Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Aan een vriend der Scheiding (VI)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Aan een vriend der Scheiding (VI)

4 minuten leestijd

Gij hebt zeker gelezen, hoe velen, verdienstelijke en minder verdienstelijke mannen, met het eeremetaal zijn begiftigd. Ook onze geliefde docent de Cock. Eigenaardig is hetgeen de Heraut daaromtrent meldt. Zeer kenschetsend. De Heraut weet, waarom docent de Cock het eeremetaal heeft ontvangen. En waarom dan? zult ge wel vragen. Wel, wijl zijn vader tijdens de Scheiding zooveel had te verduren! Nu wordt het door dit ordetje bij den zoon weder goed gemaakt.
En waarom Dr. Kuijper? Wijl hieruit blijkt, dat onze regeering de Staats-Universiteiten gelijkt stelt met de Vrije Universiteit!!
En waarom Ds. Felix? Ook al weder, omdat hij met de Vrije Universiteit in verband gestaan heeft!! Nu geloof ik, dat dit geheel anders is. Weet ge, waarom onze docent de Cock eene ridderorde heeft ontvangen? Wijl ome regeering de Theologische School te Kampen op eene lijn stelt met de Staats-Universiteiten en de Vrije Universiteit. En waarom nu zegt dit de Heraut niet? Maar ge begrijpt toch, amice! dat er dan geen sprake zijn kan van eene verbinding der Theol. School met de Vrije Universiteit. — Onze regeering heeft eenvoudig den oudsten hoogleeraar aan onze hooge scholen eene orde geschonken. Onze Van Velzen had er reeds eene, dus nu volgde onze de Cock.
En wat de Heraut van Ds. Eelix meldt? Ook daarvan geloof ik niets. Waarom kreeg Dr. Hoedemaker dan ook geen orde? —
Maar waarom kreeg niet een der veteranen bij het bijzonder of het openbaar onderwijs eene orde? Zijn zulke menschen het niet waard? Maar ’t is waar, een hoog salaris (?!) en dan nog een ridderorde op de borst, — die onderwijzers zouden zich zelf niet meer kennen. Toch, als het verdienstelijke personen geldt, zijn er, dunkt mij, wel onder de oud-gedienden der onderwijzers, die er eene verdiend hadden.
Prof. Wielinga gaat nog altijd voort met schrijven. Reeds het 13e stuk, getiteld: «Is er oorzaak?» Mijns inziens, reeds oorzaak genoeg, om maar te eindigen. Velen lezen het toch niet. Ik vrees, dat er geen uitgever zou te vinden zijn, die eene brochure «is er oorzaak?» zou durven uitgeven. De goede man zou er geld bijleggen.
Nu zegt Prof. W. weder, dat de concept-acte het beginsel der scheiding handhaaft.
Maar worden dan in de acte van Ulrum de Kerken nog gereformeerd genoemd, — een weinig verbasterd slechts! Dit is dunkt mij een cardinaal punt. Laat Prof. Wielinga de aanhef en de eerste vier artikelen der acte eens bewijzen met beroep op art. 27, 28 en 29? Ds. Gispen schrijft van Gajus, dat hij «op den Kerkelijken bomketel» slaat. Dat is zoo. Zijn wij het niet van Ds. Sikkel (Gajus) gewend? (1) Eéne miskenning van het werk Gods in 1834.
Voor ik eindig heb ik u nog iets belangrijks mede te deelen. Wat dat is?
Het bestuur der Vereeniging "de Kerkelijke kas» te Leeuwarden, dankt de milde gevers hartelijk voor hunne onbekrompen offervaardigheid bij gelegenheid der godsdienstoefeningen, Zondag 28 April j.l. — ECHT DORDTSCH? Vindt ge niet?

Uw Vriend

(1) Wij, die Gajus zoo goed meenen te kennen, begrijpen niet vanwaar Gajus zoo op eenmaal al dat «LICHT» heeft ontvangen. Vroeger zag men niet zooveel licht bij Gajus. Maar Gajus is jong en daarom moet men van hem een beetje door de vingers zien. Hij heeft vermoedelijk nog geen tijd kunnen vinden, om de geschiedenis der Christ. Ger. Kerk eens te bestudeeren. Dat wordt hem hartelijk aanbevolen.

Red.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 mei 1889

Het Stichtsche Wekkertje | 4 Pagina's

Aan een vriend der Scheiding (VI)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 mei 1889

Het Stichtsche Wekkertje | 4 Pagina's

PDF Bekijken