Bekijk het origineel

Door U alleen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Door U alleen

5 minuten leestijd

MEDITATIE

"Toen boog hij zich, en zeide: Wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een dode hond, als ik ben? "

2 Samuel 9 : 8.

Zalig worden is een onuitsprekelijk wonder!

Tenminste... als je de rampzaligheid voor ogen hebt. Neem nu Mefiboseth. Bij de val van Saul's regering is hij bij het vluchten gevallen en kreupel geworden. Minstens 15 jaren heeft hij ondergedoken gezeten. Altijd was daar die angst bij hem, dat koning David hem op het spoor zou komen. En dat zou z'n dood betekenen. Oude koningshuizen werden naar Oosters gebruik uitgeroeid en Mefiboseth heeft inmiddels wel vernomen, dat zijn grootvader Saul altijd kwaad aan David gedaan heeft. Er was weinig heil te verwachten als hij in Davids handen zou vallen!

Op een dag gebeurt het lang gevreesde. Davids soldaten halen hem uit het huis van Lodebar. Mefiboseth moet bij de koning komen! Hij weet niet dat de koning om Jonathan's wil, zijn vader, weldadigheid aan hem wil bewijzen. Neen, de doodsschrik slaat hem om het hart. Zijn laatste uur is geslagen.

O, hoe slaat de zondaar de doodsschrik om het hart, als de Heilige Geest de prediking dat de mens voor God, de Koning der koningen moet verschijnen, in het hart brengt en hem overtuigt van zonde. Als de wet ons gaat aanklagen en het geweten ons begint te beschuldigen. En zoals er voor Mefiboseth geen ontkomen aan was, zo kan de overtuigde zondaar God niet ontlopen. 'k Wou vluchten, maar kon nergens heen. Zodat mijn dood voorhanden scheen. En alle hoop mij gans ontviel, Daar niemand zorgde voor mijn ziel.

Zo wordt Mefiboseth voor de koning gebracht. Het doodvonnis draagt hij in zijn hart. Er is nog maar één weg: op de knieën, wie weet, David mocht zich nog ontfermen.

Zo is er voor de arme overtuigde zondaar, die het rechtvaardig doodvonnis en de verstoting van Gods vriendelijk aangezicht verdiend heeft, nog maar één weg: op de knieën, bukken en buigen onder God. Daar brengt de Heere Zelf! David liet Mefiboseth halen. Zo trekt de Heere Zelf zondaren aan Zijn voeten. Daar leren zij belijden: Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Daar ligt ook de bede in de ziel: och Heer, och wierd mijn ziel door U gered!

En wat is het daar voor Mefiboseth meegevallen. O, hoe lieflijk klonk hem Davids stem in de oren. Bijna niet te geloven. Mefiboseth mag blijven leven, krijgt alle bezittingen van Saul terug en wordt zelfs als een koningszoon aangenomen. Waarom? Om Jonathan's wil. Om het verbond dat David met Jonathan sloot.

O, het valt voor zondaren, die mogen bukken en buigen onder God en die alle rechten verspeeld hebben, zo eeuwig mee aan de troon van Gods genade! Daar zegt de grote Davidszoon, de Heere Jezus Christus tot hun ziel: Vrees niet, want Ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen. Waarom? Om het eeuwig verbond der genade, waarvan Hij Borg is geworden. Om de prijs, die Hij betaald heeft met Zijn dierbaar bloed en volmaakte gehoorzaamheid. O wonder, in plaats van de eeuwige dood mag die zondaar eeuwig leven. Daar hoort God en is Hij de ziel genadig. Daar mag vrede met God ervaren worden.

En die meerdere David geeft alles terug. Alles wat de zondaar in het paradijs kwijt geraakt was. Ja God zelf! Alles krijgt hij nu terug uit Jezus' hand. Ja, de gemeenschap met God, want zegt Christus: die Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En dan nog tot een zoon, een koningszoon aangenomen!

O, Hij schenkt uit goedheid zonder peil, ons 't eeuwig zalig leven! De overweldigende goedheid van David verbreekt Mefiboseth's hart volkomen. Buigende stamelt hij: Wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Een dode hond...! Uitdrukking van nietigheid en verachting. Mefiboseth kan het wonder niet op. Zou het anders zijn bij de veroordeelde zondaar, die de genade- scepter toegereikt krijgt? O neen, zijn hart breekt en hij buigt diep in het stof, als de Heere hem begenadigt! O Heere, wat is het dat U naar mij wilde omzien? Ik ellendige, verlater van U met een altijd durende afwijking. Ik, overtreder van Uw heilige wet. Ik vuil, goddeloos mensenkind, die zelfs al Uw waarschuwingen en dringende Evangelie-nodigingen in de wind heb geslagen. O Heere, waarom was het toch op mij gemunt? Wat is het, dat Gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben. Begenadigde zondaren hebben een walg aan zichzelf. Aan de voeten van de gezegende Zaligmaker, Die niets liever doet, dan verbroken harten helen en buigende zondaren oprichten, buigt de ziel het diepst. Een dode hond!

Dan is zalig worden een wonder. En juist dat wonder wordt gemist bij hen, die zichzelf het geloof aanpraten. Die op een verstandelijke wijze de beloften van het Evangelie aangrijpen en zich daarmee gerust stellen. Daar wordt het werk van de Heilige Geest gemist; daar wordt het wonder gemist. Wij horen hen nooit vertellen waar de Heere hen gevonden heeft. Wij horen nooit van het wonder dat de Heere hen gevonden heeft. Zalig worden is een onuitsprekelijk wonder! Het is door U, door Ü alleen, om het eeuwig welbehagen.

Ridderkerk-Slikkerveer,

ds. M.J. van Gelder.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 augustus 1998

De Saambinder | 12 Pagina's

Door U alleen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 augustus 1998

De Saambinder | 12 Pagina's

PDF Bekijken