Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KERKNIEUWS

5 minuten leestijd

Beroepen:

te Nunspeet: als zendingspredikant voor Nigeria, Izi: kand. J.B. Zippro te Zwijndrecht;

KORT VERSLAG van de afscheidsdienst van ds. C.J. Meeuse van de gemeente van Rotterdam-Zuid, op 13 mei 1992.

Op woensdag 13 mei 1992 vond de afscheidsdienst plaats van ds. C.J. Meeuse als herder en leraar van de gemeente van Rotterdam-Zuid, die hij gedurende bijna tien jaar heeft gediend.

Ds. Meeuse bediende het Woord uit 1 Korinthe 3:7: Zo is dan noch hij die plant iets, noch hij die natmaakt, maar God die de wasdom geeft". Hij bepaalde zijn gehoor bij "Gods werk door Zijn knechten" en stond achtereenvolgens stil bij Ie: et werk dat Hij opdraagt. 2e: e plaats die zij krijgen. 3e: e zegen die Hij geeft. De apostel spreekt van planten en natmaken en tekent daarmee het werk dat opgedragen is. Hij zegt evenwel dat hij die plant niets is en hij die natmaakt ook niets is, maar dat God het is die de wasdom geeft. Korinthe was een goddeloze havenstad, net als Rotterdam. Toch had God daar Zijn kerk. Een bloeiende gemeente heeft de Heere daar gehad. "Ik heb veel volks in deze stad". Het wonder van vrijmachtig welbehagen. In zo'n stad! Dat heeft de Heere ook in de stad Rotterdam be­ toond. Toch waren er zaken in de gemeente van Korinthe die niet goed waren. Zo waren er partijschappen onder hen. De ene was van Paulus, de ander van Apollos en weer een andere van Cefas. Wat vleselijk. Het gaat immers niet om de mens maar om wat de Heere door hen tot ons te zeggen heeft. Het zijn slechts dienaars, boodschappers om het Woord van Hem door te geven. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege om te roepen: Laat u met God verzoenen". Het is slechts planten en natmaken, beeldspraak voor het werk op Gods akker. Het gaat om het bijeenvergaderen van de Kerk des Heeren. Ten aanzien van de plaats die zij krijgen, merkt ds. Meeuse op, dat wij niet moeten zien op deze of gene van Gods dienstknechten met hun onderscheiden gaven. We moeten niet zo vleselijk zijn, dat we de ene boven de andere plaatsen, ook niet wanneer u als gemeente straks herderloos bent en dan deze of dan die van Gods knechten u Zijn Woord komen brengen. De Heere gebruikt wel slijk aan Zijn vingers om Zijn Goddelijk werk uit te voeren. Wil dat ook beseffen bij de leesdiensten. Wanneer wij het geringe minachten, zou u dan een knecht waardig zijn? Komt getrouw op onder het Woord dat tot u komt. Dat wil niet zeggen dat wij Gods knechten niet mogen eren, maar ziet niet op hen, maar op God Die de wasdom alleen maar geven kan, waarop in de 3e plaats gelet wordt: et welbehagen des Heeren gaat door Christus hand gelukkiglijk voort. Door die doorboorde handen. Zie de tweeërlei oorzaak van de zaligheid der kerk: e werkende oorzaak in het welbehagen Gods en de verdienende oorzaak in een lijdende en stervende Zaligmaker. Dat is het wat de apostel Paulus heeft gepredikt. Hij zegt dat hij niet anders heeft voorgenomen te weten dan Jezus Christus en Dien gekruist. Dat is de inhoud van zijn prediking geweest en de Heere heeft dat gebruikt. Hij heeft gezegd: ie is dan Paulus en wie is Apollos anders dan dienaars door welke gij hebt geloofd en dat gelijk de Heere een iegelijk gegeven heeft. De Heere heeft gewerkt en dat is die wasdom. Dit betekent groei, leven. Hebt u dat zo ervaren, een beginsel dat uit God is, dat gewerkt is door Zijn Woord? Hoe klein het ook is, als het uit God is, dan is het groot.

Beter een gekrookt rietje of een rokende vlaswiek dan een schone schijn die uiteindehjk niets is. Hij zorgt door Zijn belovende Woord voor het leven dat Hij Zelf gewerkt heeft in Zijn kinderen. Hij laat niet varen het werk van Zijn handen. Is dat werk er in U? Dat verborgen zoeken naar de Heere? Dat kan niet verborgen blijven. De Heere zal immers wasdom geven? Het werk des Heeren blijft niet verborgen, het komt openbaar. Wanneer? Als de Zonne der Gerechtigheid haar koesterende stralen zendt. Het komt openbaar in het toevlucht nemen tot Christus alleen. Leer dan de toevlucht te nemen tot Hem Die een Rots der behoudenis is. Dat er ook een opwas mag komen in het allerheiligst geloof Opwassen in Hem, Die het Hoofd is, n.l. in Christus. Hebt u hier iets van ontvangen van God in de bediening die God ons in uw midden gegeven heeft? Het gaat niet om de mens, maar 't was wel het zaad van het Woord, het was wel de bediening van Christus. U bent verantwoording schuldig van hetgeen u met dat zaad gedaan heeft. Als u het nog mist, zoek dan de Heere en leeft! Wij hebben het profetisch Woord dat zeer vast is en gij doet wel dat gij daarop acht neemt, als op een licht schijnende in een duistere plaats. Wast dan op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in der eeuwigheid.

Na de gebruikelijke toespraken te hebben gehouden, wordt ds. Meeuse toegesproken door ds. F. Harinck als consulent en namens de part. synode, waarna ouderling W. Vijfhuizen namens kerkeraad en gemeente hartelijk dank zegt voor alle liefde, arbeid en zorg aan de gemeente betoond gedurende de bijna tien jaren die u onder ons hebt gearbeid. Hierna wordt de scheidende predikant staande toegezongen uit psalm 121 : 2 en 4, waarna ds. Meeuse voor het laatst als eigen herder en leraar de zegen op de gemeente legt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 juni 1992

De Saambinder | 12 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 juni 1992

De Saambinder | 12 Pagina's

PDF Bekijken