Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een deltaplan om de problemen bij Engels het hoofd te bieden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een deltaplan om de problemen bij Engels het hoofd te bieden

6 minuten leestijd

Engels wordt steeds belangrijker, of we dat nou prettig vinden of niet. De Engelse taal groeit met zeker 2000 woorden per jaar en heeft al meer dan een miljoen woorden. Daarnaast zien we dat in steeds meer basisscholen Engels vroeg aangeboden wordt. In Nederland zijn er al zo’n 120 basisscholen die Engels aanbieden in de onderbouw. Dit gebeurt overigens ook al in een aantal reformatorische scholen. Tijd om in beweging te komen! In dit artikel blijkt dat er voldoende mogelijkheden zijn.

Engels op school wordt er ook niet makkelijker op. Het niveau in zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs wordt voortdurend opgekrikt. Daarbij komt nog dat binnen twee jaar leerlingen een voldoende moeten halen voor zowel hun eindexamen als hun schoolonderzoeken. Voor veel van onze leerlingen in het VO gaat dit enorme problemen opleveren. De enige lange termijn oplossing die echt kans van slagen heeft, is Engels vervroegd aan te bieden.

Presentatie deltaplan
Op 23 april is er op Driestar Educatief een Deltaplan gepresenteerd dat genoemde problematiek scherp in beeld brengt en vergaande oplossingen draagt. Collega’s uit basisonderwijs en voortgezet onderwijs werden ingelicht over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de tweede taalverwerving en diverse projecten in het land.
Bas Trimbos van het Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) hield een boeiende lezing over de vraag of tweede taal ontwikkeling de verwerving van de moeder taal in de weg staat. Die laatste overweging is lange tijd gebruikt om het aanbieden van Engels in de basisschool op afstand of zelfs buiten de deur te houden. Met deze mythe heeft dhr. Trimbos hard afgerekend en hij stelde zelfs dat het aanleren van een tweede taal positieve effecten heeft op de verwerving van de moedertaal.
Vervolgens heeft Bert Kalkman, directeur onderwijs van Driestar educatief, inzicht gegeven in het Deltaplan zelf. In de eerste plaats moet het aanbod van Engels op de Pabo worden vergroot en de kwaliteit van de lerarenopleiding LVO worden verbeterd. Zo krijgt een selecte groep Pabo studenten de kans zich te bekwamen in de Engelse taal, zodat zij een internationaal erkend examen (Cambridge Advanced Certificate) kunnen halen. De scholen (niet alleen PO scholen) wordt een scala aan cursussen aangeboden. Dit varieert van een cursus voor de individuele leerkracht om beter Engels te geven op school tot een begeleidingstraject bij het opstarten van Engels in de onderbouw, met daarbij eventueel het aanbieden van TTO (tweetalig onderwijs) in de basisschool.

Makelaar
Een andere rol die Driestar Educatief voor zich ziet weggelegd is die van een kenniscentrum. Zij wil uitdrukkelijk een faciliterende rol spelen. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het signaleren en bij elkaar brengen van allerlei initiatieven die op lokaal of regionaal terrein worden ontwikkeld. Nu al zijn er verschillende sterke regionale activiteiten waarbij basisscholen betrokken zijn bij de VO-school in hun regio. Verscheidene aspecten van zulke activiteiten kunnen van groot nut zijn in andere regio’s. Driestar educatief wil een makelaar zijn in het coördineren van zulke initiatieven. Daarnaast is het goed om een databank te ontwikkelen aangaande het aanleren van Engels, zodat ideeën kunnen worden gedeeld en uitgewisseld. Daarbij wordt ook gedacht aan een forum dat wordt gedeeld door docenten van basisschool en voortgezet onderwijs, schoolleiders en directies.
Daarna werden in een aantal workshops verschillende lopende initiatieven gepresenteerd. Dhr. Karel Philipsen, leider van het Early Bird project in Rotterdam, vertelde over zijn ervaringen met Engels vanaf groep 1 in meer dan vijftig scholen in Rotterdam en omstreken (www.earlybirdie.nl). Opgericht in 2003, zijn ze daar meteen begonnen met het aanbieden van Engels in de eerste groepen. Kinderen leren letterlijk spelenderwijs Engels door liedjes, spelletjes en andere activiteiten. Daarbij hebben zij zich laten begeleiden door twee hoogleraren uit Groningen, mevrouw Goorhuis en de heer Bot. De laatste heeft overigens aangetoond dat taalzwakke kinderen en kinderen die thuis een andere taal spreken, voor de ontwikkeling van hun Nederlandse taal baat hebben bij vervroegd taalonderwijs Engels (vvtoE).

Magazine Scope
Twee docenten Engels van het Driestar College te Gouda hebben het initiatief genomen om een goed en verantwoord magazine Engels te ontwikkelen voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs. Omdat scholen nu gebruik moeten maken van materiaal dat didactisch wel goed is, maar voor de achterban onacceptabel, hebben de initiatiefnemers besloten een eigen magazine uit te brengen. Het Reformatorisch Dagblad heeft hier positief op gereageerd en een nulnummer gemaakt van een English Student magazine. Dit magazine, met de naam Scope, is tijdens het congres gepresenteerd. Naast een vier keer per jaar te verschijnen magazine kunnen leerlingen ingesproken teksten beluisteren op een nieuwe website, waarop ook veel andere informatie te vinden is en zijn er allerlei opdrachten te maken in een bijbehorend ‘workbook’. Daadwerkelijke invoer van het magazine hangt af van de bereidwilligheid van de betrokken scholen hieraan mee te doen. De heer Kranendonk van het RD, die een eerste exemplaar aanbood aan de heer Büdgen als voorzitter van het Directieoverleg Reformatorisch Onderwijs, benadrukte dat dit een unieke kans is - die echter wel gedragen moet worden door een groot aantal scholen en docenten Engels.

Een uniek initiatief werd gepresenteerd door twee collega’s uit het veld die in samenwerking met Uitgeverij Groen een leergang vanaf groep 1 hebben ontwikkeld die de naam ‘My name is Tom’ draagt.
De Rehobothschool uit Kootwijkerbroek heeft laten zien hoe zij met Engels in groep 1 aan de slag is gegaan. Getuige de enthousiaste reacties van bezoekers van de workshop valt er genoeg te doen met de Engelse taal in de eerste twee groepen.

Instaptoets
Een bekend verschijnsel in onze scholen is de Instaptoets die al vele jaren wordt afgenomen in de VO-scholen aan het begin van de brugklas. Gezien het feit dat deze toets aan vervanging toe is en er daarnaast allerlei andere toetsen worden gebruikt (o.a. Anglia, ook aanwezig met een informatiestand) is door een werkgroep bekeken of de toets moet worden voortgezet. Besloten is nu om toch met deze toetsing door te gaan en deze wellicht op meerdere niveaus toe te passen. Concreet valt dan te denken aan toetsen voor groep 7 en 8, maar ook een assessment aan het einde van de klassen 1, 2 en 3 van het VO. Op de bijeenkomst is een en ander helder neergezet in een workshop.

Naast bovengenoemde dingen verdient de presentatie van Klikwereld aandacht. In een heldere presentatie hebben de mensen van klikwereld laten zien wat hun plannen voor de toekomst zijn in het kader van digitaal materiaal o.a. voor het vak Engels.

De organisatoren waren zeer tevreden met de opkomst van bijna twee honderd deelnemers. Driestar Educatief hoopt echter dat dit initiatief verder gestalte zal krijgen en een groot aantal betrokken PO scholen serieus zullen overwegen om meer aandacht aan het vak Engels te geven. De voorbeelden van Early Bird en Basisschool Rehoboth te Kootwijkerbroek hebben duidelijk laten zien dat het geen onmogelijke opdracht is om al in groep 1 te beginnen met een vreemd taal – dit is zelfs wenselijk.

Vanuit een ter plaatse gehouden enquête komt duidelijk de wens naar voren om meer contact en uitwisseling van informatie tussen scholen onderling. Met deze en andere uit de bijeenkomst voortgekomen ideeën gaat Driestar Educatief actief aan de slag.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 juni 2008

De Reformatorische School | 1 Pagina's

Een deltaplan om de problemen bij Engels het hoofd te bieden

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 juni 2008

De Reformatorische School | 1 Pagina's

PDF Bekijken