Bekijk het origineel

BERICHTEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BERICHTEN

4 minuten leestijd

AFSCHEID DS. J. KOSTER

In de dienst van 2e Pinksterdag op D.V. maandag 20 mei, hoopt ds. J. Koster afscheid te nemen van de gemeente te Dirksland. Aanvang van de dienst 's morgens 10 uur.

AMBTSJUBILEUM OUDERLING D. HOOGENDOORN

Op 11 april 1991 was het 25 jaar geleden dat de heer D. Hoogendoorn bevestigd werd als ouderling van de Gereformeerde Gemeente van Woerden. Vanaf 1969 is hij scriba van de gemeente. Na afloop van de kerkdienst op 21 april 1991 werd ouderling Hoogendoorn toegesproken door de consulent, ds. M.J. van Gelder. Hij wees erop dat in die 25 jaar veel is veranderd, maar het Woord hetzelfde is gebleven. Hij sprak de wens uit dat de Heere ook in het toekomende alles zou willen geven wat nodig is en dat het dienstwerk gesteld mag worden tot een eeuwige zegen.

BANGLADESH

De orkaan die over het zuiden van Bangladesh is geraasd en een enorme vloedgolf veroorzaakte, heeft vele duizenden mensenlevens geëist en een enorme schade aan huizen en bezittingen teweeggebracht. BIJZONDERE NODEN heeft reeds vele jaren contacten in Bangladesh en dus kan Bijzondere Noden ook nu de giften of collecten van degenen, die voor deze nood geld zouden willen bestemmen of inzamelen op de juiste plaatsen in Bangladesh doen besteden.

VERENIGING GEHANDICAPTENZORG

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering (ledenvergadering) van de afdeling Rotterdam e.o. (club "Samuel") van de Vereniging Gehandicaptenzorg der Ger. Gem. D.V. donderdag 16 mei. Aanvang 19.45 uur. De heer G.M. Eikelboom uit Slikkerveer hoopt dan een inleiding te houden, getiteld: "Gehandicapte, zorg voor de gemeente? " Deze vergadering zal gehouden worden in de kerkzaal van de Ger. Gem. te Rotterdam-Zuid, Mijnsherenplein 10 (ingang 's-Gravendeelstraat). Info: A. Brouwer, tel. 010-4846784.

JONGERENBIJEENKOMST STICHTING KOM OVER EN HELP

D.V. maandag 20 mei (2e Pinksterdag) organiseert de stichting Kom Over En Help een jongerenbijeenkomst. Deze wordt gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Kampen (2e Ebbingestraat) en begint om 19.30 uur. Het thema van de bijeenkomst is: Vele talen, enerlei spraak. Het programma is als volgt: - opening door ds. L. Blok uit Nunspeet, die ons tevens iets zal vertellen over zijn reis naar Siberië.

- toespraak door Th. Angelov uit Bulgarije over 'de kerk van Bulgarije voor en na de omwenteling'; deze toespraak zal voor ons vertaald worden

- medewerking verleent tevens het schoolkoor en - orkest van de Scholengemeenschap Pieter Zandt te Kampen - na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken.

DISTRIKT OOST EN NOORD-OOST JEUGDBOND GER. GEM.

D.V. vrijdag 24 en zaterdag 25 mei a.s. hopen de distrikten oost en noord-oost weer een gezamenlijk afsluitingsweekend te houden. Ook niet-verenigingsleden willen wij graag de gelegenheid geven zich op te geven. Het thema is "EEN DING". De uitwerking van het thema is als volgt:

- vrijdagavond inleiding door ds. A.B. v/d Heiden uit Doetinchem over "Eén ding ontbreekt u"

- zaterdagmorgen een korte bijbelstudie o.l.v. Pieter Bos over "Eén ding is nodig" - zaterdagmiddag inleiding door jeugdwerkadviseur E. van Heil over "Eén ding heb ik van de Heere begeerd"

Inlichtingen en opgave bij Hanny v/d Bos, tel.:05202-15407.

SHAARE ZEDEK ZIEKENHUIS

Moet Israël ons een zorg zijn? Vast en zeker. Israël helpen is een: GEBEDS­ ZAAK - HARTEZAAK - EREZAAK - NOODZAAK.

Het Israëlcomité, gesteund door Dep. tot hulpverlening in Bijzondere Noden, houdt een éénmalige aktie voor het Shaare Zedekziekenhuis, dat in financiële nood verkeert. Voor 1 sept. a.s. wil men aan de St. Shaare Zedek, waarvan Drs. E.F. Vergunst voorzitter is, het bedrag overhandigen dat onze gemeenten aan koliekten en giften bijeengebracht hebben. Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening 59.76.16.361 of op postgiro 90.59.38 ten name van ABN Zeewolde.

Voor informatie:01115-2625.

GEGEVEN LEVEN

Op D.V. 24 mei 1991 wordt er in de grote kerk te Hasselt een solo, koor-en samenzangavond georganiseerd t.b.v. de aktie "Gegeven leven", jeugdaktie voor mensen met een handicap. Aan deze avond werken mee: het Noordermannenkoor uit Rijssen o.l.v Harm Hoeve, op het orgel hoopt Marcel van de Ketterij het koor te begeleiden terwijl Cor Ploeg de samenzang begeleidt en de soli speelt. Verder werken mee de 19-jarige mezzo-sopraan Jantine van Voorden en de 17-jarige fluitiste Machteld Ploeg (dwarsfluit). De algehele leiding van deze avond is in handen van de heer J.M.A. Diepeveen, die ook een appèlwoord voor ons hoopt te spreken. De opbrengst van de collecte van deze avond komt geheel ten goede van "Gegeven leven". De toegang is vrij, aanvang 20.00 uur. De kerk zal ca. 19.30 uur open zijn."

DOVENDIENST TE GOUDA

D.V. zaterdag 11 mei hoopt ds. C.J. Meeuse voor te gaan in een aangepaste kerkdienst voor doven en slechthorenden. Deze dienst wordt gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Gouda, Ronsseweg 1 en vangt aan om 15.00 uur.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 mei 1991

De Saambinder | 12 Pagina's

BERICHTEN

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 mei 1991

De Saambinder | 12 Pagina's

PDF Bekijken