Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

NIET ZOZEER GERICHT OP EEN MEERDERHEID VAN KIEZERS.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

NIET ZOZEER GERICHT OP EEN MEERDERHEID VAN KIEZERS.

5 minuten leestijd

De hierboven aangehaalde woorden kunt u vinden in artikel 2 van het Beginselprogram der SGP. Nadat in dit artikel het doel van de SGP (de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein tot meerdere erkenning te brengen in ons land) is vermeld, volgen de veelbetekenende woorden "Haar streven is niet zozeer gericht op een meerderheid van kiezers, doch op de handhaving en doorwerking van de beginselen, door haar beleden, waarvan haar program een korte samenvatting vormt".

Het kan geen kwaad om eens met elkaar over het hiervoor geciteerde gedeelte van artikel 2 van het Beginselprogram van gedachten te wisselen. Met name de zinsnede "haar streven is niet zozeer gericht op een meerderheid van kiezers" trekt hierbij de aandacht.

Wanneer u deze zin goed leest dan zal het u opvallen, dat het woordje "zozeer" een centrale plaats in de zin inneemt. Laat u dit woordje weg, dan komt er te staan, dat het streven van de SGP niet gericht is op een meerderheid van kiezers. Dat is ze ook niet. Maar 'k geloof dat het getal der kiezers voor de opstellers van artikel 2 toch ook wel van belang is geweest. Ook nu mag het ons niet onverschillig zijn hoeveel stemmen er op de SGP zullen worden uitgebracht. Hoe zou anders in de Staten-Generaal, in de Provinciale Staten en in de Gemeenteraden, het staatkundig gereformeerde geluid (hebben) kunnen klinken? Geen onverschilligheid dus ten opzichte van het getal. Het is echter niet ons hoofddoel. Vandaar het woordje "zozeer".

Dit woordje wijst er op, dat niet het aantal kiezers en niet de grootte van de partij onze eerste zorg moet zijn, maar de "handhaving en doorwerking" van de aloude beginselen op staatkundig terrein. Daar gaat het om.

GEEN MACHTS- MAAR BEGINSELPOLITIEK

Het streven van de SGP "is niet zozeer gericht op een meerderheid van kiezers, doch (een belangrijk woordje - M.B.-) op de handhaving en doorwerking van de beginselen".

Dus wij hebben geen machtspolitiek (de veelheid van het getal) te voeren, maar een beginselpolitiek (Gods Woord op staatkundig terrein tot meerdere erkenning te brengen).

"Moge de Heere ons samen op de wacht zetten tegen machtsbegeerte en zeteljacht. Wij beleden in artikel 2 van de Statuten, dat het streven der SGP niet allereerst gericht is op het behalen van een groot aantal zetels, maar op de doorwerking van de beginselen. Onze tegenpartij heeft voor die woorden de schouders opgehaald; ze bespottelijk willen maken. Doch zij zal tonen de bedoeling zeer wel begrepen te hebben, zodra wij het nauwe leven bij het beginsel verlaten, om sterkte te verkrijgen in vergroting van het aantal; als wij verbreden en niet verdiepen gaan. Ik beveel u ten zeerste een ieder op zijn plaats en in zijn omgeving met voorzichtig doch vast beleid tegen de gevaren, die hier dreigen, zich te wapenen. En als meerderen zich bij ons voegen, dan worde die toevoeging bewogen niet door onedele motieven, maar door overtuiging. Voor zodanigen is dan ruim plaats onder ons" (ds. G.H.Kersten, partijdagrede 1927).

GETAL BOVEN HET BEGINSEL.

Er is dus uitsluitend plaats in de SGP voor hen, die de handhaving en doorwerking van de op Gods Woord gegronde beginselen stellen boven het getal.

Helaas komt het maar al te vaak voor, dat dit omgedraaid wordt: eerst het getal en daarna het beginsel, met daar tussenin de praktische politiek.

Uitbreiding van het getal boven het beginsel. De gehele partij wordt er voor gemobiliseerd. Het machtsstreven bepaalt steeds meer de aktiviteiten van de partij. Alles hebben we er voor over. Geld en goederen, ja zelfs het aloude beginsel.

Er moet geadverteerd worden in omroepbladen. Voor radio en televisie moet onze stem klinken. Kan het nog niet via politieke zendtijd, dan maar door middel van een interview.

We moeten ons zien en laten horen: deelname aan protestbijeenkomsten, een telegram naareen EO-ontmoetingsdag en ga zo maar door. Het getal is bepalend.

We moeten de groei er in houden: een Gedeputeerde in Zeeland, tien burgemeesters in Nederland en een lijstbinding met de RPF. Daarin ligt onze kracht.

HANDHAVING VAN HET ALOUDE BEGINSEL.

Hoe jammer wellicht voor hen, die denken op bovenstaande wijze in het belang van de SGP bezig te zijn. maar ze verwoesten de partij. Het enige uitgangspunt van de SGP behoort te zijn de handhaving en doorwerking van de aloude beginselen. Gods Woord dient op staatkundig terrein tot meerdere erkenning te worden gebracht.

De strijdkreet van de SGP is altijd geweest: "dezen vermelden van wagens en die van paarden; maar wij zullen vermelden van den Naam des HEEREN onzes Gods" (Psalm 20 vers 8).

Daar gaat het om. Niet de groei van onze partij is bepalend, maar de zuiverheid en helderheid van het staatkundig gereformeerd geluid. Dan valt al het onze weg; dan worden we in ons zelf krachteloos. Maar - oh wonder - dat staat de

Heere niet in de weg. Hij kan de zwakke sterken. Zo Hij aan de spits treedt, geen vijand zal bestaan. We behoeven niet zonder hoop te zijn.

"Van oudsher zijn degenen die bet voor Gods recht en ere mochten opnemen, een minderheid geweest en zij zullen het ook wel blijven. Evenwel deed God door dit kleine getal grote daden. Zouden wij dan moedeloos nederzitten? " (Ds. G.H.Kersten, partijdagrede 1932).

Niet het getal, maar de handhaving van het beginsel is ons nodig. Boven de hoeveelheid het aloude beginsel.

Dat de Heere door Zijn Woord en Geest dat beginsel in ons hart en in de SGP plante. De Heere moge ook in de komende verkiezingsstrijd zelf aan de spits treden en Hij Zelf moge ons geleiden. Opdat onze bede wordt:

"Niet ons, o HEER', niet ons, Uw naam alleen zij om Uw trouw en goedertierenheên, AM' eer en roem gegeven".

-M.B.-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 maart 1981

In het spoor | 22 Pagina's

NIET ZOZEER GERICHT OP EEN MEERDERHEID VAN KIEZERS.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 maart 1981

In het spoor | 22 Pagina's

PDF Bekijken