Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbespreking

4 minuten leestijd

Ter recensie ontvingen we van de uitgeverij „De Banier" te Utrecht „Feeststoffen" door Ds J. Fraanje. Dit boekwerk, wat er zeer fraai uitziet, bevat elf predikatiën voor onderscheiden tijden, waaraan een kernachtig voorwoord van dezelfde schrijver voorafgaat. Op eenvoudige doch tegelijk zeer zakelijke en hem zo geheel eigen manier behandelt wijlen Ds Fraanje, die in onze Gemeenten zulk een grote plaats door Gods genade mocht innemen, hier stoffen in verband met Kerst en Paasdagen, Oud- en Nieuwjaar alsook voor de Dankdagen. Deze preken zijn echter ook zeer nuttig om gelezen te worden op andere tijden. Wat worden er diepe verborgenheden in geopenbaard en verklaard welk een onderwijzingen en bemoedigingen worden de kerke Gods hier gegeven en welk een ernstvolle waarschuwingen tot lering en ontdekking hier gehoord.. Een aanbeveling is voor dit werk van die zozeer beminde onder ons niet nodig. Het spreekt voor zichzelf. Wij wensen het dan ook in veler handen, om gelezen en nog eens gelezen te worden. Ook zijn deze preken voor de samenkomsten der Gemeenten, die vacant zijn, zeer geschikt. Jammer is dat geen inhoudsopgave is gegeven. Het geheel, wat 178 blz. heeft, ziet er, gedrukt op helder wit papier en voorzien van een keurige groene band met opschrift in vergulde letters, alleszins zeer goed verzorgd uit en kost slechts ƒ 3.25. Verkrijgbaar bij de Uitgeverij „De Banier" te Utrecht, de Boekhandel en de Agenten.

De Banierkalender

Uitgave van de Uitgeverij „De Banier" te Utrecht. Prijs ƒ 1.95, in boekvorm gebonden ƒ2.45. Premieboek „Zo God het huis niet bouwt", bij de Kalender slechts ƒ 1.95.

Het is verblijdend, dat ook in dit zo pas begonnen jaar de bekende „Banierkalender" het licht ziet. Hoeveel lectuur komt menigmaal in onze huizen, waartegen veel bezwaren moeten geopperd worden. Alles toch is er in onze tijd op uit om van de vaste grondslagen in Gods Woord neergelegd en waarop onze vaderen, ondanks alle haat en verachting, bouwden, af te voeren, hetzij bedekt of openbaar. Ook wordt daartoe het eenvoudige kalenderblaadje menigmaal gebruikt. Het is daarom verheugend dat we ook dit jaar weer een kalender mogen hebben, waar op elk blaadje aan de voorzijde een stichtelijke overdenking over de een of andere tekst, in alle eenvoudigheid overeenkomstig de ware grondslag wordt geboden. Op de achterzijde vindt ge aangrijpende verhalen en beschrijvingen van allerlei gebeurtenissen en voorvallen op het gebied van het persoonlijke, huiselijke, kerkelijke, school- en maat schappelijke leven. Kortom deze kalender blijft over het gehele jaar de aandacht trekken en geeft telkens weer op aangename wijze iets anders. Het schild ziet er keurig uit en is een sieraad voor de kamer. Ds prijs bedraagt ƒ 1.95. Ook is de kalender gebonden in boekvorm weer verkrijgbaar, wat zeer aanbevelenswaardig is, om gemakkelijker te bewaren en later nog eens na te kunnen slaan. Zo gebonden is de prijs slechts ƒ 2.45. Het premieboek blijkt van de uitgever een goede keuze te zijn. De titel is „Zo God het huis niet bouwt" en is geschreven door „Mevahor". Het is een aangrijpend verhaal uit het levsn van de familie Geuzenkamp. Het is in vijftien hoofdstukken verdeeld en spreekt van de wonderlijke leiding des Heeren tot eeuwig heil van de vader van het gezin. Het handelt van de harde werkelijkheid en de teleurstelling van het leven. Van de blijdschap in de voorspoed, echter met verzaking van des Heeren ordinantiën. Van de hardheid van des mensen hart, ondanks de tekenen van het heilig ongenoegen Gods. Maar ook van de onwederstandelijke kracht des Heeren, waarbij het liefste niet wordt gespaard doch in de souvereine genade Gods doet roemen. Het boek is boeiend geschreven en bevat zeer veel nuttige wenken tot waarschuwing en lering.

Van harte bevelen we dit werk van 152 blz., wat keurig is verzorgd en van een mooie band met plaat en opschrift is voorzien, aan ieder gezin gaarne aan. De prijs is laag gesteld en bedraagt als premieboek bij de kalender slechts ƒ 1.95.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 januari 1951

De Saambinder | 4 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 januari 1951

De Saambinder | 4 Pagina's

PDF Bekijken