Bekijk het origineel

BERICHTEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BERICHTEN

9 minuten leestijd

WIJZIGING KERKELIJK JAARBOEK Wüziging scribaat Kortgene

Nieuwe scriba is: . v.d. Maas, Hoofdstraat 100, 4484 CJ Kortgene, tel.:01108-1592.

DOVENDIENST TE KRABBENDIJKE

Ds. J. de Pater hoopt op zaterdag 21 mei D.V. voor te gaan in een aangepaste kerkdienst voor doven en slechthorenden. Deze dienst wordt gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, J.W. Frisostraat 1 en vangt aan om 15.00 uur.

ORGEL-EN SAMENZANGAVOND VOOR HELPENDE HANDEN

U bent van harte welkom op de orgelbespelings-en samenzangavond die D.V. gehouden wordt op zaterdag 28 mei a.s. Plaats: vang. Lutherse kerk aan de Lutherse Burgwal in Den Haag. Aanvang:19.30 uur

De heer C.J. de Visser, tweede voorzitter van de vereniging "Helpende Handen", zal de opening en sluiting verzorgen.

Aan het orgel: J. van der Perk. De toegang is vrij. Er wordt gecollecteerd ten bate van het project "Begeleid Zelfstandig Wonen" van "Helpende Handen".

RING WEST-NEDERLAND VAN ZANGVER. DER GER. GEM.

Op D.V. 21 mei 1994 hopen we een jeugdzangmiddag te houden in de Geref Gem. te 's-Gravenzande. Hier hopen de jeugdkoren uit Boskoop, Capelle a/d IJssel, Zoetermeer en 's-Gravenzande te zingen. Aanvang 14.00 uur.

ZANG-EN ORGELAVOND IN DE VISAFSLAG TE STELLENDAM

Op D.V. 23 mei, 2e Pinsterdag, zal in de gemeentelijke visafslag, bij de buitenhaven van Stellendam, een zang-en orgelavond worden gehouden. Deze avond begint om 19.00 uur, de visafslag is vanaf 18.00 uur geopend. Het Dirkslands-en Ridderkerks mannenkoor, totaal bestaand uit 240 leden, zullen gezamenlijk optreden onder leiding van Dinant Struik. Verder wordt medewerking verleend door Bert Roest en Michel de Wit die het orgel en de vleugel zullen bespelen. De twee solisten van deze avond zijn Paul Visser (bas/bariton) en Jantine van Voorden (mezzo/sopraan). Ds. G.J. van Aalst, predikant te Ridderkerk, zal deze avond openen en tevens een korte meditatie houden.

In de pauze is er koffie, limonade etc. te verkrijgen. Boekhandel Akershoek uit Ouddorp is aanwezig met boeken, kaarten en uiteraard ook muziekcassettes en cd's.

Van deze avond zal een professionele opname gemaakt worden door S.T.H. Records uit Hoevelaken.

De visafslag te Stellendam is gemakkelijk te vinden (bij de Haringvlietsluizen) en er is voldoende parkeergelegenheid. De opbrengst van deze avond is bestemd voor de verbouwing van de kerk der Ger. Gem. te Ouddorp.

Voor reserveringen van toegangsbewijzen (f 7, 50 en f 4, ~ t/m 12 jaar) kunt u bellen 01878 - 1569.

-16 BONDSDAGEN 1994

Op D.V. zaterdag 28 mei wordt op vier plaatsen de jaarlijkse bondsdag voor - 16 gehouden. Het thema is: 'Op Mijn trouw verbond'.

-12 bondsdag Kampen: Gereformeerde kerk, Broederweg 34, aanvang 10.00 uur Bijbelse toespraak: ds. M. Golverdingen Vertelling: mw. G. Fahner-Vos Leiding: W.M. van der Wilt Muzikale medewerking: jk 'Sjaloom' uit Kampen, o.l.v. mw. M. Schouls-Adema

+12 bondsdag Kampen: ereformeerde Gemeente, aanvang:10.00 uur Bijbelse toespraak: s. C.G. Vreugdenhil

Vertelling: B.S. van Groningen Leiding: J.H. Mauritz Muzikale medewerking: mk 'Debora' uit Kampen, o.l.v. H. Schilder

-12 bondsdag Meliskerke, Gereformeerde Gemeente, aanvang:10.00 uur Bijbelse toespraak: s. B. van der Heiden

Vertelling mw. P.H. Herweijer Leiding: J. Leune Muzikale medewerking: kinderkoor uit Meliskerke o.l.v. H. Scherrenburg

+ 12 bondsdag Aagtekerke, Gereformeerde Gemeente, aanvang 10.15 uur Bijbelse toespraak: ds. L. Huisman Vertelling: A. Karels Leiding: A. Duijster Muzikale medewerking: jk uit Aagtekerke o.l.v. J. Wisse

MEVROUW C. VAN KEULEN 25 JAAR KOSTERES TE MARKNESSE

Mevr. C. van Keulen was per 1 mei 1994 vijfentwintig jaar kosteres van de Gereformeerde Gemeente te Marknesse. Tijdens een receptie op woensdagavond 4 mei hebben gemeenteleden en genodigden hieraan aandacht besteed.

Mevr. van Keulen volgde in 1969 de heer van 't Hul op, die indertijd vertrok naar Arnhem om daar het kosterschap op zich te nemen. Een periode van 25 jaar kosterschap met alle daarbij behorende zorgen, is een lange tijd. De Heere heeft haar hiervoor de kracht geschonken. Ze heeft weinig behoeven te verzuimen. Mevr. van Keulen heeft vele jaren alle mogelijke werkzaamheden in en rond het kerkgebouw uitgevoerd, 's Zondags en doordeweeks bij de kerkdiensten, elke keer als er catechisatie was, bij elke verenigingsavond of andere vergadering was "Catrien" (want zo wordt ze door iedereen genoemd) present en zorgde ze voor het openen en sluiten, de verwarming, de verlichting, enz., enz. Met grote zorgvuldigheid heeft ze altijd haar werk uitgevoerd. De laaste jaren zijn vanwege haar leeftijd verschillende werkzaamheden, zoals het schoon-en onderhoudswerk in en rond de kerk, door anderen overgenomen.

De Heere gedenke haar in Zijn gunst voor tijd en eeuwigheid.

CURSUS GODSDIENST ONDERWIJS THEMA-AVOND

D.V. woensdagavond 1 juni zal een thema-avond worden belegd in het 'Driestarcollege', Ronsseweg 557 te Gouda; aanvang half acht. Het thema 'De Verzoening" zal worden ingeleid door de predikanten ds. C. Harinck en ds. A. Moerkerken. In het forum zal naast de inleiders ook ds. P. van Ruitenburg ziting nemen. De algehele leiding is in handen van ds. B. van der Heiden. Belangstellenden kunnen op deze avond tevens inlichtingen vragen over de diverse cursussen die worden verzorgd door de Stichting Cursus Godsdienst Onderwijs.

DIRIGENT GEZOCHT !

Het kinderkoor 'Kinderklanken' van de gereformeerde gemeente te RotterdamZuid zoekt voor na de zomervakantie een nieuwe dirigent. Het koor bestaat momenteel uit 50 kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar. De repetities worden gehouden op woensdagavond van 18.45 tot 19.30 uur, in een van de zalen v/d kerk.

Wij vragen van de nieuwe dirigent een enthousiaste inzet en iemand die het fijn vindt om met kinderen in deze leeftijdsgroep te werken. Bekendheid met kinderkoor directie is belangrijk, maar veel waardevoUej is een goede attitude naar de kinderen. De nieuwe dirigent hoeft geen bestuurlijke taken te vervullen wel vragen wij dat hij of zij zich actief opstelt t.b.v. het uitzoeken c.q. indienen van nieuwe muziekstukjes.

Kandidaten uit het onderwijs, met muziek als verdiepingsstudie, mogen ook reflecteren.

Schriftelijke reacties kunt u richten aan: ej. N. de Vos, Stormerdijk 38, 3079 UM Rotterdam. Voor eventuele vragen kunt u ook terecht bij de voorzitter dhr. E. Kloppenburg, tel.:010-4320808

AFSCHEID HEER J. VAN BELZEN

Op D.V. 1 juni 1994 zal de heer J. van Belzen, die als maatschappelijk werker bij DE VLUCHHEUVEL werkzaam is, vervroegd uittreden.

Bij beëindiging van dit dienstverband stellen wij u in de gelegenheid afscheid te nemen van de heer en mevrouw Van Belzen. De afscheidsreceptie wordt gehouden op D.V. dinsdag, 31 mei 1994 van 16.30 tot 17.30 uur in Concordia Zalen (grote zaal), Kerkplein 7 te Woerden.

Wij nodigen u hiervoor hartelijk uit. Het bestuur van

DE VLUCHTHEUVEL

H. Pluimers, voorzitter

G. de Boer, secretaris

BEVESTIGINGS-EN INTREDEDIENST VAN KAND. G. CLEMENTS OP D.V. 2 JUNI 1994 TE NUNSPEET

De kerkeraad van Nunspeet en het Zendingsdeputaatschap delen u hierbij mee dat de bevestiging van kand. G. Clements zal plaats vinden op D.V. 2 juni a.s.

De weleerwaarde heer ds. K. de Gier zal in de middagdienst de kandidaat bevestigen tot dienaar des Woords. Hierna hoopt de weleerwaarde heer ds. L. Blok als predikant van de gemeente van Nunspeet en als zendingsdeputaat de uitzending naar het zendingsgebied te verrichten.

In de avonddienst hoopt ds. Clements in een intrededienst zich aan de gemeente van Nunspeet te verbinden. Beide diensten welke om 14.30 uur en 19.30 uur zullen aanvangen worden gehouden in het eigen kerkgebouw hoek Aarweg/Brinkersweg te Nunspeet.

DS. A.F. HONKOOP ONDERSCHEIDEN

Het heeft Hare Majesteit de Koningin goed gedacht, ter gelegenheid van haar verjaardag, onze predikant ds. A.F. Honkoop een Koninklijke onderscheiding te verlenen t.w. Ridder in de Orde van Orai^e Nassau.

Op vrijdag 29 april 1994 is hem deze onderscheiding uitgereikt op het gemeentehuis te Ede door de Burgemeester Mr. W. Blanken.

's Avonds was er gelegeheid voor familie en gemeenteleden hem hiermede te feliciteren. Hiervan werd door velen gebruik gemaakt.

In besloten kring werd nog even nagebleven en werd ds. toegesproken door de 2e voorzitter van de kerkeraad die enkele zaken uit zijn leven memoreerde en hem namens de kerkeraad en gemeente, van harte feliciteerde met deze onderscheiding maar hem bovenal toewenste de genade en eer die God Zijn kinderen geeft.

de Kerkeraad.

ZENDINGSMARKT CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Op D.V. zaterdag 28 mei a.s., van half tien tot half drie, hopen wij voor de 10e keer onze jaarlijkse zendingmarkt te houden in en om de Eben-Haëzerschool aan de Pelikaanweg te Capelle aan den IJssel. (Achter het hoofdpostkantoor aan de Duikerlaan). U kunt nu ook met de metro komen en uitstappen bij station Capelle-Centrum,

Dit jaar wordt u weer een uitgebreid assortiment geboden o.a.: groente en fruit, bloemen, planten en perkplanten, vis, brood, kinder-en damesmode, boeken, mc's en cd's, wensen ansichtkaarten. Ook het zendingswinkeltje is aanwezig. Kortom te veel om op te noemen.

Kom zelf kijken en breng familie, vrienden, bekenden en onbekenden mee. TOT ZIENS OP D.V. 28 MEI !!!!

28 MEI - ZANGAVOND TEN BATE VAN HET JEUGDWERK

Op D.V. zaterdag 28 mei a.s. wordt er in de NicolaiTcerk te Utrecht een zangavond gehouden ten bate van het jeugdwerk.

Opening: J.H. Mauritz Meditatie: ds. J. Driessen Koren: gemengd koor "Vox Humana" mannenkoor "Tehillim" Beide koren komen uit Dordrecht en staan onder leiding van Dick van Luttikhuizen.

Met medewerking van Marjolein de Wit (fluit), Han Kapaan (hobo), Henkjan en Herman Drost (trompet), Dick van Luttikhuizen (piano), Tinus Korevaar (orgel).

Tevens zal er op deze avond een CDopname gemaakt worden door Den Hertog B.V. uit Houten. Er zal een kol- lekte gehouden worden ten bate van de jeugdbond Gereformeerde Gemeenten. De avond begint om 19.45 uur. Iedereen is van harte welkom!

PINKSTERAPPÈL TWEEDE PINSTERDAG KRIMPEN

Distrikt Gouda +16 organiseert op D.V. 23 mei (tweede pinksterdag) een jongerenbijeenkomst in het kerkgebouw van de Ger. Gem. te Krimpen a/d IJssel. Dhr. Everse uit Dordrecht hoopt een referaat te houden met als thema: "Ik geloof in..."

Tijdens de pauze zal er ruimschoots gelegenheid zijn voor ontmoeting en het stellen van schriftelijke vragen. We beginnen om zeven uur en rekenen op een grote opkomst!!

JONGERENBIJEENKOMST OOSTKAPELLE

Op D.V. 23 mei, tweede pinksterdag 's-avonds om 7 uur zal in het kerkgebouw van de Ger. Gemeente van Oostkapelle een jongerenbijeenkomst worden gehouden. Deze avond zal in het teken staan van Pinksteren en Zending. Dan zal voor ons spreken ir. J. lock over het onderwerp: 'strijd en zegen op het zendingsveld.' Deze bijeenkomst begint om zeven uur. Alle jongeren van 15 jaar en ouder zijn hartelijk welkom. Deze avond wordt georganiseerd door de classiscommissie voor de jeugdzorg.

DEPUTAATSCHAP VOOR DE MILITAIREN VAN DE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

Bijeenkomsten voor militairen van de Gereformeerde Gemeenten e.a., die gelegerd zijn in Duitsland.

D.V. zaterdag 28 mei a.s. in het Protestants Militair Clubhuis bij de Legerplaats Seedorf, aanvang 19.30 uur. Het programma vermeldt o.a. een lezing.

Zondag 29 mei zullen in het Protestants Militair Clubhuis te Seedorf twee leesdiensten gehouden worden, die beginnen om 13.00 en 18.30 uur.

De leiding van de bijeenkomsten berust bij de heer H. de Deugd, die tevens de lezing zal verzorgen en tijdens de kerkdiensten een preek zal lezen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 mei 1994

De Saambinder | 12 Pagina's

BERICHTEN

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 mei 1994

De Saambinder | 12 Pagina's

PDF Bekijken