Bekijk het origineel

Koninginnedag... nu

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Koninginnedag... nu

4 minuten leestijd

Aanstaande zondag, 30 april, zal Deo Volente Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana haar eenennegentigste verjaardag gedenken. Zij werd vernoemd naar de vermaarde Juliana van Stolberg (1506- 1580), de vrouw van Willem van Nassau, de moeder van Prins Willem van Oranje. Prinses Juliana werd op 30 april 1909 geboren als dochter van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik. Zij was Koningin der Nederlanden van 1948 tot 1980. Velen van onze lezers zullen zijn opgegroeid met de vertrouwde uitdrukking 'Koningin Juliana'. Zij heeft inmiddels een zeer hoge leeftijd bereikt. De Heere schenke onze oude prinses in de avond van haar leven die genade, die een mensenkind zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus kan doen komen. Hij gedenke ons gehele vorstenhuis. Het moet uitermate pijnlijk voor onze vorstin, Koningin Beatrix, zijn dat in deze laatste tijd zo gemorreld wordt aan haar toch al geringe bevoegdheden. Wij zijn daar bezorgd over, niet het minst ook over de rol die de media hierin spelen. Het is in de politiek een bekend verschijnsel: men werpt een 'balletje' op, trekt zich na verontwaardigde protesten wat terug en doet vervolgens voorstellen die wat minder ver gaan en... bereikt zo in de weg van geleidelijkheid toch zijn doel.

Het is te hopen dat onze koningin zich nog in een even brede sympathie van ons volk mag verheugen als haar grootmoeder, die vijftig jaar lang ais koningin Wilhelmina onze vorstin is geweest. Toen in november 1918 de leider van de SDAP, Pieter Jelles Troelstra, hier te lande de revolutie probeerde uit te roepen, vond er een massale aanhankelijkheidsbetuiging aan de koningin plaats. Ik citeer uit Algra's Dispereert niet (deel III, blz. 392): 'Honderden (soldaten) die pas gedemobiliseerd waren, trokken op naar Den Haag, om als het moest geweld met geweld te keren. In sommige dorpen werd midden in de nacht alarm gemaakt, toen de eerste geruchten van een revolutiepoging er doordrongen, en reeds in de vroege morgen gingen tientallen jonge mannen naar de trein. Troelstra vergiste zich ook in de verhouding van vorstin en volk. Een zeer grote betoging op het Malieveld, spontaan, later gevolgd door een georganiseerde, speciaal van de niet-revolutionaire arbeiders, huldigde de Koningin...'

Natuurlijk zijn de opmerkingen van fractieleider De Graaf van D66 niet zomaar op één lijn te stellen met Troelstra's revolutiepoging, dat besef ik zeer goed. Maar we duchten een aantasten van de plaats van ons Oranjehuis, of men dat nu wil bewerkstelligen langs de weg van de revolutie of langs het pad van 'behoorlijke' democratische besluitvorming. En waarom duchten we dat? Niet omdat wij zo ouderwets-nostalgisch zouden denken over onze monarchie. Dan zou het argument dat een koningshuis 'niet meer van deze tijd' zou zijn, inderdaad enige kracht hebben. Het is overigens opmerkelijk, hoe vaak de aanduiding 'niet meer van deze tijd' wordt toegepast op zaken waar men het niet mee eens is. Ook op het christelijk geloof! Terwijl er natuurlijk héél veel dingen 'niet van deze tijd' zijn, waar men toch zeer aan hecht: men denke eens aan de Nachtwacht van Rembrandt. Maar dat terzijde. Wij duchten een aantasten van de plaats van ons vorstenhuis omdat wij geloven dat God het ons schonk. Enige kennis van de geschiedenis van ons land kan ons in die mening alleen maar sterken. Kennen we dat prachtige werk van Groen van Prinsterer toch wel: Handboek der geschiedenis van het vaderland^ Droog, zei iemand? Die kent het dus niet. Juist het teloorgaan van het besef waar onze historische wortels liggen, doet velen de waarde van ons vorstenhuis relativeren. Wat dit betreft kunnen we ook bijzonder bevreesd zijn voor de Europese eenwording, die ons op nog zoveel terreinen te wachten staat. Helaas is ook ons vorstenhuis bepaald niet kritisch ingesteld tegenover die tendens. Niettemin gedenke de God van onze vaderen het Huis van Oranje en in het bijzonder onze vorstin. Hij geve veel gebed voor haar!

Capelle aan den Ussel,

ds. A. Moerkerken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 april 2000

De Saambinder | 12 Pagina's

Koninginnedag... nu

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 april 2000

De Saambinder | 12 Pagina's

PDF Bekijken