Bekijk het origineel

BERICHTEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BERICHTEN

5 minuten leestijd

MEDEDELING CURSUS GODSDIENSTONDERWIJS

Opnieuw doet zich de gelegenheid voor dat u zich kunt aanmelden voor de lessen op de Cursus Godsdienstonderwijs. Het bestuur van de C.G.O. wil u gaarne opwekken hier tijd voor vrij te maken. Op alle terreinen van het leven is het merkbaar dat de christelijke grondslagen van ons volk worden weggedaan. Deze ontwikkeling gaat ook aan ons en onze gemeenten niet voorbij.

Het is daarom zeker in onze tijd nodig dat we ons bezinnen op hetgeen het Woord van God ons leert. Daarnaast ligt er een schat aan kennis in de geschriften van de reformatoren en de nadere reformatoren.

Tot die bezinning en bestudering van Gods Woord en de belijdenisgeschriften wekt ook de Heilige Schrift zelf ons op. We weten allen dat de studie niet zalig zal maken, maar de middelen die God ons geeft, namelijk het onderzoeken van Zijn Woord en Zijn weg met de kerk, mogen en moeten we waarnemen. U kunt zich aanmelden of om inlichtingen vragen bij: Drs. H. Lenselink, Karper 5, 3831 DG Leusden, tel. 033-942344. Hij is gaarne bereid u uitgebreide informatie te verschaffen en eventuele vragen te beantwoorden.

Namens het bestuur van de C.G.O. Ds. A.F. Honkoop (voorzitter) Ds. P. Blok (sekretaris)

AANGEPASTE KERKDIENST TE NUNSPEET

D.V. zal op zaterdag 12 mei 1990, aanvang om 15.00 uur, in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Nunspeet, een aangepaste kerkdienst worden gehouden voor verstandelijk gehandicapten.

In deze dienst hoopt voor te gaan Ds. L. Blok van Nunspeet. Hij wenst te spreken over "De opwekking van Lazarus" naar aanleiding van Johannes 11 : 1-45.

ONTMOETINGSDAGEN VOOR MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP

Deze bijeenkomsten zijn D.V. 12 mei te Apeldoorn en 2 juni te Nieuwerkerk (Zld.). Aanvang:10.00 uur. Het thema voor deze dagen is: ulpverlening. In Apeldoorn door mevr. M. Fon Ville met als titel "Psycho-sociale hulpverlening: eskundig helpen en geholpen worden".

In Nieuwerkerk door de heer ds. J. van der Wal met als titel: Kosten en baten van psychische hulpverlening". Wilt u, in verband met de broodmaaltijd, aan het Landelijk Bureau van de Vereniging "Helpende Handen" doorgeven als u hoopt te komen? Telefoon:03480-20390.

DISTRIKT ZUID-OOST - 1-16

D.V. 26 mei hopen wij onze afsluitende distriktsbijeenkomst te houden in het kerkgebouw van de Ger. Gem. te Wer­ kendam. Voor ons hoopt te spreken dhr. J.M.A. Diepeveen, werkzaam bij de stichting "De Ontmoeting" te Rotterdam. Onderwerp: "Lifter of reisgenoot? " Aanvang 19.30 uur. Zeker op deze laatste avond rekenen wij op jullie/ uw aller komst!

ZINGENDE STEMMEN VOOR HELPENDE HANDEN

Op D.V. vrijdagavond 18 mei zal er een kinderzangavond gehouden worden in de Zuiderkerk te Middelburg-Zuid. Op deze avond zullen de liederen ten gehore gebracht worden die opgenomen zijn voor een cassette t.b.v. Gehandicaptenzorg. De volgende koren zingen op deze avond:

Kinderkoor "Jubilate" o.l.v. Mw. N. van Belzen, Arnemuiden; Kinderkoor "Jong Begonnen" o.l.v. Mw. A. Proos, Middelburg-Z.; Jeugdkoor "Blijde Stemmen" o.l.v. Dhr. J. de Visser, Middelburg-C; Jeugdkoor "De Jonge Zangers" o.l.v. Dhr. J. Dekker, Vlissingen. Aanvang 19.30 uur.

VERENIGING ORGANISTEN DER GER. GEM. AFD. ZUID-WEST

Op D.V. zaterdag 19 mei willen we een ekskursie organiseren naar een tweetal orgels in Goes. We beginnen om 14.00 uur in de Geref Oosterkerk, Bergweg 88. Hier staat een orgel van Flaes en Brunjes uit 1865 (20 st.).

Daarna bezoeken we het Fonteijn en Gaal orgel in de Voetiusscholengemeenschap. Klein Frankrijk 19. Na presentatie van de orgels door de plaatselijke organisten is er gelegenheid tot bespeling.

RINGZANGAVOND RING MIDDEN

Op D.V. woensdag 16 mei wordt er een ringzangavond georganiseerd door het koor van Bodegraven.

Meewerkende koren op deze avond zijn de gemengde koren uit: Bodegraven, Ridderkerk, Hardinxveld/Giessendam, Zwijndrecht en Amersfoort.

Deze avond wordt gehouden in het kerkgebouw van de Ger. Gem. aan de Stationsweg 17 te Bodegraven.

BONDSDAGEN - 12/-t-12

Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

In de maand mei worden weer de bekende - 12 en +12 bondsdagen gehouden. Na de opening wordt een bijbelse vertelling gehouden, gevolgd door koorzang, een klankbord en een vrije vertelling. Het thema is dit jaar:

God is getrouw

Jongens en meisjes van ongeveer 8 tot 16 jaar zijn met de leiding van hun vereniging of met hun ouders welkom op één van de volgende bijeenkomsten: Kampen - 12, zaterdag 12 mei. Kerk Ger. Gem. Leiding: H. Meinema, sprekers: W. Visser en J. Simonse. Koor: 'Kinder- klanken' o.l.v. J. Wilbrink. Kampen +12, zaterdag 12 mei. Ned. Ger. Kerk. Leiding: J. Leune, sprekers: ev. A. Vermeij en M.J. den Ouden. Koor: 'Deborah' o.l.v. H. Leusink.

Woerden - 12, zaterdag 12 mei. Kerk Ger. Gem. Leiding: ds. B. van der Heiden, sprekers: ds. C.J. Meeuse en mevr. J. Brouwer. Koor: 'Jong Sursum Corda' o.l.v. L van der Gouwe-Vogel.

Woerden +12, zaterdag 12 mei. Ned. Herv. Maranathakerk. Leiding: W. van de Wilt, sprekers: ds. R. Kattenberg en B.S. van Groningen. Koor: 'De jonge lofstem' o.l.v. Th. Segers.

Goes - 12/+12, zaterdag 19 mei. Kerk Ger. Gem. Leiding: K. van Dijke, sprekers: ds. W. Harinck en C. van den Bovenkamp. Koor: 'Jong Cresendo' o.l.v. C. de Visser.

Rotterdam-Alexanderpolder - 12, zaterdag 19 mei. Kerk Ger. Gem. Leiding: J.H. Mauritz, sprekers: ds. A. Bac en mevr. J. Brouwer. Koor: 'ïCleinoot' o.l.v. mevr. A. Vermeulen.

Capelle aan den IJssel +12, zaterdag 19 mei. Kerk Ger. Gem. Leiding: W. van der Wilt, sprekers: ev. J. van Dooijeweert en A. Karels. Koor: 'Psallite Deo' o.l.v. P.C. den Uil.

De bondsdagen beginnen om 10.00 uur en eindigen om 12.00 uur. Ook jongeren die niet op een vereniging zitten zijn hartelijk welkom.

INGEBRUIKNAME NIEUW ORGEL GER. GEM. TE ALBLASSERDAM

Op D.V. dinsdag 15 mei 1990 zal het nieuwe pijporgel van de Ger. Gem. te Alblasserdam in gebruik genomen worden. Ds. H. Paul heeft de leiding van deze samenkomst na een meditatie en de overdracht van het orgel zullen enkele muziekstukken ten gehore worden gebracht, afgewisseld door gemeentezang. Het orgel is gebouwd door Firma De Jong te Lisse en zal worden bespeeld door adviseur uit Rotterdam dhr. P.J. Wols. Aanvang 19.45 uur.

AANGEPASTE KERKDIENST TE KRABBENDIJKE

D.V. zal op zaterdag 12 mei 1990, aanvang 15.00 uur, in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke een aangepaste kerkdienst voor verstandelijk gehandicapten worden gehouden.

Voorganger in deze dienst is ds. de Pater.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 mei 1990

De Saambinder | 12 Pagina's

BERICHTEN

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 mei 1990

De Saambinder | 12 Pagina's

PDF Bekijken