Bekijk het origineel

WEL EENS KENNIS GEMAAKT MET DE AFKORTING L.O.M.?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

WEL EENS KENNIS GEMAAKT MET DE AFKORTING L.O.M.?

4 minuten leestijd

L.O.M., de afkorting van leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Deze afkorting wordt vaak gebruikt samen met het woord 'school'. Men heelt het dan over de L.O.M.-school.
Wat denkt u als u deze term hoort? Denkt u aan L.O.M.P.-school of D.O.M -school.
Of wéét u wat een L.O.M.-school is en probeert u dat anderen duidelijk te maken?
Dit laatste is ook de bedoeling van dit artikeltje. Er zijn zoveel verkeerde gedachten over wat een L.O.M.-school is, wie er naar toe gaan, wat er gebeurt enz.
Onbekendheid kan tot gevolg hebben dal er (onbedoeld) kwetsende en beledigende opmerkingen worden gemaakt.
Daarom is het belangrijk dat u dit stukje leest en erover nadenkt.
Het gaat over kinderen, jongeren en (jongvolwassenen en over de mensen om hen heen.
Misschien leest u nieuwe dingen en begrijpt u beter wat uw houding en opmerkingen voor invloed kunnen hebben op ouders met kinderen op een L.O.M.-school, op de kinderen zelf en op iedereen die er vroeger mee te maken gehad heeft en er nu soms nog op aangekeken wordt.

Wie bezoeken een L.O.M.-school? Alleen normaal begaafde kinderen! Waarom kunnen ze dan niet op de basisschool blijven?
Daar kunnen verschillende redenen voor zijn.
De problemen die deze kinderen met de leerstof hebben zijn hardnekkiger en langduriger dan van kinderen die wel binnen de structuur van de basisschool passen. Ze hebben meer tijd nodig om de lesstof onder de knie te krijgen. Een andere reden kan zijn dat de klassikale manier van lesgeven, zoals op de meeste basisscholen toch nog vaak gebruikelijk is, niet aansluit bij deze kinderen. Er is dan een meer individuele begeleiding nodig om de lessen te leren.
Op de L.O.M.-school wordt heel anders gewerkt dan op de basisschool. De groepen zijn veel kleiner, ongeveer 15 leerlingen. Iedere leerling krijgt individuele aandacht. Zo kan het zijn dat Jan (8 jaar) dezelfde sommen maakt dan leerlingen uit groep 5 van de basisschool. maar met lezen op het nivo van groep 3 is. Een andere leerling uit dezelfde groep. Ellen, heeft meer moeite met rekenen maar leest gemakkelijker dan Jan. Daarom leest zij moeilijker boekjes dan hij, maar maakt gemakkelijker sommen.
Na de L.O.M.-school kunnen de leerlingen in principe naar Hetzelfde vervolgonderwijs als leerlingen die van de basisschool afkomen. Denk bijvoorbeeld aan I.H.N.O., L.T.S., M. A. V. O., L.H.N.O., I. T. O. en andere onderwijsvormen De start van de onderwijsloopbaan verschilt, de rest niet.
Niet meekunnen in de klas (denk hierbij aan de basisschool) wordt door klasgenoten haarscherp gesignaleerd. En . . , kinderen zijn 'hard' ze laten door hun woorden en gedrag duidelijk merken wie ze wel en wie ze niet mogen
Zo kan moeite hebben met leren voor het kind tot gevolg hebben dat het uit de groep gestoten wordt. En dan?
Vaak 'kiezen' kinderen tussen twee dingen door branie, brutaliteit of waaghalzerij de populariteit van de groep proberen te veroveren, óf zich terugtrekken en stilletjes hun gang gaan. Maar wal ze ook kiezen, toch voelen ze steeds weer iets niet te kunnen, en daarom er niet bij ie horen.
Is dit allemaal over, nadat het kind op een L.O.M.-school is geplaatst?
Was dat maar waar. Sommigen kinderen die een L.O.M.-school bezoeken of jongeren die op een L.O.M.-school gezeten hebben, ontmoeten plaaggrage leeftijdgenoten in de buurt.
Juist zij die een andere school bezoeken of bezocht hebben dan de meeste kinderen worden als anders gezien. Dat is vaak de enige reden waardoor ze het mikpunt van plagerijen en scheldpartijen worden.
Jongeren van 16, 17 en 18 jaar presteerden het, een voormalige L.O.M.-leerling door veelvuldig dwarszitten van de catechisatie te verjagen.
Zo zijn er veel vragen en zorgen buiten het directe leerproces om. De meeste gezinnen en jongeren die met L.O.M.-onderwijs Ie maken hebben (gehad) weten hier wel een of meer voorbeelden van te noemen. Er zullen ook oplossingen gevonden zijn, anderen zoeken er nog naar.
Het is fijn als ouders, jongeren en (jongvolwassenen hun ervaringen met elkaar zouden willen delen. Verscheidene mensen hebben hierom gevraagd. Daarom is hel de bedoeling dat vanuit het onderzoeksproject 'Tussen Wal & Schip' een bijeenkomst wordt georganiseerd, om deze contacten mogelijk te maken.
De datum is D.V. zaterdag 6 december in 'de Driestar' ie Gouda. Voor de morgen is er een spreker uilgenodigd. In de pauze en 's middags is er ruim de lijd mei andere aanwezigen van gedachten te wisselen.
Heeft u belangstelling voor deze bijeenkomst, wilt u meer informatie of heeft u goede tips, dan kunt u bellen naar het Landelijk Bureau van de V.G.G.G. (03480-20390), op donderdag tijdens kantooruren en vragen naar mw. G.C. van Herwijnen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 november 1986

De Saambinder | 8 Pagina's

WEL EENS KENNIS GEMAAKT MET DE AFKORTING L.O.M.?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 november 1986

De Saambinder | 8 Pagina's

PDF Bekijken