Bekijk het origineel

BERICHTEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BERICHTEN

5 minuten leestijd

ROVENDIENST TE GOUDA

Ds. G.J. van Aalst hoopt op D.V. zaterdag 13 mei voor te gaan in een aangepaste kerkdienst voor doven en slechthorenden. Deze dienst wordt gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Gouda, Ronsseweg 1 en vangt aan om 15.00 uur.

RING WEST-NEDERLAND VAN ZANGVERENIGINGEN

Op D.V. zaterdag 6 mei 1989 hopen wij een Jeugdzangmiddag te houden in de kerk van de Ger. Gem. Eben-Haëzer, Nieuwe Laantjes 120 te Scheveningen. Aan deze middag werken mee de Jeugdkoren Goudswaard, Krimpen, Moerkapelle en Scheveningen. Aanvang 14.000 uur.

Op D.V. 9 mei 1989 hopen wij een Ringzangavond te houden in de kerk van de Ger. Gem, Middelstraat 13 te Nieuw-Beijerland. Aan deze avond werken mee de koren Nw. Tonge, Dirksland, Moerkapelle en Nw.-Beijerland. Aanvang 20.00 uur.

St. PHILIPSLAND - 50 JAAR

De Ger. Gem. te St. Philipsland werd op 2 mei 1939 geïnstitueerd. Wij hopen het 50 jarig bestaan D.V. te gedenken in een dienst des Woords op dinsdag 9 mei, aanvang 19.30 uur. Hierin zal voorgaan ds. J. Karens.

VERZORGENDE BEROEPEN KRING ROTTERDAM-ZUID

Op D.V. donderdag 11 mei hoopt dr. J. v/d Wal voor ons een inleiding te verzorgen over: , , Hulp na poging tot zelfmoord". Na de pauze zal er weer gelegenheid zijn om vragen te stellen. De avond wordt gehouden in de zaal van de Ger. Gem, Mijnsherenplein. Aanvang 19.30 uur.

BIJEENKOMST CATECHETEN AANGEPASTE CATECHISATIE

Op D.V. 16 mei 1989 organiseert de Vereniging 'Helpende Handen' een informatie-gespreksavond voor catecheten van aangepaste catechisaties voor mensen met een verstandelijke handicap. Catecheten worden hartelijk uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. D.V. dinsdagavond 16 mei 1989. Aanvang:19.45 uur. Plaats: andelijk Bureau, Houttuinlaan 7, Woerden. Graag eigen catechisatiemateriaal meenemen. Aanmelding bij het Landelijk Bureau, tel. 03480-20390.

AANGEPASTE KERKDIENST TE KRABBENDIJKE

D.V. zal op zaterdag 13 mei 1989, aanvang 15.00 uur, in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke, een aangepaste kerkdienst voor verstandelijk gehandicapten worden gehouden. Voorganger in deze dienst is ds. J. de Pater.

's-GRAVENHAGE-ZUID Jubileum

Op 22 maart j.l. was het 25 jaar geleden dat ouderling van Bale in het ambt van diaken werd bevestigd. In de dienst op Goede Vrijdag, waarin ds. Elshout voorging, stond deze bij dit jubileum stil en sprak van Bale, die op 2 oktober j.l. als ouderling werd bevestigd, toe. Na de dienst was er voor de leden van de gemeente gelegenheid om Van Bale de hand te drukken en Gods zegen toe te wensen. Ouderling Verweij bood hem namens de gemeente als geschenk aan het uit vier delen bestaande boekwerk "De kerk van alle tijden" van dr. L. Praamsma.

CONFERENTIE VOOR MILITAIREN VAN DE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

D.V. van 7 - 9 juni a.s. wordt in het vormingscentrum voor militairen "Beukbergen" te Huis ter Heide weer een conferentie gehouden voor militairen uit de kring van onze gemeenten. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelding bij de secretaris van het deputaatschap, Nijenheim 20-08, 3704 AH Zeist. Na inschrijving wordt het programma meteen toegezonden.

JAARVERGADERING GEHANDICAPTENZORG AFD. ROTTERDAM ^

De afd. Rotterdam-Zuid van de gehandicaptenzorg hoopt op D.V. donderdag 11 mei haar jaarvergadering te houden. Mevrouw M. de Muynck houd een inleiding getiteld: Erfelijkheidsonderzoek: misbruik en gebruik. Aanvang 19.45 uur in de kerkzaal van de Ger. Gem. aan het Mijnsherenplein te R'dam-Zuid. Alle leden zijn hartelijk welkom.

DEPUTAATSCHAP VOOR DE MILITAIREN VAN DE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

Bijeenkomst voor militairen van Gereformeerde Gemeenten e.a., die gelegerd zijn in West Duitsland. D.V. woensdag 24 mei a.s. in het Protestants Militair Clubhuis bij de legerplaats Seedorf, aanvang 19.30 uur. De heer H. de Deugd zal een lezing houden met als titel: "Het ontstaan van de Bijbel". De leiding berust bij ds. L. Blok.

JEUGDBOND DISTRIKT UTRECHT

Op D.V. zaterdag 6 mei 1989 hopen we weer een distriktsbijeenkomst te houden. Dhr. P. Mulder hoopt een inleiding te houden over "Hoor jij er ook bij? " Wat is jouw plaats in kerk en maatschappij? Deze avond zal gehouden worden in het kerkgebouw van de Ger. Gem. te Bodegraven en begint om 19.30 uur.

DISTRIKT ZUID-OOST

Op D.V. 13 mei hopen wij onze afsluitende distriktsbijeenkomst te houden. Wij nodigen jullie/u uit tot het bijwonen hiervan in het kerkgebouw van de Ger. Gemeente te Veen, Mussentiend. Ds. T.M. V. Dijk hoopt voor ons te spreken over het onderwerp: e verloren zoon. Aanvang:19.30 uur.

AMBTSDRAGERSCONFERENTIE

D.V. I juni 1989 zal er een ambtsdragersconferentie gehouden worden voor de classis Dordrecht. Ds. G.J. van Aalst hoopt dan te spreken over "De kerkelijke jeugd in de storm". De conferentie zal gehouden worden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Veen. Aanvang 19.30 uur.

ZENDINGSMARKT ZEIST

De gezamenlijke zendingskommissies van de classis Utrecht organiseren ook dit jaar weer een zendingsmarkt. Deze markt zal gehouden worden op D.V. zaterdag 6 mei a.s. op het terrein van de Rehobothkerk aan de Joubertlaan te Zeist. De markt begint om 10.00 uur en zal om 16.00 uur gesloten worden. Ook dit jaar zijn er weer tal van stands met allerlei artikelen zoals speelgoed, handwerken, levensmiddelen, fruit, gebak en gebruikte goederen. Iedereen van harte welkom! BEVRIJDINGSHERDENKING IN DE ST. JANSKERK TE GOUDA

Voor Gouda e.o. wordt D.V. op vrijdag 5 mei a.s. een samenkomst ter herdenking van de bevrijding belegd. In deze samenkomst zal spreken: r. H.A. Hofman te Apeldoorn over: Wat is vrijheid? " Muzikale medewerking wordt verleend door Herv. Gem. Zangver. "Vox Jubilans" te Waddinxveen, o.l.v. Pieter Stolk en het Jeugdkoor, o.l.v. Jan Mulder. Aan het orgel Teke Bijlsma. Declamatie: evr. J.A. v. Sliedregt-Hoksbergen. Aanvang:20.00 uur. Deur open 19.30 uur. Toegang vrij.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 mei 1989

De Saambinder | 12 Pagina's

BERICHTEN

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 mei 1989

De Saambinder | 12 Pagina's

PDF Bekijken