Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

KERKNIEUWS

3 minuten leestijd

Beroepen: te Amsterdam-Noord en Oosterend: ds. A. Bac te Bodegraven; te Brakel: ds. J. Karens te Opheusden; te Sprang-Capelle: ds. M. Mondria te Waardenburg;

Bedanlit: voor Werkendam: ds. B. v/d Heiden te Hardinxveld-Giessendam;

VERSLAG van de vergadering van de classis Amsterdam gehouden op 14 oktober 1993.

Namens de roepende kerk van Andijk opent ds. Tanis de vergadering. Vervolgens wordt gememoreerd dat ds. Baaijens op 12 september in aanwezigheid van velen, zijn 25 jarig ambtsjubileum mocht herdenken. De gemeente Opperdoes nam haar verbouwde kerk weer in gebruik, en de heer Van de Boogaart is benoemd tot evangelist op de post te Alkmaar, waar hij D.V. januari 1994 zijn werkzaamheden zal beginnen. De nieuwe kerk te Alkmaar is 20 september opgeleverd.

Naar aanleiding van het gelezen Bijbelgedeelte spreekt ds. Tanis een openingswoord. Vervolgens worden de lastbrieven voorgelezen.

Alle 13 classis gemeenten zijn wettig vertegenwoordigd door 3 predikanten, 18 ouderlingen en 5 diakenen. Het moderamen bestaat deze keer uit ds. Baaijens, praeses, ds. R. Boogaard en ds. J.J. Tanis, assessoren, ouderling C. Vonk Noordegraaf, scriba en ouderling CE. Hotting, quaestor.

De notulen van de vergadering van 9 juni 1993 worden ongewijzigd goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen wordt gevraagd hoe het staat met de naleving van het besluit om in het classicaal kerkblad uitsluitend kerkelijke berichten op te nemen. Er wordt gewezen op enkele voorbeelden die daarmee strijdig zijn. Na een toelichting op deze feiten wordt er opnieuw gevraagd om zich aan de gemaakte afspraak te houden en er zal met de drukker afgesproken worden dat hij geen andere berichten dan familieadvertenties opneemt.

Bij de ingekomen stukken is een schrijven van het Deputaatschap voor Evangelisatie waarin de benoeming van broeder H.J. van den Boogaart als evangelist op de post te Alkmaar wordt meegedeeld. Het ligt in het voornemen D.V. 11 januari 1994 het nieuwe gebouw te Alkmaar te openen en Br. v/d Boogaart dan tevens te bevestigen als ouderling van Amsterdam.

Een verzoek tot benoeming van een nieuwe classis-diaken.

Een brief van het bestuur van het verzorgingshuis Beth-San te Moerkapelle waarin erop aangedrongen wordt dat verzorgingsbehoevenden binnen de classis gemeenten zich voor dit huis in laten schrijven. Hoewel de aanwezigen het belang van eigen identiteit ten volle onderschrijven, komt men in de gemeente ook bezwaren tegen als afstand tot kinderen en bekenden en het op oudere leeftijd verhuizen naar een onbekende omgeving. De praeses verzoekt de aanwezigen om deze zaak in voorkomende gevallen onder de aandacht van de bejaarden en hun familie te brengen. Naar aanleiding van het verzoek van

Naar aanleiding van het verzoek van the First Netherlands Reformed Congregation uit Grand Rapids, USA, om hulp bij de bemiddeling in de gerezen conflictsituatie, wordt besloten een verzoek daartoe in te dienen bij het Deputaatschap Buitenlandse kerken.

Er is kerkvisitatie gehouden in de gemeente van Enkhuizen en Andijk. Bij de rondvraag komt Leiderdorp met het voorstel om voor de kosters uit de classis een instructieve bijeenkomst te beleggen. Hiermee wordt ingestemd en Leiderdorp wordt gevraagd het initiatief te nemen.

Enkhuizen wordt aangewezen als roepende kerk voor de classisvergadering op D.V. 16 februari 1994. De onkosten bedragen f 1, ~ per lid en dooplid.

Met een terugwijzing naar het openingswoord waarin gesproken werd over de geopende hemel, sluit ds. Baaijens de vergadering met dankgebed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 februari 1994

De Saambinder | 12 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 februari 1994

De Saambinder | 12 Pagina's

PDF Bekijken