Bekijk het origineel

A. Hellenbroek: De beloofde Messias. Uitgeverij Den Hertog B.V. Houten, 1994. Gebonden, 170 blz. Prijs ƒ 23,50.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

A. Hellenbroek: De beloofde Messias. Uitgeverij Den Hertog B.V. Houten, 1994. Gebonden, 170 blz. Prijs ƒ 23,50.

3 minuten leestijd

Er zullen er weinigen onder ons zijn, die nooit hebben gehoord van ds. Abraham Hellenbroek. Hij is het meest bekend vanwege zijn bekende catechisatieboekje:"Voorbeeld der Goddelijke Waarheden voor eenvoudigen". Daarnaast is er zijn bekende verklaring van het Hooglied van Salomo. Ook kunnen wij hier nog noemen zijn "De Kruis Triomph van Vorst Messias". Een van zijn meest bekende werken is ook zijn vierdelige "De Evangelische Jesaja". Onlangs verscheen een boek met dertien preken uit het eerste deel van "De Evangelische Jesaja" onder de titel:"De beloofde Messias - Dertien advents- predikaties uit De Evangelische Jesaja". In 1976 verscheen de eerste druk bij J.P. v.d. Tol te Dordrecht. Nu is de tweede druk verschenen bij Den Hertog te Houten. Het betreft hier een keurig verzorgde gebonden uitgave. In het "Ten geleide" van de uitgever wordt opgemerkt, dat de preken onveranderd zijn wat tekst en inhoud betreft, "alleen zijn zij in onze huidige Nederlandse taal herschreven en daardoor voor ieder duidelijk leesbaar geworden".

Als men deze preken leest, bemerkt men, dat Hellenbroek preekte volgens de analytische methode. Dat wil zeggen, dat woord voor woord door hem als het ware wordt ontleed en verklaard. Hij volgt de tekst dan ook op de voet. Daarbij valt op, dat hij een bestudeerd man is geweest. Hij kende de grondtekst, de klassieke schrijvers, maar ook hetgeen de opvattingen zijn van joodse uitleggers. Een grondige studie vormt de achtergrond van deze preken. De opvatting, dat een predikant niet zou behoeven te studeren, omdat het hem rechtstreeks van boven zou moeten worden ingegeven, vindt geen enkele steun als u de preken van Hellenbroek leest. Onze oudvaders hebben gestudeerd. In verschillende van deze preken treft u ook het verlangen aan naar de bekering der Joden; meermalen spreekt hij daarover. Boven alles echter blijkt uit de inhoud van deze preken, dat Hellenbroek was onderwezen op de school van de Heilige Geest. Steeds opnieuw maakt hij vanuit de verklaring van de tekst de toepassing naar de harten. Zijn preken zijn dan ook in de volle zin van het woord schriftuurlijk-bevindelijk te noemen. U vindt er rijke lessen en onderwijzingen voor het geestelijke leven. Daarbij worden ook de onbekeerden niet overgeslagen; hoor hoe hij hen aanspreekt op blz. 156: "Bedenk emstig, dat er geen middel is, noch in de hemel, noch op de aarde, om het ene (de rampzaligheid) te ontvlieden en het andere (de gelukzaligheid) te bereiken. Dat er geen Vader van uw eeuwigheid is, dan de Heere Jezus alleen. Die gezegd heeft: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Vlucht dan, ontledigd van uzelf, en van alles wat schepsel is onder het gezicht van uw onmacht en van Gods toom, naar de Heere Jezus toe! O, laat hij u niet tevergeefs als zodanig zijn gepredikt geworden, maar waag en werp er al uw eeuwigheid op!" Het behoeft geen betoog, dat ik u deze bundel predikaties van harte kan aanbevelen.

Zeist,

ds. J.J. V. Eckeveld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 november 1995

De Saambinder | 12 Pagina's

A. Hellenbroek: De beloofde Messias. Uitgeverij Den Hertog B.V. Houten, 1994. Gebonden, 170 blz. Prijs ƒ 23,50.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 november 1995

De Saambinder | 12 Pagina's

PDF Bekijken