Bekijk het origineel

BERICHTEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BERICHTEN

4 minuten leestijd

DOVENDIENST TE BODEGRAVEN

Ds. J.W. Verweij hoopt op D.V. zaterdag 27 mei voor te gaan in een aangepaste kerkdienst voor doven en slechthorenden. Deze dienst wordt gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Bodegraven, Stationsweg 17 en vangt aan om 15.00 uur.

MEDEDELING DEPUTATEN BUITENLANDSE KERKEN

Wij delen u mede dat D.V. ds. J. Spaans uit Norwich, Canada, in Nederland hoopt te zijn van 19-27 juli 1989. Hij hoopt ook enkele gemeenten te dienen, maar alle preekbeurten zijn reeds afgesproken. Wij hopen dat zijn dienstwerk tot zegen zal mogen zijn.

Dep. Buitenlandse Kerken.

VERZORGENDE BEROEPEN TE DORDRECHT

Hierbij wordt u hartelijk uitgenodigd tot het bezoeken van onze volgende themaavond op D.V. 23 mei aanstaande. Dhr. H. van Groningen (maatschappelijk werker) hoopt dan een inleiding te houden over het onderwerp: "Depressiviteit". Na deze inleiding zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen en om verder met elkaar van gedachten te wisselen over dit onderwerp. Deze avond wordt gehouden in de bovenzaal van de Julianakerk te Dordrecht; adres: hoek Krispijnseweg/Mauritsweg. Vanaf 19.00 u. is er koffie. 19.30 u. willen we de avond beginnen.

AMBTSDRAGERSCONFERENTIE

D.V. maandag 29 mei a.s. zal er een ambtsdragersconferentie worden gehouden in het kerkgebouw van de Ger. Gemeente te Ridderkerk. Ds. M. Golverdingen zal dan het onderwerp "de catechese in kerkhistorisch perspectief' behandelen. Aanvang 19.30 uur. •

KONINKLIJKE * ONDERSCHEIDINGEN

Van de volgende kerkeraden ontvingen we bericht van koninklijke onderscheidingen: Tot ridder in de orde van Oranje Nassau; Gemeente 's-Gravenhage-Zuid: De heer C. van Bale. Gemeente Lisse: De heer I. van der Maas te Hillegom. Gemeente Kampen: De heer G. Roozendaal te IJsselmuiden.

-12 en +12 BONDSDAGEN JBGG

Op drie zaterdagen in de maand mei worden er door de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten weer - 12 en +12 bondsdagen gehouden in vier plaatsen in het land. Deze bijeenkomsten vormen de afsluiting van het verenigingsseizoen. Dit jaar komt daar nog bij dat tevens de aktie "Een geopende deur" van de - 16 verenigingen die op de bondsdag zijn, wordt afgesloten. In Zeist is de bondsdag gehouden op 13 mei j.l. In Kampen en Capelle/Rotterdam worden op hetzelfde tijdstip een bijeenkomst gehouden voor kinderen tot twaalf jaar en jongeren van twaalf jaar tot zestien jaar. In Goes is de bondsdag nog niet gesplitst. Het thema van de bondsdagen is: "Als verdrukking of vervolging komt..." Het gaat over de bekende gelijkenis van het zaad en dan vooral over het zaad dat op steenachtige plaatsen viel of onder de doornen verstikt werd. Gelukkig was er ook zaad dat vrucht droeg, omdat het in de goede aarde gevallen was. Na de bijbelse vertelling (-12) of toespraak (+12) is er koor-en samenzang. Daarna wordt er een verhaal verteld. Dan wordt de aktie "Een geopende deur" afgesloten met medewerking van jongeren van de verenigingen. De bondsdagen worden in de volgende plaatsen gehouden:

Kampen - 12, zaterdag 20 mei: kerk Ger. Gem. Sprekers ds. Th. van Stuijvenberg en mevr. G. Fahner-Vos.

Kampen +12, zaterdag 20 mei: Ned. Ger. kerk. Sprekers: J.H. Mauritz en A. Karels.

Goes - 16, zaterdag 20 mei: kerk Ger. Gem. Sprekers: ds. C.J. Meeuse en Chr. Wisse.

Rotterdam-Alexanderpolder - 12, zaterdag 27 mei: kerk Ger. Gem. Sprekers: ds. C.J. Meeuse en Mevr. J. Brouwer.

Capelle aan den IJssel +12, zaterdag 27 mei: kerk Ger. Gem. Sprekers: ds. G.J. van Aalst en A. Karels.

Ook jongeren die geen lid zijn van een vereniging zijn van harte welkom. De bondsdagen duren van 10.00 tot 12.00 uur.

BEJAARDENTEHUIS BETH-SAN TE MOERKAPELLE

Bejaardentehuis Beth-San hoopt D.V. zaterdag 20 mei haar jaarlijkse verkoping te houden. De opbrengst is bestedmd voor de vakantieweken gehandicapten. Wij hopen u ook dit jaar weer te zien. De openingstijd is van 10.30 - 16.00 uur.

VER. ORGANISTEN DER GEREF. GEM. AFD. ZUID-WEST

Op zaterdag 20 mei willen we bij leven en welzijn weer een excursie organiseren naar een tweetal nieuwe Nijsse-orgels in Haamstede (Herv. Kerk en Chr. Geref Kerk) en het Van Gruysen orgel in de Herv. kerk te Burgh. We beginnen deze middag om 14.00 uur in de Herv. Kerk van Haamstede. Na de presentatie van deze "orgels is er gelegenheid tot bespeling.

DISTRIKT ZUID

Op D.V. 20 mei komen we in distriktsverband voor de laatste keer in dit verenigingsseizoen bij elkaar. Samen denken we dan na over het thema: OP DE VLUCHT. Dhr. J.M.A. Diepeveen zal dit voor ons inleiden. Het onderwerp heeft o.a. betrekking op de psychosociale nood onder de jeugd. Deze keer betreft het alleen een avondbijeenkomst, die gehouden zal worden in de kerk van de Ger. Gem. te Meliskerke. We beginnen om 19.15 uur.

AANGEPASTE KERKDIENST TE KAMPEN

D.V. zal op zaterdag 20 mei 1989, aanvang om 15.00 uur, in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Kampen, 2e Ebbingestraat 3, een aangepaste kerkdienst worden gehouden voor verstandelijk gehandicapten. In deze dienst hoopt voor te gaan ds. P. Honkoop van Kampen. Hij wenst te spreken over "Het graf van Elisa" naar aanleiding van 2 Koningen 13:14-21.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 mei 1989

De Saambinder | 12 Pagina's

BERICHTEN

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 mei 1989

De Saambinder | 12 Pagina's

PDF Bekijken