Bekijk het origineel

CHRISTUS TRIOMFATOR

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

CHRISTUS TRIOMFATOR

2 minuten leestijd

Gij Heer' Jezus die U zelven had vernederd tot de dood; Ja, in 't graf U liet bedelven, zijt door Uwe opstanding groot. God verhoogt LJ uitennaten met een lof die U hetaam', Geest en Wilt U eeuwig laten, boven alle naam een naam.

Hebt Gij op de weg gedronken uit Gods bitt're gramschapsbeek? Waart Gij als in d'hel gezonken, maakt d'angst Uw lippen bleek? Ei, nu heft Gij 't hoofd omhoge en trekt in Uwe grote kracht, moedig voort, voor 's vijands oge, dien Gij t' onder hebt gebracht.

Of men schoon Uw graf verzegeld en met sterk geweer en wacht, nog zo dol en ongeregeld U daar in te houden tracht; Gij geweldige doorbreker. Sterke God, Immanuël: IJv 'rig en rechtvaardig wreker maakt ten spot al haar bestel.

's Mensen grimmigheid mag blaken, maar moet tegen wil en dank Uw opstanding lof'lijk maken, als Gij los maakt al 't bedwank. Wijsheid, raad, noch kloeke hers 'nen tegen U toch niet bestaan: 't Valt haar al te hard de verz-nen acm de prikkels dus te slaan.

D 'aarde met haar sterk gesidder; D 'eng 'len met haar hemels licht; Als Gij, o onwinbaar Ridder, U weer uit Uw graf opricht: Tonen hoe Gij aard' en hemel t'.saam hebt in Uw macht en hand. Hoe het alles vrucht'loos wemel wat zich tegen U ooit kant.

't Graf dat U had ingezwolgen, als den walvis Jonas eer, toen de zee zo was verbolgen, moet U nu uitgeven weer 't Onweer van Gods grote tooren is door U geheel gestild. 't Rijk des doods komt Gij verstoren, dat de afgrond beeft en trilt.

Als een bruid'gom uit zijn kamer rijst de Zon voort boven 't zwerk: Gij rijst op veel aangenamer, o Gij Bruid'gom Uwer kerk. Allen die Uw Name vrezen door den gansen aarden kreyt, zijt Gij tot haar troost verrezen, Zonne der Gerechtigheid.

Dat men d'eerste dag der weke, waar Gij op verrezen zijt, overal nu zalig spreke en dien heil'ge t'aller tijd. Uw verrijzenis ter eren, zal die dag van nu voortaan, zijn genoemd de Dag des Heeren, al zo verr' Uw Naam zal gaan.

Uit het 17 verzen tellend gedicht "Christus triumpherende in Zijn verrijzenis" van Willem Sluiter.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 april 1999

De Saambinder | 12 Pagina's

CHRISTUS TRIOMFATOR

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 april 1999

De Saambinder | 12 Pagina's

PDF Bekijken