgezegd indien voor ieder der partijen dat recht schriftelijk is overeengekomen.'
Mevrouw Heuvelman kon een dergelijk beding nergens in haar akte van benoeming terugvinden. Het bestuur zag het anders. De cao bepaalde immers dat een dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd eindigt door ontslag door de werkgever (artikel 40 lid 1 CAO reformatorisch PO)? Nu de akte van benoeming naar de CAO verwees, zo meende het bestuur, moet het er daarvoor gehouden worden dat ieder der partijen het jaarcontract tussentijds door het geven of nemen van ontslag kon laten eindigen.

Commissie van beroep
Uiteindelijk moest de commissie van beroep zich over de zaak buigen. De kernvraag was: is een beding van tussentijdse opzegging voor ieder der partijen schriftelijk overeengekomen of niet? Vanzelfsprekend oordeelde de Commissie dat de CAO van toepassing was. De woorden ‘tussentijdse opzegging’ kwamen in de desbetreffende CAO-artikelen helemaal niet voor. En dit terwijl de wet toch ondubbelzinnig eist dat een beding tot tussentijdse opzegging expliciet zo omschreven moet worden. Daarbij was Commissie van oordeel dat het overeenkomen van een mogelijkheid tot tussentijdse opzegging niet bij een collectief contract kan plaatsvinden, maar dat het beding toegesneden moet zijn op de persoonlijke situatie. Het beding moet gemaakt worden tussen deze twee partijen en uitdrukkelijk worden opgenomen in de individuele akte van benoeming. De commissie verklaarde het beroep van mevrouw Heuvelman dan ook gegrond.

Dus goed om te onthouden: een benoeming voor bepaalde tijd kan nooit tussentijds worden opgezegd, tenzij die mogelijkheid expliciet en ook aldus benoemd in de akte van benoeming is opgenomen. Wel is het mogelijk een dergelijk contract te laten eindigen door een soort objectief bepaalbare ontbindende voorwaarde af te spreken. Bijvoorbeeld dat het jaarcontract van rechtswege eindigt op het moment dat de zieke leerkracht weer arbeidsgeschikt is.

Dit artikel werd u aangeboden door: De Reformatorische School

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 2006

De Reformatorische School | 1 Pagina's

Tussentijdse opzegging van een jaarcontract

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 2006

De Reformatorische School | 1 Pagina's

PDF Bekijken