Bekijk het origineel

Boekennieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekennieuws

5 minuten leestijd

Licht en schaduw

Het geloofsleven van de ware christen kent hoogten en diepten. Het is soms zingen, maar meer zuchten, het gaat meest met vallen en opstaan. Soms gaat de christen welgebaande wegen, maar vaker verkeert hij in het dal van de moerbeziënbomen, in Baca's vallei, waar geen hand meer voor ogen wordt gezien.

Octavius Winslow (1808-1878), predikant in Engeland en Amerika (zoon van de bekende Mary Winslow), kende al die geloofsgesteldheden bij ondervinding. Hij schreef het boek “Licht en schaduw”, om inzicht te geven in de licht- en schaduwzijden van het geestelijk leven: ‘Dit boek heeft de bedoeling de zedelijke verschijnselen van het geestelijk leven te kenschetsen, het licht en de schaduwen die zijn veelbewogen geschiedenis inkleuren’. In tien hoofdstukken beziet Winslow zijn onderwerp. Waar geestelijk leven noemt hij ‘het leven van God in de mensenziel’, waarvan Christus en Diens offer de enige bron is: ‘Zij vormt het helderste licht in het portret van het christelijk geestelijk leven. Er zou zelfs geen enkel licht zijn geweest, zonder deze bron van waaruit alle andere lichtglans uitstraalt. Iedere bron van zegen, elke stroom van vreugde, elke straal van hoop die het christelijk leven kent, heeft als oorspronkelijke oorzaak het kruis van Christus’.

Geestelijk leven begint, zegt hij in hoofdstuk 2, met schemering, met ochtendgloren, ‘voorafgaand aan de zonsopgang der genade in de ziel’. Wat aan geestelijk ontwaken voorafgaat, is vaak een diepe duisternis in de ziel. Maar de ochtend gloort. De komst van het Koninkrijk der genade ontluikt vaak heel subtiel, kan zwak en haast onmerkbaar zijn. ‘Hoe flauw en sidderend is het de eerste dagen van de goddelijke genade! Hoe zwak en onregelmatig is de eerste hartenklop van het geestelijk leven! Het is wellicht slechts een gedachte, een emotie, een zucht, een bang vermoeden, een traan, een eerste gebedsadem die de borstkas onrustig doet opzwellen’.

De ochtend gloort, het licht breekt door. ‘Genoeg om te zien dat u een arme, onwetende, verloren zondaar bent, die Jezus nodig heeft. Als u dat licht niet uitdooft maar volgt, zal het meer en meer toenemen, helderder en helderder worden, tot de volmaakte Dag’.

In wonderschoon proza beschrijft Winslow met zielkundig inzicht alle mogelijke standen in het genadeleven, van schaduw en wanhoop, terneergeslagenheid en herleving, vertroosting, bemoediging en oefening, waarna zijn onderwerp uitloopt op het voltooien van het geestelijk bouwwerk, de openbaring van Jezus Christus, als de zalige hoop van de Kerk en ‘de vrije, ongekochte en onkoopbare gave van God’. Dit boek is veel meer dan een tientje waard.

J. van 't Hul, Lieren


“Licht en schaduw”, Octavius Winslow; uitg. De Banier, Apeldoorn; ISBN 978 94 627 81597, 158 blz.; € 9,95.


”Samen in een nieuw gezin”, over samengestelde gezinnen

In de serie ”Zorg voor elkaar” (een samenwerking tussen uitgeverij De Banier en Stichting De Vluchtheuvel) verscheen vorig jaar de uitgave ”Samen in een nieuw gezin”. De auteur, Erik-Jan Verbruggen, is er in geslaagd een goed leesbaar en herkenbaar boekje het licht te laten zien.

Wat is een samengesteld gezin? ‘Een samengesteld gezin ontstaat als iemand met kinderen hertrouwt … met een nieuwe partner, die niet de biologische ouder is van de kinderen’, zo lezen we in de inleiding. In de volksmond ook wel ‘een stiefgezin’ genoemd. Het woord stiefgezin of stiefouder heeft in onze taal geen positieve klank gekregen. Onze zuiderburen spreken over een ‘plusouder’.

Waarom is dit boekje verschenen? Het wil ouders ondersteunen en bemoedigen, omdat samenleven in een nieuw gezin om moed en volharding vraagt. Want als je het boekje leest, kom je onder de indruk van de ingewikkeldheid die zich kan voordoen bij een nieuw gevormd gezin met een ouder die niet de biologische vader of moeder is. Het kan in de opvoeding van de kinderen, maar ook in de nieuwe relatie tussen de ouders, heel veel vragen aan geduld en wijsheid. Vele voorbeelden illustreren dit.

Elk van de elf hoofdstukjes sluit af met een aantal tips voor (stief) ouders, terwijl mr. A.J.C. van Bemmel juridische aspecten voor ouders van een samengesteld gezin in het laatste hoofdstuk belicht. Daardoor is het een bijzonder praktische uitgave geworden.

Wie moeten dit lezen? Een ieder die van plan is een nieuw samengesteld gezin te beginnen. Maar ook voor families van deze gezinnen is het van waarde hiervan kennis te nemen. Daarnaast kan ik mij voorstellen dat ambtsdragers die deze gezinnen in hun gemeente (wijk) hebben, dit lezen. Het kan veel verhelderen.

Als afsluiting een citaat uit hoofdstuk elf: ‘Ook in de christelijke gemeente zijn samengestelde gezinnen…

De gemeente is - als het goed is - ook een gemeenschap waar liefde en leed word gedeeld. Daarom is het goed als binnen de gemeente ook onderlinge ondersteuning wordt geboden als er zorgen zijn. Aandacht, steun en pastorale zorg zijn nodig voor het samengestelde gezin dat deel uitmaakt van de christelijke gemeente’. Van harte aanbevolen. Voor de prijs behoeft u het niet te laten.

J. Bloemendaal, Boskoop


“Samen in een nieuw gezin”, over samengestelde gezinnen, Erik-Jan Verbruggen; uitg. De Banier, Apeldoorn; ISBN 978 94 6278 0606; 112 blz.; € 9,95.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 maart 2016

De Saambinder | 24 Pagina's

Boekennieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 maart 2016

De Saambinder | 24 Pagina's

PDF Bekijken