Bekijk het origineel

Leestafel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Leestafel

4 minuten leestijd

Bij de uitgeverij „Buyten en Schipperheijn" te Amsterdam verscheen , , Christelijke Diakonie en A.B.W.", door Prof. C. Veenhof.

Het gaat dus in dit boekje over de Algemene Bijstandswet, die nu gekomen is in de plaats van de oude Armenwet. Deze nieuwe wet heeft een totale verandering gebracht in de verzorging van de behoeftigen in ons vaderland. Ook hier blijkt weer, dat de overheid steeds meer naar zich toehaalt en met deze wet het sluitstuk heeft aangebracht van een verzorging van haar onderdanen van de wieg tot het graf. Door de uitvoering van deze wet wordt de kerkelijke armenzorg voor een goed deel op dood spoor gerangeerd.

Daarom zijn wij erg büj met dit boekje van Professor Veenhof, waarin hij ingaat op de wet zelf en de achtergronden ervan. In hoofdstuk I bespreekt hij eerst de nieuwe situatie, die nu is ontstaan.

In hoofdstuk II doet hij „een greep uit de geschiedenis". Hij wijst daarin op de duistere-vorige eeuw, op de „barmhartigheid der goddelozen", op een toen zo falende kerk, op een opleving, die echter geen bekering inhield. Dit hoofdstuk bevat zo een interessant, maar tegelijk beschamend stuk kerkgeschiedenis.

In hoofdstuk III gaat de schrijver uitvoerig in op de Algemene Bijstandswet, waarbij hij in zes paragrafen wijst op ontstaan en achtergrond van deze wet, op de steeds toenemende overheidsmacht, op de verplichte bijstandsverlening, op „ontkoppeling" van „bijstand" en „dienstverlening", op „verhaal" en „onderhoudsplicht" en tenslotte op overheid-partikulier en kerkelijk initiatief. In hoofdstuk IV wordt ten laatste breed ingegaan op de roeping van de kerk

Prof. Veen-hof sluit met de woorden: „Het Nederlandse volk en daarin ook de kerk van Christus is tengevolge van de A.B.W. in een nieuwe situatie gekomen met betrekking tot de verzorging van de in materieel opzicht hulpbehoevenden. Dat staat als een paal boven water. De grote vraag is nu: Zal de kerk daarin kerk blijven? Of, beter gezegd — want dat was ze ten aanzien van deze verzorging steeds veel te weinig —: Zal ze eindelijk echt kerk worden, of zal ze nog dieper wegzinken wat betreft dit wezenlijke moment in haar opdracht en leven? Als men op de geschiedenis let, komt als vanzelf de gedachte op: Het zal ook nu wel weer mis gaan. De kerk heeft, hoeveel „goede dingen" daarin soms ook gevonden werden, op dit punt steeds ernstig gefaald. Maar de opdracht blijft: Hebt alles gemeenschappelijk (Zie Hand. 4 : 32).

En evenzo de belofte: „Beproeft Mij nu daarin, zegt de Heere der heirscharen, of Ik U dan niet opendoen zal de vensteren des hemels en U zegen afgieten". Mal. 3 : 10. Wij willen deze studie van Prof. Veenhof, waarmee wij ons hartelijk verenigen kunnen, gaarne ter lezing aanbevelen.

Maar al te gemakkelijk aanvaarden wij tegenwoordig allerlei.veranderingen stilzwijgend en zonder verder nadenken.

Dat wil niet zeggen, dat wij in negativisme en wetticisme tegen alles „neen" moeten zeggen om het "neen", maar een biddend toetsen van allerlei tijdsverschijnselen aan het Woord Gods mag toch niet gaan ontbreken. Vooral ook voor onze diakenen is dit boekje zeer instruktief. Prof. Veenhof is reeds ruim 20 jaar adviseur van de Diakonale Conferentie van zijn kerk en mag dus wel als ter zake kundig gelden.

Ik hoop, dat mede door de bestudering van dit boekje onze diakenen meer en meer het belang van hun arbeid mogen gaan zien. Ik heb wél eens gehoord, dat er diakonieën onder ons moeten zijn, die een grootkapitaal op de bank- hebben staan. Ik ben bang, dat dan zulke diakonieën weinig begrepen hebben van datgene, wat een wezenlijk moment is van de op dr acht van de kerk en van haar leven.

Ik hoop, dat wij ook in dit opzicht ook in deze tijd meer en meer echt kerk mogen worden in gehoorzaamheid aan Christus' bevel aangaande de dienst der barmhartigheid. Het 140 blz. tellende boekje, dat door de uitgever keurig verzorgd is, kost f 4, 90. Bij bestelling van 20 exemplaren en meer f 4, -.

Gouda

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 november 1966

De Saambinder | 4 Pagina's

Leestafel

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 november 1966

De Saambinder | 4 Pagina's

PDF Bekijken