Bekijk het origineel

DE KINDERMOORD TE BETHLEHEM (I)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

DE KINDERMOORD TE BETHLEHEM (I)

6 minuten leestijd

„Als Herodes zag, dat hij van de Wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en enigen afgezonden hebbende, heeft hij omgebracht al de kinderen, die binnen Bethlehem, en in al deszelfs landpalen waren, van twee jaren oud en daaronder, naar de tijd, dien hij van de Wijzen naarstig onderzocht had." Matth. 2 : 16

Herodes heeft de Judasrol gespeeld tegenover de Wijzen uit het Oosten die gekomen waren om het Kindeke te aanbidden. De Judasrol, daar hij het de Wijzen voorstelde om ook het Kindeke te gaan aanbidden, maar in zijn hart zocht hij het Kindeke te doden. Maar tevergeeft heeft Herodes op de Wijzen gewacht. Onze tekst begint te zeggen: „Herodes zag dat hij van de Wijzen bedrogen was". Misleid was, zo gevoelde hij het tenminste, maar zo was het niet, want de Heere Zelf had toch de Wijzen aangewezen, dat zij niet meer zouden terugkeren naar Herodes. Voor Herodes was dit nu een bewijs temeer hoe ernstig de zaak erbij stond. Hoe gevaarlijk zijn positie was, want hij meende dat de Wijzen gemene zaak gemaakt hadden met de geboren Koning tegen hem. Toen heeft hij in zijn toorn de wrede maatregelen genomen waarvan wij lezen dat hij enige van zijn knechten naar Bethlehem gezonden heeft om de kinderen van 2 jaar oud en eronder te doden. Daar in Bethle­hem gaat de kindermoord plaatsvinden. Een 10 a 20-tal kinderen, zo heeft men berekend, zijn er geweest die door de hand van de wrede koning Herodes werden gedood. En dan stellen wij de vraag: Wat is nu de betekenis van deze kindermoord zo spoedig nadat de kerk het Kerstfeest heeft mogen vieren, heeft mogen gedenken dat het Woord vlees geworden is, dat de vreugde en de blijdschap van het Kerstfeest in deze wereld gekomen is. Wat is de betekenis nu van de kindermoord te Bethlehem. Deze namelijk dat de openbaring van Christus in deze wereld ook medebrengt dat de vijandschap der hel zich gaat openbaren. Simeon had ervan gezegd dat het licht dat het Kindeke zou verspreiden zowel zou zijn voor Israël als voor de heidenen. Maar hij had er ook van gezegd dat het Kindeke gezet'is tot een val en tot een opstanding.

En nu waren er velen in Israël die straks door genade dat Kindeke zouden mogen leren kennen als de Rots waarop men niet tevergeefs bouwt. Maar ook velen zouden er zijn die daartegenover juist tot de volle openbaring zouden komen van alle haat en van vijandschap en van alle boosheid als het gaat tegenover het Kindeke. Ook hier wordt het bekende woord weer tot waarheid: Waar Christus komt en , waar Christus Zijn genade schenkt, * daar gaat de satan zijn kapel naast bouwen. Waar Christus Zijn kerk bouwt, daar zet de satan zijn kapel naast. Het is de duisternis die het opkomen van het licht tracht tegen te houden. Zo zegt Calvijn dan ook: De verborgen zweer van vijandschap die Herodes gevoeld had in zijn hart die breekt door, openlijk naar buiten. Het is diezelfde Zon die schijnt ten goede voor Zijn kerk, maar die ook het onkruid uit de grond zal doen halen. En zo worden wij erbij bepaald, dat nu de grote strijd ook hier openbaar komt tussen Christus en de vorst der duisternis.

Het is hier de oude strijd die er is tussen Edom en Israël. Herodes was de Edomiet, de vijand van Gods kerk, de vervolger van Zijn gemeente. Het is de oude strijd tussen Jakob en Ezau. Het is de oude strijd, die begonnen is in het paradijs, de satan die probeert het werk van Christus onmogelijk te maken, die probeert het werk van Christus te vernietigen, de oude strijd van de macht der duisternis die probeert het werk van Christus te vernietigen. En dat wordt ons nu als de blijvende zin getekend van de kindermoord te Bethlehem. En iets daarvan ervaart ook Gods kerk in hun eigen leven. Waar Christus genade gaat schenken en waar Hij Zijn werk gaat beginnen, daar komt ook de boze tot volle openbaring. Daar komt ook de boze in het volle licht te staan. Is het niet menigmaal een stuk praktijk en bevinding ook in het leven van Gods kinderen, dat wanneer de Heere Zijn genade gaat schenken, wanneer de Heere Zijn werk door de Heilige Geest gaat aanvangen, de satan ook aanport tot de boosheid, de zonde en de macht der ongerechtigheid door hem wordt aangeblazen en satan opstookt tot de zonden en de ongerechtigheden.

Voorzeker gelijk wij lezen in het Woord van God van de kindermoord te Bethlehem, zo zien we hier ook de volle betekenis: de strijd die er zal zijn als Christus Zijn werk gaat openbaren dat er dan alle helse machten tegen opkomen om het werk van Christus te vernietigen. Het is de oude strijd van Ezau om het geboorterecht, om wat God aan Jakob had toebedeeld. Zoals ook Ezau de hand daarnaar wilde uitsteken, gelijk Herodes deed om het Kindeke te vernietigen. En toch Herodes grijpt mis. Herodes is te laat. Zoals de duivel altijd te laat is ten opzichte van Christus en Zijn werk. Als Herodes zijn wrede beulen wegstuurt, is God hem vóór geweest. Dan leeft toch het Kindeke en dan mist Herodes zijn doel.

En wanneer wij letten op het einde van deze geschiedenis dan is Herodes er erger aan toe dan de kinderen die gevallen zijn door het zwaard van de beul. De kerk van alle eeuwen heeft in deze vermoorde kinderen de eerste martelaren gezien die voor Christus zijn gestorven. Wat is dan het einde geweest van koning Herodes ? Welk een vreselijk einde. Maar deze kinderen stierven om Christus, om eeuwig door Hem te mogen leven. Daarom mist de satan zijn doel. Daarom mist de vijand zijn doel ten opzichte van Jezus Christus. Dit is de blijvende troost voor Gods kinderen door alle eeuwen heen.

Hoe zwaar de strijd ook zal mogen zijn, hoe groot de macht der zonde zich zal openbaren, ook in de harten, hoe sterk de volle ontplooiing van de mens der duisternis ook zal zijn door alle eeuwen heen, Christus is overwinnaar en Hij is de overwinnaar in de 'strijd om Zijn volk eeuwig de zegen te geven.

’s-Gravenhage-C

(Wordt vervolgd)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 januari 1972

De Saambinder | 4 Pagina's

DE KINDERMOORD TE BETHLEHEM (I)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 januari 1972

De Saambinder | 4 Pagina's

PDF Bekijken