Bekijk het origineel

Deputaatschap Bijbelverspreiding

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Deputaatschap Bijbelverspreiding

3 minuten leestijd

"Het is nu acht jaar geleden, dat ik deze correspondentiecursus van uw genootschap ontving, maar ongelukkig genoeg stopte ik ermee om een reden die ik niet kan verklaren. Maar God Die Almachtig is en elke dag bestaat, zal elk ding laten geschieden. Zijn Woord zal nooit voorbijgaan, zegt de Schrift. Ik was een verloren schaap, maar ik ben gevonden door Zijn genade..." Dat schrijft ons CA. Aferi uit Accra in een brief die wij begin '92 ontvingen. Bij de brief zat een vergeelde, gestencilde cursus van het type waar onze kommissie in 1982 mee begon. Nadat hij in 1983 gestopt was, heeft hij de cursus eind 1991 alsnog ingestuurd! Hij schrijft er nog bij: "Ik ben christen geworden en ben nu lid van het in het briefhoofd genoemde kerkgenootschap. Waar God je eens roept, kan Hij je niet meer verloochenen, ook al verloochen je Hem..."

Wie denkt hier niet aan het woord van de Prediker: "Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen"? Wij zijn zo geneigd bij dit werk in aantallen te denken, want de aan hem toegezonden cursus over Markus en Handelingen was één van de 140.000 ex. die wij de afgelopen 10 jaar mochten versturen naar Ghana (en voor een kleiner gedeelte Nigeria). Toch gaat het om de persoonlijke zegen en om de persoonlijke toepassing aan het hart, zoals in bovengenoemde brief verwoord.

Anderzijds mogen wij het ook opmerken, dat er van deze 140.000 cursussen tot op heden ca. 45.000 ingevuld teruggekomen zijn. Alle cursisten hebben inmiddels hun Bijbel ontvangen, en ca. 15.000 personen zijn nog doorgegaan met een vervolgcursus over het Oude Testament, die nu door zo'n 1400 cursisten geheel is afgerond. Ca. 300 cursisten hebben daarna ook nog de cursus over de Heidelberger Catechismus doorlopen, en hun certifikaat en het boek van Guthrie "Des Christens Groot Interest" ontvangen. Als we bedenken dat in feite iedere Bijbel een zendeling is, is er al veel zendingswerk per post verricht. Echter niet zonder zorgen. Vooral het laatste jaar dreigden donkere wolken vanwege financiële tekorten. Wij hebben inmiddels de vrij dure begincursus over Markus en Handelingen vervangen door een veel goedkopere cursus over het Johannes-evangelie, samengesteld door de Werkgroep Schriftelijke Bijbelcursus. Met de vervolgcursus over het O.T. wordt (tijdelijk) gestopt. Gelukkig zijn er wel signalen opgevangen. De Deputaatschappen Zending en Bijzondere Noden zijn te hulp gekomen, en de Geref Bijbelstichting heeft maar liefst 10.000 gratis Bijbels toegezegd. Verder wil de Jeugdbond ons werk in haar komende aktie betrekken. Ook partikulieren zijn met giften over de brug gekomen. Er waren zelfs enkele anonieme giften van f 1.000, - .

Dit alles mag tot dankbaarheid stemmen, dat ook dit werk zich gedragen weet door ons kerkvolk. Het neemt niet weg dat de zorgen blijven en veel geld nodig blijft om zoveel mogelijk materiaal in dit Afrikaanse land, waar de vraag naar Gods Woord groot is, te verspreiden. Wij noemen daarom toch de bankgegevens: Rabobank Gouda nr. 32.24.22.329 t.n.v. Deputaatschap Bijbelverspreiding Geref Gem. (postbanknr. van de bank 34435.

Namens de kommissie Bijbelverspreiding,

K. Gertenbach, voorz.

A. Jobse, secr.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 november 1992

De Saambinder | 12 Pagina's

Deputaatschap Bijbelverspreiding

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 november 1992

De Saambinder | 12 Pagina's

PDF Bekijken