Bekijk het origineel

Vragenbus

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vragenbus

3 minuten leestijd

B. te Y. vraagt of Maria, de moeder des Heeren, nog meer kinderen heeft gehad, daar er van de broeders des Heeren en ook van Zijn zusters op verschillende plaatsen in Gods Woord gesproken wordt.

Antwoord. Deze vraag is niet nieuw. Heel wat eeuwen al heeft men zich met deze vraag bezig gehouden en nog is men het er niet over eens.

Sommige kringen, en met name Rome aan de spits, willen er niets van weten, dat Maria meerdere kinderen gehad heeft.

Het geschrevene, dat zij haar eerstgeboren zoon baarde, geeft wel geen grond, dat na de geboorte van de Heere Jezus meer zonen zijn geboren, doch ziet daarop, dat zij vóór de geboorte van Jezus geen kinderen had voortgebracht.

Maar waarom zouden er na de Heere Jezus uit het huwelijk van Jozef en Maria geen kinderen geboren zijn? De Schrift wijst ons duidelijk aan, dat zij een gewoon huwelijksleven met elkander hebben gehad, zie Matth. 1 : 24, 25,

Wel zijn er vele gereformeerde godgeleerden geweest, die zeggen, zoals o.a. a Marck: „dat het gelooflijk is, dat Maria maagd gebleven is tot haar dood toe". Het getuigenis echter van de Schrift, wat telkens spreekt van Jezus' broeders en zusters, staat hier tegenover. Wordt Jakobus niet uitdrukkelijk de broeder des Heeren genoemd? Gal. 1 : 19.

Degenen, die het huwelijk van Maria als kinderloos gebleven achten, willen dan onder de bedoelde broeders en zusters des Heeren neven en nichten rekenen, kinderen van Cleopas of Alphaeus, die met de zuster van Maria was gehuwd.

De kanttekenaren verstaan onder broeders en zusters bloedverwanten en laten het dus in zekere zin in het midden, daar eigen broers en zusters zowel als neven en nichten bloedverwanten zijn, al zijn deze in graden onderscheiden.

Ook is voor het woord bloedverwanten als verklaring in deze veel te zeggen, daar de Heere Jezus wel mens uit de mensen werd en geworden is uit een vrouw, doch al zouden de 'bedoelde broeders en zusters kinderen van Maria zijn geweest, dan waren zij nog in geboorte onderscheiden van Hem daarin, dat Hij niet uit Maria door de wil des mans, maar uit God geboren is door de kracht des Heiligen Geestes.

Wel mogen wij vragen waarom men toch eigenlijk het huwelijk van Maria en Jozef als kinderloos wil aanmerken! Riekt dit niet enigszins naar de heiligverklaring van Maria, zoals Rome dit drijft?

Rome beweert, dat Maria een heilige gelofte zou hebben gedaan en maagd gebleven zou zijn, ook na de geboorte des Heeren, wat door het concilie van Nicéa werd voorgestaan en de Lateraanse synode in 649 vaststelde. Opmerkelijk is, dat juist daarna dit gevoelen in het algemeen steeds meer ingang gevonden heeft. Gods Woord zwijgt hierover echter geheel.

In Gods Woord zijn geen bewijzen te vinden, dat het huwelijk van Jozef en Maria kinderloos moest blijven. Aangezien dit in tegenstelling zou zijn met de scheppingsordinantie Gods van het huwelijk, zie Genesis 1 : 28. Zou de Schrift hiervan dan zwijgen? Is niet eerder het tegendeel op te maken uit Matth. 1 : 18 en 20: „Eer zij samengekomen waren", en: „wees niet bevreesd Maria, uw vrouw tot u te nemen", en ook het woord totdat in Matth. 1 : 25?

Hoe het zij, hoe gelukkig zijn al degenen, die door wederbarende genade Gods weten mogen te behoren tot degenen, die de Heere Jezus Zelf noemt Zijn broeders, en zusters. Dezulken zullen het geheim van de geestelijke en geheel enige broederband troostvol leren verstaan door de toepassende bediening des Heiligen Geestes tot hun eeuwig heil.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 januari 1958

De Saambinder | 4 Pagina's

Vragenbus

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 januari 1958

De Saambinder | 4 Pagina's

PDF Bekijken