Bekijk het origineel

EMIGRATIE CANADA

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

EMIGRATIE CANADA

3 minuten leestijd

Aan leden der Geref. Gemeenten en anderen die dezelfde beginselen zijn toegedaan en die plannen hebben om naar Canada te emigreren, wordt medegedeeld, dat de synodale commissie der Geref. Gemeenten ter behartiging van de kerkelijke (geestelijke) belangen onzer mensen in Canada, gaarne bereid is om haar bemiddeling te verlenen voor eventuele plaatsing van nieuwe emigranten, door onze eigen emigratie-agenten in Canada, welke aangesteld zijn onder goedkeuring van de Canadese emigratie-autoriteiten.

Twee groepen die regelmatig des Zondags bijeen komen onder het lezen van predikatiën, zijn reeds gevormd, één in Zuid-Onario en één in Zuid-Alberta; de eerste hiervan heeft nu reeds de beschikking over een kerkgebouw. Ook bestaan reeds plannen om te komen tot een derde groep en wel in de provincie Brits- Columbia. De drie Amerikaanse predikanten der Geref. Gemeenten houden reeds nauw contact met deze groepen en zijn al meerdere malen bij hen voorgegaan in. de bediening des Woords en der Sacramenten. Een zeer dringende oproep willen wij hierbij doen aan predikanten en kerkeraden, namelijk deze: zijn er onder uw leden die met plannen lopen om te emigreren naar Canada, maakt hen toch vooral attent op het werk onzer synodale commissie. En zijn er nog die zich bij de Stichting landverhuizing hebben opgegeven en welker emigratie-plannen reeds in ver gevorderd stadiirai zijn, stel ook hen toch vooral nog vóór him vertrek in verbinding met onze commissie, opdat ze bij aankomst in hun nieuw vaderland direct contact kunnen opnemen met onze reeds gevestigde kerkehjke groepen. Ook voor diegenen die reeds ift: Canada gevestigd zijn als emigrant en welker woonplaats nog niet bekend is bij de commissie, doen wij hierbij nogmaals een dringende oproep, ook aan de familie-leden hier te lande, om opgave van hun namen en adressen, opdat ook zij in contact kunnen worden gebracht met de reeds gevestigde groepen aan de overzijde van de oceaan. Met de hulp des Heeren hoopt de commissie te trachten om de emigranten in hun nieuw vaderland ook daar onder de zuivere beginselen der waarheid té brengen. Ouders, denkt toch om uw grote verantwoordelijkheid, die u draagt, ook ten opzichte van uw kinderen. Laat het u toch geen onverschilHge zaak zijn waar u of uw kinderen terecht komen in dat grote land en aan welke geestelijke (kerkelijke) verzorging u uw kinderen en u zelf toevertrouwt. Laat deze aangelegenheid bij uw emigratie toch van het allergrootste belang zijn. Reeds 23 personen zijn in de afgelopen zomer door bemiddeling onzer commissie in Zuid-Alberta, in de omgeving van de reeds gevestigden, geplaatst geworden, zodat daar nu reeds een groep bestaat van ongeveer 50 personen. Reeds verscheidene jonge mannen en gezinnen hebben zich opgegeven om bij leven en welzijn het komende voorjaar in aanmerking te mogen komen voor plaatsing in de omgeving onzer eigen mensen, hetzij in Zuid-Ontario of in Zuid- Alberta.

Zover ons dat mogelijk is, willen wij gaarne alle nodige inlichtingen verstrekken omtrent emigratie naar Canada aan landbouwers, tuinders en landarbeiders, die daartoe hun begeerte te kennen geven en zich in Canada wülen voegen bij diegenen die onze beginselen zijn toegedaan.

Het correspondentie-adres onzer commissie is: NAIRACSTRAAT 47, BARNEVELD.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 oktober 1949

De Saambinder | 4 Pagina's

EMIGRATIE CANADA

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 oktober 1949

De Saambinder | 4 Pagina's

PDF Bekijken