Bekijk het origineel

BERICHTEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

BERICHTEN

3 minuten leestijd

OPROEP

Binnenkort zullen de heer en mevrouw Boer hun werkzaamheden als kostersechtpaar van de Geref. Gemeente Rotterdam-Centrum beëindigen. Voor de vervulling van de vacature, welke hierdoor ontstaat, geeft de Kerkeraad van Rotterdam-Centrum aan belangstellenden de gelegenheid om te solliciteren.

De Kekreraad gaat ervan uit, dat de betreffende werkzaamheden in deeltijdarbeid kunnen worden verricht, en mogelijk zijn aan te vullen met ten behoeve van de Theologische School te verrichten taken.

Voor een taakomschrijving kan contact worden opgenomen met diaken F. Ruit, telefoon 010-4521177.

Van het aan te stellen echtpaar wordt verwacht, dat het bereid is te gaan wonen in de kosterswoning. Boezemsingel 26 b, die binnenkort door de koster en zijn vrouw zal worden verlaten.

Schriftelijke sollicitaties zien wij gaarne tegemoet binnen uiterlijk 2 weken na het verschijnen van dit blad, bij de scriba van de Gemeente de heer J. Nobel, Ramlehweg 22a, 3061 JX Rotterdam.

De Kerkeraad van de Geref. Gemeente Rotterdam-Centrum

DEPUTAATSCHAP VOOR DE MILI­ TAIREN VAN DE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

D.V. maandag 16 september a.s. wordt er een contactavond voor militairen gehouden in het Protestants Militair Tehuis bij de legerplaats Oirschot. De leiding van deze bijeenkomst berust bij de heer B.J. Nieuwenhuize. Peter Wiskerke zal een dia presentatie verzorgen over zijn verblijf in Irak na de Golfoorlog. De aanvangstijd is 19.30 uur.

Militairen gelegerd in 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Volkel, Weert en Venlo, worden hartelijk uitgenodigd om deze avond aanwezig te zijn. Ook belangstellenden zijn welkom.

AFSCHEID DS. J.S. VAN DER NET VAN DORDRECHT

Daar er geen officiële uitnodigingen zullen worden verzonden delen wij U hierbij mede, dat ds. J.S. van der Net op D.V. zondag 1 september a.s. in de dienst van 17 uur afscheid hoopt te nemen als predikant van de Gereformeerde Gemeente van Dordrecht.

REGELING PREDIKBEURTEN GEMEENTE DORDRECHT

De regeling van de predikbeurten van de Ger. Gemeente te Dordrecht wordt waargenomen door: Oud. G. Stolk, Elzenlaan 25 te Dordrecht. Telefoon 078-162572.

MEDEDELINGEN VAN HET ZENDINGSBUREAU

In juli was het 25 jaar geleden, dat het echtpaar CommeUng-Blom uitging in zendingsdienst. Hun eerste reis was naar Nigeria-Igede. Daarna hebben zij een aantal jaren doorgebracht in Izi - Commelin was daar de eerste werker - om vervolgens een aantal jaren te werken in Bophuthatswana.

Nu zal het echtpaar Commelin opnieuw uitgaan naar een nieuw veld, en wel Guinee. Daartoe wordt br. J.M. Commelin bevestigd tot ouderling in de Gemeente Boskoop, en vervolgens uitgezonden als evangelist. Deze dienst van bevestiging en uitzending zal plaatsvinden op D.V. 28 augustus a.s. in het kerkgebouw van Boskoop, Mendelweg 20, en vangt aan om 18.30 uur. Ds. G.J. van Aalst hoopt in deze dienst voor te gaan, en ds. L. Blok zal de uitzending verrichten.

Na de kerkdienst biedt het Deputaatschap de fam. Commelin een receptie aan ter gelegenheid van dit jubileum. Er is dan tevens gelegenheid het echtpaar Commelin te groeten voor hun vertrek naar Guinee, rond half september.

Van het zendingsveld Irian Jaya zijn te- ruggekeerd de fam's C. Janse, N. den Hollander en H. Looijen; van het zendingsveld Izi de zusters C. Renes en J. Vreugdenhil. In Paulus zal meer uitgebreid aandacht worden besteed aan het vertrek van al deze werk(st)ers.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 augustus 1991

De Saambinder | 12 Pagina's

BERICHTEN

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 augustus 1991

De Saambinder | 12 Pagina's

PDF Bekijken