Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

DE HUISHOUDELIJKE VERGADERING VAN 25 SEPTEMBER JL.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

DE HUISHOUDELIJKE VERGADERING VAN 25 SEPTEMBER JL.

4 minuten leestijd

De huishoudelijke vergadering van 25 september jl. is alweer geruime tijd achter de rug. In verscheidene periodieken heeft een verslag gestaan van deze vergadering. Daarom zullen hier slechts enkele punten naar voren worden gebracht.

Uitstel

Aan het begin van de vergadering werd een ordevoorstel ingediend om "te besluiten dat het Hoofdbestuur een commissie van goede diensten benoemt, die samengesteld is uit deskundige personen uit de volle breedte der partij. Deze commissie wordt verzocht omtrent de problematiek van de vrouw in de SGP te adviseren en op een nacler te bepalen datum haar advies voor te leggen aan de landelijke vergadering. " Dit voorstel werd na bespreking door de overgrote meerderheid van de afgevaardigden verworpen met als hoofdargument dat het in feite uitgesloten is dat deze commissie met nieuwe argumenten zou komen na de al ruim tien jaar slepende discussie.

Geen betrokkenheid

Een voorstel om te komen met een Statutenwijziging zonder dat er iets wordt geregeld over enige betrokkenheid van vrouwen bij de SGP, werd helaas eveneens verworpen, maar met een kleine meerderheid (264 tegen, 227 voor).

Geen lidmaatschap

Voor veel kiesverenigingen was het van grote betekenis voor het bepalen van hun stemgedrag ten aanzien van de voorstellen om te weten of de voorstellen van het Hoofdbestuur een (beperkt) vrouwenlidmaatschap van kiesverenigingen mogelijk maakten of niet. Hoewel hiernaar in de morgenvergadering reeds verscheidene keren was gevraagd, duurde het tot het einde van de middagvergadering voor er duidelijkheid kwam. Alle amendementen die uitgingen van een beperkt, buitengewoon of volledig lidmaatschap voor vrouwen van kiesverenigingen, werden namelijk met grote meerderheid verworpen.

De voorzitter verklaarde toen naar aanleiding van een amendement van een kiesvereniging, inhoudende dat het Hoofdbestuur wordt uitgenodigd "om onder afwijzing van het vrouwenlidmaatschap van kiesverenigingen te komen met voorstellen die op een principieel verantwoorde wijze uitwerking geven aan een grotere betrokkenheid van de vrouw", dat dit amendement "materieel" [^inhoudelijk] hetzelfde was als het voorstel van het Hoofdbestuur. De partij toonde toen geen behoefte meer te hebben aan dergelijke amendementen, maar steunde de inhoudelijk gelijke voorstellen van het Hoofdbestuur.

Wel werd er in grote meerderheid voorgestemd voor een amendement met als doel om meer duidelijkheid te bewerkstelligen over de betekenis van voorstel 2 met betrekking tot de mogelijkheid van een beperkt lidmaatschap voor vrouwen. In stelling 5 bij voorstel 2 stond de voor tweeërlei uitleg vatbare formulering: "De kiesverenigingen kunnen, zolang de huidige Sta-

"Als gij, vrouwen, in het worstelperk van den strijd en den partijhaat, van de staatkundige verkiezingen en het wetenschappelijk gekrakeel wildet afdalen, ach! al spoedig zoudt gij, wanneer de eerste geestdrift en het bekoorlijke der nieuwheid voorbij waren, en de eerste beleefdheid was afgelegd, in den zwaren, onmeedoogenden, verbitterden kamp onder de met ijzer beslagen hakken der mannen vertreden worden."

-J.D. Barth, Het Calvinistisch beginsel in deszelfs wording door Calvijn, 1926, p. 69-70-

tuten van kracht zijn, geen vrouwen als lid toelaten." De woorden "zolang de huidige Statuten van kracht zijn" suggereerden dat het Hoofdbestuur mogelijk een dusdanige Statutenwijziging zou bevorderen, dat vrouwen daarna wel op de één of andere wijze lid zouden kunnen worden. Het amendement werd met grote meerderheid aangenomen, zodat stelling 5 er als volgt uit kwam te zien: "De kiesverenigingen kunnen geen vrouwen als lid toelaten."

Ten besluite

Het is te wensen dat het Hoofdbestuur er thans in zal slagen om op korte termijn met concrete voorstellen te komen waarin duidelijk en ondubbelzinnig het vrouwlidmaatschap van kiesverenigingen wordt afgewezen. Nu de partij zich heeft uitgesproken om de betrokkenheid van vrouwen bij de SGP toch op de één of andere wijze vast te leggen, hoewel de directe noodzaak daartoe mij nog niet wordt ingezien, zal een oproep aan alle leden van en meelevenden met de SGP om mee te werken aan het vinden van een Bijbels verantwoorde invulling hiervan overbodig zijn.

Enkele verantwoorde vormen van betrokkenheid zijn hiervoor reeds weergegeven. Indien het Hoofdbestuur er in slaagt om op korte termijn met verantwoorde voorstellen te komen, kan deze problematiek wellicht nog voor de verkiezingen in D.V. '94, na ruim tien jaar discussie, worden afgerond.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 december 1993

In het spoor | 44 Pagina's

DE HUISHOUDELIJKE VERGADERING VAN 25 SEPTEMBER JL.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 december 1993

In het spoor | 44 Pagina's

PDF Bekijken