Bekijk het origineel

VERSLAG OPENING NIEUW KERKGEBOUW TE SCHERPENZEEL

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VERSLAG OPENING NIEUW KERKGEBOUW TE SCHERPENZEEL

4 minuten leestijd

VERSLAG OPENING NIEUW KERKGEBOUW TE SCHERPENZEEL

Vrijdag 11 februari jl. was een blijde dag voor de Gereformeerde Gemeente te Scherpenzeel. Toen mocht zij haar nieuwe kerkgebouw in gebruik nemen. Het oude, in 1918 gebouwde kerkgebouw was veel te klein geworden voor de snel groeiende gemeente. Het nieuwe kerkgebouw telt 485 zitplaatsen.

De zondag daaraan voorafgaand werden de laatste diensten in het oude gebouw gehouden, geleid door Ds. J. Baaijens. 's Avonds preekte hij over Hebr. 13 : 8: Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid. Tijdens het zingen van Ps. 119 : 45 werd de kanselbijbel gesloten.

Groot was de belangstelling voor de openingsdienst, waarin Ds. H. Ligtenberg voorging. Voor de aanvang van de dienst werd het gebouw door de bouwcommissie aan de gemeente overgedragen. Tijdens de voorzang, Ps. 119 : 65, werd de kanselbijbel heropend. Ds. sprak uit Exodus 25 : 22: „En aldaar zal Ik bij u komen, en Ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af, van tussen de twee cherubim, die op de ark der getuigenis zijn zullen, alles, wat Ik u gebieden zal aan de kinderen Israels". Deze tekst spreekt over Gods komen tot Zijn volk: 1. De plaats waar Hij komt; 2. De gemeenschap door Zijn komst; 3. Het bevel bij Zijn komst.

Er is reden tot stille verwondering dat zulk een opening nu gebeurt in een tijd dat kerkgebouwen afgebroken worden of een andere bestemming krijgen, aldus dominee. De Heere heeft Israël uit Egypte verlost en door de woestijn geleid. Hij kwam onder hen wonen. Met name de ark wees op Zijn tegenwoordigheid. Evenals Israël vroeger, mogen wij leven onder de verbondsbediening.

Christus werd afgeschaduwd in de ark. Zonder Zijn bloedstorting is er geen plaats van ontmoeting tussen de Heere en Zijn volk. Zonder die aangebrachte verzoening is God een verterend vuur. Als de Heere komt en van boven het verzoendeksel spreekt wordt Zijn gemeenschap ervaren. Dan wordt de Heere gediend volgens Zijn bevel, Zijn Woord. Ook hier staat de ark in het

middelpunt, want wat buiten Christus een last is, te zwaar om te dragen, wordt in de gemeenschap met Hem een zacht juk, een liefdedienst. De Heere spreekt in dit huis door Woord en Sacrament. Hij spreekt van genade uit het recht door Christus verworven. De jeugd wordt vermaand de plaatsen niet ledig te laten staan; de ouders om biddend op te gaan; Gods volk om voedsterheren en zoogvrouwen te zijn. Waar liefde woont gebiedt de Heere Zijn zegen. Na het zingen van Ps. 99 : 6 bedankt dominee: architekt Kraaijeveld („... onder zijn leiding zijn al meer kerken gebouwd"); de bouwcommissie („... het werk was niet eenvoudig.. "); de aannemers en onderaannemers („... bouwen aan Gods Huis is een voorrecht.. "); de koster en zijn hulpen („... de Heere geve u kracht en wijsheid ..."); allen die geldelijke steun geschonken hebben („Waar kunnen we het beter brengen? ..") de heer Van Gemert, die tijdens de bouw een strook grond had afgestaan („Het is belangrijk goede buren te hebben").

Drie catechisanten bieden een steen aan met de openingsdatum en de openingstekst, die in de muur gemetseld zal worden. De voorzitter van de bouwcommissie, dhr. Ritmeester biedt een knielbank aan namens de aannemer, de firma Osnabrugge, en de onderaannemers Jonker, Bakker en Budding-Meyer. Het doopvont is een geschenk van de architekt.

Gelukwensen worden uitgesproken door: Ds. Koster namens classis en Part. Synode. „God verkiest een volk. Hij zorgt voor instellingen. Het volk krijgt die instellingen lief en ontmoet God langs de weg van die instellingen". Psalm 27. Ds. Westland spreekt namens de plaatselijke kerken. Hij spreekt de wens uit dat de gemeente mag leven bij het Woord van God en een lichtend licht zij in een donkere wereld. Ouderling De Jager: „Gemeente, komt met uw kinderen getrouw op. Ziet in Jesaja 56, welke zegeningen de Heere verbindt aan het onderhouden van de sabbat". Na het zingen van Ps. 68 : 8 legt Ds. de zegen op de gemeente en verlaten de gemeenteleden en de vele belangstellenden het eenvoudige, doch stijlvolle kerkgebouw. De Heere bevestige de woorden uit Jesaja 33 : 21a: „Maar de Heere zal al­ daar bij ons heerlijk zijn".

De scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 maart 1977

De Saambinder | 8 Pagina's

VERSLAG OPENING NIEUW KERKGEBOUW TE SCHERPENZEEL

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 maart 1977

De Saambinder | 8 Pagina's

PDF Bekijken