Bekijk het origineel

De Zaligmaker in de kribbe

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Zaligmaker in de kribbe

En legde Hem neder in de kribbe. Lukas 2:7 m

6 minuten leestijd

Het heugelijke heilsfeit van Jezus geboorte mag weer overdacht worden. De volheid des tijds is aangebroken. Jozef en Maria zijn door de Heere op de plaats gekomen, waar Jezus geboren moest worden.

‘En gij, Bethlehem Efratha! Zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.’
Keizer Augustus was slechts een schakel in de gouden keten van Gods eeuwige raad om Jozef en Maria op de plaats te brengen, waar Jezus geboren moest worden. Niet in Nazareth, maar in Bethlehem zou de Zaligmaker geboren worden. In Bethlehem is eenmaal Ruth, een voor moeder van Christus, komen wonen. In Bethlehem weidde David als schaapherder zijn schapen en is hij gezalfd tot koning over Israël. In Bethlehem moest Davids Meerdere, de grote Herder der schapen, geboren worden. Bethlehem betekent: Broodhuis!
Jezus zei van Zichzelf: ‘Ik ben het Brood des levens.’ Hij heeft, als het hemelse Manna, de heerlijkheid die Hij bij de Vader had, verlaten, om hen die hongeren naar het levende Brood te voeden. Hij heeft Zich daarin diep willen vernederen. Nee, geen aardse heerlijkheid en glorie wachtte Hem. Lees de tekstwoorden: ‘en legde Hem neder in de kribbe.’ Jezus Christus, de Zaligmaker van zondaren, de Messias, de Gezalfde, de Koning der Koningen, werd door Maria neergelegd in de kribbe. Laat ons even aandacht geven aan het woord ‘Hem’.
Wie is Hij toch? Hij is de Zoon van God! God uit God! Licht uit Licht!
Salomo zei eens: ‘Wie zou de kracht hebben, om voor Hem een huis te bouwen, dewijl de hemelen, ja, de hemel der hemelen, Hem niet bevatten zouden?’ Wie is Hij toch? Hij is de eeuwige God. De Schepper van hemel en aarde. De dichter van Psalm 33 schreef: ‘Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen gemaakt, en door den Geest Zijns monds al hun heir.’ Christus, Hij is het vleesgeworden Woord! De Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid. De eerstgeboren Zoon van Maria.

Mag ik u een persoonlijke vraag stellen? Wie is Hij voor u? Hoe dikwijls hebt u het Kerstevangelie al gelezen en beluisterd? Heeft u in Hem, van Wie we lezen: ‘en legde Hem neder in de kribbe..., nog nooit heerlijkheid en zaligheid gezien? Kunt u nog steeds rustig verder leven?
Geliefde lezer(es), jongens en meisjes, van nature zien wij in Hem geen gedaante noch heerlijkheid. Voor die Zaligmaker moet er plaats gemaakt worden. Voor Hem moet er in ons leven werk zijn. Wij moeten met ons eigen werk, met onze gestalten, deugden en zaligmakers de dood in.
Hij is een Zaligmaker van zondaren.
Zo wordt Hij in het Evangelie aangewezen. Wij zijn allen zondaren, die buiten God en zonder God leven.
Vreemdelingen van de verbonden der beloften. Is dat u al tot smart geworden? Is de zonde al tot zonde en de schuld al tot schuld geworden?

Is er nog iemand, die dit leest en doorleeft? Weet u niet meer hoe u zalig moet worden? Kunt u niet meer zalig worden? Het is mijn innerlijke wens en bede, dat het voor u Kerstfeest mag worden. Dat de geboren Zaligmaker ook in uw hart geboren mag worden. ‘En legde Hem neder in de kribbe.’
O, die Zaligmaker heeft Zichzelf zo diep willen vernederen. Dieper kon het niet! ‘En legde Hem neder in de kribbe.’ Voor hen, die weten en inleven peilloos diep gevallen te zijn!
Wie is er in de kribbe neergelegd? Wilt u Zijn Naam weten? Zijn Naam is Jezus Christus. Hij is de enige en volkomen Zaligmaker. De Messias, de Gezalfde Knecht van de Vader!
Wilt u weten Wie Hij is, wat Hij is? Hij is de Parel van grote waarde! Hij is de Schat, in de akker verborgen! Hij is de tedere Cedertak! Hij is de Zon der gerechtigheid! Hij is de blinkende Morgenster! Is uw hart al verbroken bij het horen van Zijn Naam, bij het zien van en in Zijn heerlijkheid? ‘En legde Hem neder in de kribbe.’ Volk, luister toch eens naar wat Jesaja schreef: ‘Doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.’
Heeft u al een blik in de kribbe mogen slaan? Misschien van verre, met een gebroken oog, maar toch iets van Zijn heerlijkheid aanschouwd! Wat heeft het nagelaten, wat heeft het uitgewerkt in uw leven? Van de wijzen uit het oosten lezen we: ‘En nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden.’ Bij het zien van Hem gaan we door de knieën, vallen we op de knieën. De Zaligmaker heeft zo diep willen buigen, dan zal er ook door Zijn volk gebogen worden. Dan komen we in verwondering en aanbidding terecht. Leest u het goed? Dan wordt het een wonder en geen vanzelfsprekendheid!

Van nature is ons hart voor Hem gesloten. ‘Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen.’
Weet u wat een wonder is? Dat Hij is neergelegd in de kribbe! Niet in een gouden wieg, dan zouden er alleen vooraanstaande mensen, rijken, edelen en machtigen, bij kunnen komen.
‘En legde Hem neder in de kribbe.’
Weet u waarom? Hij wilde en wil een Zaligmaker van zondaren zijn. Zondaren, die inleven: ‘Ik ben zwart... als de tenten van Kedar.’ Juist voor hen is de kribbe toegankelijk! Nee, Zijn hoogheid hoeft u niet te verschrikken.
‘In de kribbe.’ Een voederbak voor de dieren! Daar hoeft u alleen maar voor te bukken, te buigen en te knielen. Bij Hem is er plaats voor Asaf, die moest en mocht belijden: ‘Ik was een groot beest bij U.’ Bij Hem is plaats voor Méfiboseth: ‘Wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een doden hond, als ik ben?’ Nog is er plaats! De Heere geve dat die Zaligmaker door het geloof gekend mag worden. Geliefde lezer(es), er is bij God vandaan nog doen aan, hoe verzondigd uw leven ook is, hoe hopeloos, uitzichtloos en onmogelijk het aan uw kant ook is. Alleen in die weg zal de geboren Zaligmaker dierbaar worden. Volk des Heeren, met een blik in de kribbe, op de Zaligmaker zinkt de Kerk in verwondering weg: ‘Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave.’

Urk, ds. J. van Belzen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 december 2009

De Saambinder | 16 Pagina's

De Zaligmaker in de kribbe

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 december 2009

De Saambinder | 16 Pagina's

PDF Bekijken