Bekijk het origineel

Kerknieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerknieuws

5 minuten leestijd

Tweetal te Ridderkerk: A. F. Honkoop te Goes en C. Molenaar te Dordrecht.

Beroepen te Zeist: C. Molenaar te Dordrecht; te H. I. Ambacht: H. van Gilst te Dirksland.

Bedankt voor Passaic N.J. (U.S.A.): A. Vergunst te Corsica (U.S..A.)-

BEGRAFENIS Ds. VAN NEERBOS

Dinsdag 26 Juni werd Ds. van Neerbos, emerituspredikant van onze Gereformeerde Gemeenten, laatstelijk wonende te Vlaardingen, ten grave gedragen. Nadat hij slechts enkele dagen aan zijn bed was gebonden geweest, heeft de Heere Zijn oude knecht op 86-jarige leeftijd thuisgehaald.

In de Nederlands Hervormde kerk te Katwijk a. d. Rijn, die op de begraafplaats, staat, waar het stoffelijk overschot in het familiegraf werd bijgezet, werd een samenkomst gehouden.

In de goed bezette kerk werd allereerst het woord gevoerd door Ds. H. Rijksen van Vlaardingen. Deze liet zingen Psalm 89 : 19 en 8, las vervolgens Openbaring 7 : 9—17. Nadat hij was voorgegaan in gebed, sprak hij naar aanleiding van Hebreeën 13 : 7: „Gedenkt uw voorgangers, die u het Woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandel".

Spreker wees er op, dat de apostel in dt woord niet alleen bedoelt om de persoon van de voorgangers in dankbare herinnering te houden, de Heere erkennend in wat Hij in hen gegeven heeft, maar ook om te gedenken het woord, dat de Heere door hun dienst heeft gesproken.

Dit geldt ook van de overleden Ds. van Neerbos. Ook hij heeft in alle eenvoudigheid en in alle getrouwheid Gods Woord gepredikt en voor allen die dat Woord, door zijn dienst gesproken, hebben gehoord, zal het zijn tot een eeuwig voordeel, of tot een eeuwig oordeel. Paulus zegt: „Gedenkt uw voorgangers, die u het Woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na". Het zaligmakend geloof is ons allen noodzakelijk. Buiten dat geloof is er geen gemeenschap met Christus en in Hem met God mogelijk. Dat geloof alleen behoudt en het is de overwinning, die de wereld overwint. Dat zaligmakend geloof was ook door Goddelijke wederbarende genade in het hart van Ds. van Neerbos gewerkt en hij had oefeningen in dat geloof mogen verkrijgen.

En nu geldt ook hier: „en volgt zijn geloof na". Ds. Rijksen wees hierop met betrekking tot alle aanwezigen en in het bijzonder ook de familie en kinderen van de overleden dienstknecht.

„Het is nodig", aldus Ds. Rijksen, „dat gij in hetzelfde spoor der godzaligheid moogt treden als uw overleden vader, dat ook gij de smalle weg, die ten leven leidt, moogt betreden en dat het geloof van uw vader ook in uw hart mocht worden gevonden".

Tot aansporing hiertoe wijst Paulus immers op de uitkomst van de wandel van Gods knechten en kinderen: „aanschouwende de uitkomst van hun wandel". Die uitkomst is immers een zalige ruil. „Om dan altijd bij U te wezen, zonder te scheiden meer". Die uitkomst van hun wandel moet ons tot heilige jaloersheid brengen.

Na nog een ernstig woord tot de aanwezigen en familie gesproken te hebben, verliet Ds. H. Rijksen de kansel. Hierna werd het woord gevoerd door Ds. A. Verhagen van Gouda.

Ds. Verhagen wees er op, hoe hij lange jaren met Ds. van Neerbos heeft mogen samenwerken.

Ds. van Neerbos was zijn opvolger in de gemeente Meliskerke; en in Bruinisse had Ds. Verhagen hem in zijn dienstwerk aldaar mogen bevestigen.

Ook Ds. Verhagen sprak een woord van vermaning en troost, in bijzonder tot de kinderen en wees hen er op, dat zij toch niet zouden rusten, voordat de God van hun vader ook hun God mocht zijn. Nadat spreker nog had laten zingen Psalm 68 : 2 en hij voorgegaan was in gebed, begaf de familie en de menigte zich naar de begraafplaats. Aan de groeve werd allereerst het woord gevoerd door ouderling Provoost van Meliskerke, waar Ds. van Neerbos gestaan heeft. Ouderling Provoost sprak een woord van dankbare herinnering aan het dienstwerk van de overleden leraar daar ter plaatse. Vervolgens verkreeg Ds. L. Rijksen van Middelburg het woord. Deze wees er op, dat door één mens de dood in de wereld gekomen is en doorgegaan is tot alle mensen, wijl allen in hem gezondigd hebben, maar ook hoe nu temidden van dat nachtelijk donker des doods, dat over geheel de aarde gespreid ligt, Christus getuigt: „Ik ben de Opstanding en het Leven". Hij heeft immers voor al Zijn volk door Zijn Zelfovergave de dood van zijn prikkel beroofd. De dood is alzo voor dezulken gedood door de dood van Christus. Maar hoe noodzakelijk is het nu voor een ieder van ons de toepassing daarvan in ons hart te ervaren, door de kracht des Heiligen Geestes. Ook Ds. L. Rijksen sprak een woord van ernstige vermaning tot de kinderen eii wees er op, dat het een groot voorrecht is, zulk een vader gehad te hebben^ maar dat dit ook een ernstige verantwoordelijkheid voor hen meebrengt. Tenslotte sprak de oudste zoon van de overledene, de heer H. van Neerbos, een dankwoord tot de sprekers, alsook tot alle aanwezigen. Onder de talrijke belangstellenden uit alle delen van ons land, merkten we onder meer de afgevaardigden op van verschillende gemeenten, die Ds. van Neerbos gediend heeft.

Naast de genoemde predikanten was ook Ds. K. de Gier van Den Haag aanwezig.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 juli 1956

De Saambinder | 4 Pagina's

Kerknieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 juli 1956

De Saambinder | 4 Pagina's

PDF Bekijken