Bekijk het origineel

NATUURLIJKE GODSKENNIS.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

NATUURLIJKE GODSKENNIS.

2 minuten leestijd

X. vraagt in hoeverre wij God kunnen kennen door de natuurlijke Godskennis en kan deze kennis uit de Heilige Schrift ter zaligheid putten?
Tot beantwoording van deze vraag diene eerst het begrip natuurlijke Godskennis bepaald te worden.
God heeft Zichzelf geopenbaard in de natuur en in de Heilige Schrift. De openbaring in de natuur was in den staat der rechtheid genoegzaam, om God te kennen, nademaal de mensch, geschapen naar Gods beeld, kennisse Gods bezat, die wij niet meer bezitten. Ons verstand is verduisterd door de zonde. Wij zijn zonder God in de wereld; vervreemd van onzen Maker en Formeerder. Toch heeft God in den gevallen mensch een bewustzijn ingelaten, waardoor elk mensch weet, dat er een hooger Wezen is, hetwelk wij God noem'en. Dit is de ingeschapen of aangeboren kennis. Geen godloochenaar is geboren; een atheïst wordt gemaakt; hij stopt de inspraak zijner consciëntie den mond en zegt in zijn hart: „Er is geen God".
Die ingeschapen Godskennis is. echter zóó duister, dat men er zelfs niet uit weet, dat er maar één God is. De Heidenen zijn dan ook veelgoden-dienaars (poly-theïsten). Hoe verlicht deze natuurlijke kennis ook moge worden, zelfs zoo, dat een der Heidensche dichters heeft uitgeroepen: „Wij zijn van Gods geslacht", toch is en blijft zij volstrekt ongenoegzaam ter zaligheid. Men kan uit de natuur Christus niet kennen en die. te kennen is onmisbaar ter zaligheid. Daarom is het zoo noodzakelijk den Heidenen het Evangelie te verkondigen. Zonder het Woord Gods gaan zij verloren. (Wordt vervolgd)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 december 1943

De Saambinder | 2 Pagina's

NATUURLIJKE GODSKENNIS.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 december 1943

De Saambinder | 2 Pagina's

PDF Bekijken