Bekijk het origineel

Leestafel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Leestafel

3 minuten leestijd

Ter recensie ontvingen wij: „Een blijde tijding voor een schuldig en dwaas volk", door Ds G. van Reenen. Dit boekwerk bevat een zestal leerredenen van deze geliefde en zo zeer geachte predikant, die nog vele jaren spreekt nadat hij gestorven is. Telkens en telkens weer worden door zovelen de preken van wijlen Ds van Reenen in huis en in de kerk met graagte gelezen. De beminde schrijver bezat de gave op boeiende wijze zijn hoorders aan zich te binden, doch ook om naar het hart te spreken van degenen die het leven in eigen hand niet kunnen houden en waarvoor het nodig geworden is dat de Heere Zich in Zijn souvereine genade, die in Christus is, ia hen verheerlijkt tot hun eeuwig heil. Hoe leerzaam, onderwijzend, waarschuwend en anderzijds voor het oprechte volk vertroostend zijn ook dit zestal leerredenen, waarvan thans de 2e druk noodzakelijk werd, wijl de Ie druk leeds geruime tijd geheel was uitverkocht. Deze preken handelen over Hosea 13 : 12-14, Psalm 23 : 1-3, Numeri 16 : 48, Deuteronomium 32 : 9-12, Richteren 1 : 15, 2 Corinthe 4 : 16-18. Op de inhoud van deze preken behoeven wij niet nader ia te gaan, wijl de Ie druk ervan reeds zeer velen tot grote stichting mocht strekken. Jammer is wel dat in dit werk geen inboudsregister opgenomen is, wat het naslaan zo vergemakkelijkt.

Verder is dit boekwerk van 142 blz. keurig verzorgd en van een fraai zwart bandje met gouden opschrift voorzien door de Uitgever W. M. den Hertog, Lange Nieuwstraat 52a, te Uti-echt, en kost gebonden slechts ƒ3.25.

Ook ontvingen wij ter recensie de Banierkalender 1953. Wij mogen het op prijs stelien dat de N.V. De Banier te Utrecht zich beijvert elk jaar weer zorg te dragen dat in onze gezinnen een kalendea* gevonden kan worden, die tegelijk een stichtelijke overdenking geeft voor iedere dag. We mogen in onze veelbewogen en verwarde tijden, waarin zoveel wordt aangediend wat er op gelijkt en toch het ware niet is, het waarderen dat ons in de Banierkalender iets geboden wordt, wajt overeenkomt met de leer die naar den Woorde Gods is en datgene wat ons in de weg van Gods voorzienigheid door zovele godzalige vaderen in geschriften is nagelaten. Ook de achterzijde van de kalenderblaadjes zijn nuttig besteed, wijl daarop verschillende leerzame en stichtelijke verhalen voorkomen, die zeer de aandacht binden. Het schild is kemig verzorgd met een voorstelling van David en Goliath.

Met het bijbehorende premieboek „De geheime kamer" heeft de Uitgeverij De Banier ook een goede keuze gedaan, daar dit een aantrekkelijk boekwerk is, handelende over de vele wederwaardigheden, die een jong meisje en haar jeugdige broertje uit een aanzienlijk geslacht, als wezen moesten doormaken, in de weg van Gods voorzienigheid in de tijden der vervolging. Zo duidelijk straalt in dit aangrijpend verhaal de kennelijke bewaring des Heeren, ook van dit jeugdige tweetal uit, lalsmede dat de Heere nooit beschaamd doet uitkomen die op Hem vertrouwen, hoe jeugdig ze ook zijn, ja- dat Hij dezulken vdl verblijden door Zijn daden. Reeds schreven wij in het nummer van 23 October j.l. over dit boek van 137 bladzijden en keurig verzorgd met mooie band een recensie en kunnen daarom thans beknopt hiermede zijn.

Velen zullen de kalender reeds hebben besteld, die dit nog niet deden kunnen wij kalender en premieboek van harte aanbevelen. De prijs van de kalender op schild is ƒ 1.95 en gebonden in boekvorm ƒ 2.45. Het premieboek kost ƒ3.75. Doch tegelijk met de'kalender besteld slechts ƒ 2.75.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 november 1952

De Saambinder | 4 Pagina's

Leestafel

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 november 1952

De Saambinder | 4 Pagina's

PDF Bekijken