Bekijk het origineel

Gods trouw, ondanks de winter!

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gods trouw, ondanks de winter!

Wat ziet gij, Jeremia? En Ik zeide: Ik zie een amandelroede. Jeremia 1 :11 b

4 minuten leestijd

Het is wat! De deuren van Gods huis gaan op de dag des Heeren en in de week nog open. Gods woord mag uitgaan! Velen kunnen opgaan naar Gods huis. Niet iedereen. Sommigen mogen oppassen op hun kleine kinderen. Anderen kunnen niet vanwege (ernstige) ziekte. Anderen zijn verhinderd vanwege ouderdom. Voor hen is er gelukkig een kerktelefoon. Grote voorrechten zijn ons nog gegeven. Er mogen ambtsdragers worden bevestigd.

Regelmatig worden er kinderen gedoopt. Op gezette tijden vindt de bediening van het Heilig Avondmaal plaats.
Is er nog meer? Ja, het winterseizoen is ook in het kerkelijke leven in volle gang. Huisbezoeken vinden plaats, de catechisaties worden gehouden, verenigingen geleid onder jong en oud!
Wat een trouwe zorg des Heeren op het erf van de kerk!
Maar wat doet Gods woord in ons persoonlijk leven? Blijft het alles even dood van buiten en van binnen? Ik denk aan de geschiedenis van Mozes.
Wat maakte de Heere bemoeienissen met het volk van Israël. Maar hoedanig was het leven van velen onder hen? Let u eens op Korach, Dathan en Abiram. Zij stonden op tegen de ambtelijke dienst en bleven niet ongestraft. Zij zijn samen met hun gezin levend ter hel gevaren! Anderen wisten het beter dan Mozes. God nam hen weg door vuur! Daarna stierven er nog 14.000 mensen door eigen schuld! Wat een donkere tijd, maar ondanks die ‘winter’ in de gemeente van Mozes, betoonde de Heere de Getrouwe te zijn! Mozes kreeg de opdracht om twaalf dode staven in het heiligdom bij de Ark neer te leggen.
De staf van Aäron bloeide nadat het nacht was geweest! Zie Numeri 17: 8b: want hij bracht bloeisel voort en bloesemde bloesem en droeg amandelen.
Hierin toonde de Heere een Waarmaker te zijn van Zijn woord. Alleen Aäron en zijn zonen zouden het priesterambt mogen bedienen (Ex. 28). De bloeiende staf met amandelen toont ons: Gods zal Zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken!
Opnieuw spreekt Gods woord over een amandelroede! Nu ontmoeten wij Jeremia. Hij wordt geroepen tot profeet om Gods Woord te prediken.
Maar hij ervaart zijn onbekwaamheid. Ach, Heere, HEERE, ik kan niet spreken want ik ben jong. Ziende op zichzelf en de omstandigheden, is voor Jeremia alles onmogelijk en afgesneden van zijn kant om Gods woord te prediken!
Maar dan komt de Heere hem te onderwijzen, hoe het in zijn ambtelijke bediening gaan zal! Het gaat bij Gods volk ook niet anders! De Heere stelt een vraag te midden van alle onmogelijkheden van Jeremia: Wat ziet gij Jeremia? Jeremia geeft antwoord: Ik zie een amandelroede. Een klein takje van een amandelboom! Dan zegt de Heere: Gij hebt wel gezien, want Ik zal wakker zijn over Mijn woord, om dat te doen. Eigenlijk zegt Jeremia hier (zie kanttekening 25): Ik zie een tak van een wakende of een wakkere boom. Daar antwoordt de Heere op: Gij hebt wel gezien, want Ik zal wakker zijn over Mijn woord, om dat te doen.
Een amandelboom wordt een wakkere boom genoemd, omdat deze boom al in de wintermaanden bloeit. Als alles in de natuur er dood, dor, koud en somber uitziet, bloeit in januari en februari deze boom al! Dat is een prachtig gezicht in de winter. Als alles schijnt afgestorven te zijn, toont de Heere met een amandelboom het leven!
De Heere onderwijst Jeremia. Als voor zijn waarneming alles uitloopt op de dood, vruchteloosheid en onmogelijkheid, zal Ik, zegt de Heere, toch Mijn Woord waarmaken! Ik zal tóch zorgen voor Mijn eigen werk! Zal Ik wakker zijn over Mijn Woord, om dat te doen? Als wij nu eens letten op ons kerkelijk leven, huiselijk leven, persoonlijk leven? Wat kunnen wij dan in de komende wintermaanden vanuit ons zelf verwachten? Alles wat u méér denkt dan de dood, is te veel! Waar vinden wij de oorzaak? Wij hebben God verlaten. Wij hebben de dood gekozen boven het leven. Echt, als al het kerkenwerk vruchten zou moeten voortbrengen door ons doen en laten, dan was het voor eeuwig kwijt!
Wij zijn immers niet meer dan zelfbedoelers, eerzoekers. Uit ons geen vrucht meer in der eeuwigheid!
Maar wonder in de schepping: een amandelboom bloeit in de winter!
Zó zal de Heere ook in de winter van 2013 zorgen voor Zichzelf. Hij zal zorgen voor geestelijke vrucht! Waarom?
Want Ik zal wakker zijn over Mijn Woord. De zekerheid van het Gods werk ligt niet in een amandelroede, want straks bij de jongste dag blijft er van die boom niets meer over. Maar de zekerheid van zalig worden ligt in het beeld van de amandelroede! Zoals deze bloeit in de winter, zo zal Ik wakker Zijn over Mijn woord. IK ZAL!
Hoe donker het in de kerk is en nog worden zal:

‘t Is trouw, al wat Hij ooit beval.
Het staat op recht en waarheid pal
als op onwrikb’re! steunpilaren.
Hij is het, die verlossing zond
aan al Zijn volk, Hij zal ‘t verbond
met hen in eeuwigheid bewaren.


Hebt u zo in de winter van uw leven door het allerheiligste geloof wel eens mogen zien dat God getrouw is, ondanks de winter?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 september 2013

De Saambinder | 16 Pagina's

Gods trouw, ondanks de winter!

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 september 2013

De Saambinder | 16 Pagina's

PDF Bekijken