Bekijk het origineel

Rondom het Kerstfeest

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Rondom het Kerstfeest

5 minuten leestijd

In dit stukje willen we iets schrijven over de gebeurtenissen rondom het Kerstwonder. De profetie had voorspeld dat de Christus in Bethlehem moest geboren worden, denk b.v. aan Micha 5 : 1. En hoe werd het ook hier bewaarheid dat God belooft, maar ook, dat God vervult.

De Heere volvoert Zijn raad dwars door het onmogelijke van de mensen heen, want Hij zegt: „Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen". Immers uit zichzelf zouden Jozef en Maria, die in Nazareth woonden, nooit naar Bethlehem gegaan zijn. Maar nu gebruikt de Heere keizer Augustus om hen op de plaats te brengen, waar zij moeten zijn.

Immers toen keizer Augustus een decreet uitvaardigde, dat de gehele wereld (dat is het deel der wereld, dat onder de Romeinse macht stond) beschreven zou worden, met de bedoeling om een overzicht te krijgen van het nationale vermogen, wist hij niet, dat hij onbewust krachtig meewerkte aan de vervulling der belofte, die verklaarde dat de Christus te Bethlehem Efrata moest geboren worden. De keizer meent macht te hebben om te gebieden, maar in Gods hand was hij niet meer dan een weversklos, die schijnbaar willekeurig door de schering wordt geworpen, maar die in werkelijkheid met wijsheid bestuurd wordt en zo helpt om het gouden weefsel der heilsgeschiedenis te weven. Immers door dit gebod van keizer Augustus moesten ook Jozef en Maria de lange reis aanvaarden uit Nazareth, in het hoge Noorden, naar Bethlehem, in het Zuiden van het land.

Ieder moest naar zijn eigen stad, d.w.z. naar de plaats, waar zijn voorouders gewoond hadden om zich daar in de burgerlijke stand te laten inschrijven'. Het was een zeer zware reis voor Jozef en Maria. Men moest iedere dag een flinke afstand afleggen, om het in een week te kunnen volbrengen.

Jozef was een arm man, dat blijkt hieruit dat hij bij de besnijdenis van de Heere Jezus twee tortelduiven offert, het offer der armen, waar hij bij meerdere welgesteldheid een lam en een duif ten offer had moeten brengen, maar al was Jozef arm, toch zal hij naar alle waarschijnlijkheid een ezel hebben gehad, waarop Maria kon rijden, want anders is het haast ondenkbaar, dat zij de lange reis heeft kunnen afleggen.

Op die lange reis van minstens een week deed zich het probleem van de herberg zeker niet voor het eerst voor in Bethlehem, want in die dagen zal er vanwege de volkstelling wel in meer plaatsen een grote volkstoeloop zijn geweest. Het Evangelie zwijgt echter over al die moeilijkheden, maar vermeldt alleen, dat wanneer Jozef en Maria uitgeput in Bethlehem aankomen, er voor hen geen plaats is in de herberg. Die herberg is een z.g. karavanserai. Zo n herberg is een vierkant gebouw met in het midden een binnenplaats.

Op die binnenplaats overnachten de lastdieren, de kamelen en de ezelen en de bagage, en daar rondom heen was een aantal vertrekken, ongemeubileerd, met hoogstens een bedmat er in.

Er zijn verklaarders, die menen, dat Jozef en Maria, toen er geen plaats was in die vertrekken, hun toevlucht genomen hebben tot die binnenplaats, waar de dieren lagen en dat daar Christus zou zijn geboren. Dit heeft echter geen enkele grond.

We lezen duidelijk, dat er voor hen geen plaats was in de herberg, en tot die herberg behoorde ook de binnenplaats.

Bovendien wordt tot de herders gezegd: „Gij zult het Kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe". Het heeft betekenis dat er niet staat: in een kribbe, maar met nadruk: de kribbe. Dat kan voor de herders betekend hebben de hun bekende kribbe, in de stal, waarheen zij gewoon waren hun schapen te drijven.

Dit wordt bevestigd door Justinus de Martelaar, die in ongeveer 100 na Christus leefde. Hij schrijft ons dat de schaapsstallen in de rotsen waren uitgehouwen, dus een soort grotten.. Hij meent, dat de Heere Jezus geboren is in zulk een stal, zulk een "grot in de rotsen, waar soms de schapen in Overnachtten. Justinus meent zelfs, dat dit geprofeteerd is in Jesaja 33 : 16: „De sterkten der steenrotsen zullen zijn hoog vertrek zijn".

Gods Woord geeft er geen nader licht over, maar wel is deze verklaring zeer waarschijnlijk, omdat zij bevestigd wordt door de oudste getuigen en bovendien zulke schaapsstallen, zulke grotten, zeer vele gevonden worden rond Bethlehem.

Zulk een warme stal was voor Maria in de toestand waarin zij verkeerde, ook een veel betere verblijfplaats, dan de binnenplaats van de herberg, de karavanserai, waar de reizigers uit- en ingingen.

Ook komt hier duidelijk naar voren de eerste trap van Jezus' vernedering: „Zijn nederige geboorte". Hier ligt de verborgenheid der Godzaligheid: „God geopenbaard in het vlees", ja door ontdekkende genade wordt ingeleefd dat de mate van Jezus' vernedering, ons heenwijst naar de mate van onze ongerechtigheid en de diepte van onze val. Hier daalt de Majesteit af in diepe onbeschrijfelijke vernedering.

Zó, zo lief had God Zijn in zichzelf verloren volk, dat Hij in Zijn eniggeboren Zoon tot hen afdaalde om hen uit de diepte van het modderig slijk der zonde op te halen, ja zó lief had Christus Zijn volk, dat Hij boog onder hun schuld, afdaalde in hun vloek, om hen met God te verzoenen door Zijn bloed.

Vlaardingen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 december 1955

De Saambinder | 4 Pagina's

Rondom het Kerstfeest

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 december 1955

De Saambinder | 4 Pagina's

PDF Bekijken