Bekijk het origineel

Onder de vloek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Onder de vloek

Ds. Labee over:

4 minuten leestijd

Regelmatig wordt in de prediking verwezen naar de Moorman, de kamerling van Candacé. Dan wordt gezegd dat hij een nakomeling van Cham was met ‘zwarte’ huidskleur en besloten onder de vloek van Noach. Maar die vloek betrof toch alleen Kanaän en was toch al uitgevoerd toen het volk Israël bezit nam van het land Kanaän?

Zware straf

De vraagsteller schreef er eerlijk bij wat de achtergrond was van deze vraag: voor gemeenteleden en gasten met een (erg) donkere huidskleur kan dit spreken heel afstotend zijn. Daarbij lijkt het helemaal te passen in de rechtvaardiging van de eeuwenlange, vreselijke praktijk van de slavenhandel. Om nog maar niet te spreken over de huidige discriminatie of degradatie van mensen die niet horen bij het ‘blanke’ ras…
Over deze vraag valt heel wat te zeggen. Allereerst, Noach spreekt in Genesis 9 (vers 25) inderdaad de vloek uit over Kanaän! ‘Vervloekt zij Kanaän; een knecht der knechten zij hij zijner broederen’, spreekt de wakker geworden vader, die in de zonde van dronkenschap viel. Terecht zeggen de kanttekeningen dat daarmee deze zoon - die wellicht meedeed met het bespotten van Noach - en zijn nakomelingen, maar ook vader Cham getroffen wordt. En uiteindelijk moet het ook (groot)vader Noach geraakt hebben! Hij spreekt hier, ‘niet als een zondig mens door vleselijke toorn, of verbaasdheid, maar als een profeet, door het ingeven des Heiligen Geestes’ (kanttekening 32). Het moet Noach gesmart hebben dat hij zelf in zonde was gevallen en daarmee oorzaak gaf tot deze vervloeking over (een deel van) zijn nageslacht. Vervolgens is het nuttig om nauwkeurig te bezien wie deze nakomelingen van Kanaän zijn. De vraagsteller heeft gelijk dat we vooral moeten denken aan de volken die in Kanaän woonden toen het volk Israël onder aanvoering van Jozua juist deze volken moest onderwerpen en uitroeien. In het mooie boek ‘Zin en mening’ van ds. A. Moerkerken kunt u een uitvoerige bijdrage vinden over het gebied waar de nakomelingen van Cham zich vestigden. Dichtbij de Heilige Schrift en de bijbehorende kanttekeningen toont hij aan dat de nakomelingen van Cham voor een deel in Azië en voor een deel in Afrika zijn gaan wonen, van wie sommigen voor een tijd in Palestina. Het is ook overduidelijk dat het negroïde ras nimmer ondergeschikt mag worden geacht aan het blanke ras. Integendeel, Gods Woord spreekt op verschillende plaatsen heel positief over ‘Moren’. We wijzen hier alleen op Psalm 87, op de Moorman Ebed-Melech die Jeremía uit de modderkuil haalt en op de Moorman uit Handelingen 8.

Zwarte huid

De Moorman uit Handelingen 8 was wel een nakomeling van Cham, maar had dus geen ‘zwarte’ huid. Het was dus geen ‘neger’. Onze hierboven genoemde ambtsbroeder toont aan dat het geen blanke is geweest, maar ook geen neger. ‘Hij zal een donkere, bruine huidskleur hebben gehad’ (pagina 155). Daarmee moet ook worden gezegd dat niemand enkel en alleen om zijn huidskleur een vervloekte is! Nergens geeft de Heilige Schrift daar aanleiding toe. Graag citeren we de conclusie van de oud-docent exegese aan onze Theologische School: ‘Gods Woord leert ons wel dat wij állen onder de vloek liggen – niet van Cham of Kanaän en niet om onze huidskleur, maar onder de vloek van Gods wet en vanwege de zonde van Adams bondsbreuk in het paradijs. Onder die vloek lag de Moorman als kind van Cham - maar óók Filippus als kind van Sem, die hem de heilsboodschap mocht brengen. Onder die vloek liggen ook alle kinderen van Jafeth. Maar Gods Woord leert ons óók dat wie in Christus mag zijn, verlost is van de vloek. Van welke vloek? Als hij een drager was van de vloek van Noach, dan óók van die vloek. Maar bovenal van de vloek der wet. En de vraag welke huidskleur wij hier op aarde hebben gehad, zal eens eeuwig verbleken in het licht van die andere vraag, of wij in de eeuwigheid het witte bruiloftskleed mogen dragen van Christus’ gerechtigheid of het kleed van de eeuwige rouw’.


VRAAG?

Heb jij/hebt u ook een vraag? Mogelijke vragen over onderwerpen binnen de doelstelling van De Saambinder kun jij/kunt u mailen naar ds. B. Labee of hem per post toezenden (zie colofon). Er volgt -zo mogelijk- altijd een reactie.
Echter alleen als de redactie het waardevol acht voor de lezers, volgt een antwoord op jouw/uw vraag in een nummer van De Saambinder.
Graag wel wat geduld. Er liggen nog tientallen vragen op een reactie te wachten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 februari 2018

De Saambinder | 20 Pagina's

Onder de vloek

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 februari 2018

De Saambinder | 20 Pagina's

PDF Bekijken