Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Den Lezers van „het Stichtsche Wekkertje.” Heil!

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Den Lezers van „het Stichtsche Wekkertje.” Heil!

2 minuten leestijd

Op dringend en vriendelijk verzoek brengt ondergeteekende ter kennis van alle belangstellenden, dat hij, van af heden, als Redacteur van dit blaadje optreedt. — O, zoo gaarne had bij deze taak aan een ander zien toevertrouwd, doch onweêrstaanbaren aandrang van vele vrienden en broeders deed hem ten laatste besluiten, dezen arbeid althans voorloopig te aanvaarden. Een breedvoerig program te omschrijven, gelijk bij groote bladen gewoonte is, zal, naar onze bescheiden meening, niemand van ons verwachten, vooral met het oog op den luttelen omvang van ons blaadje. Slechts enkele opmerkingen mogen wij onzen lezers niet onthouden.
De beginselen, de geschiedenis, de rechten en de bezittingen van de Christelijke Gereformeerde Kerk, in den laatsten tijd op zoo velerlei wijze miskend, aangevallen en betwist, zullen naar wij hopen, in dezen kleinen strijder voortdurend verdediging vinden.
Overigens bane het blaadje zich zelyen den weg! H.H. inzenders van stukken gelieven deze rechtstreeks te adresseeren aan den ondergeteekende. Advertentiën en Kerknieuws zende men aan den uitgever.
Stukken, die niet geplaatst kunnen worden, worden niet terug gezonden.
Ieder inzender is verantwoordelijk voor hetgeen hij schrijft. — Tégen de bedenking, dat eigen belang of vuil gewin ons in het strijdperk doet treden, dlene de opmerking, dat de Redactie heeft besloten, de stoffelijke voordeelen, die dit blaadje mocht afwerpen, ten bate te doen komen van de Predikants Weduwen en Weezen en Emereti Predikanten onzer Kerk. Met des te meer vrijmoedigheid zij daarom dit blaadje ter algemeene lezing, zoowel als tot plaatsing van advertentiën, aanbevolen.
Dat des Heeren onmisbaren zegen ook op dezen arbeid ruste, Zijn Naam ter eer en Christus duurgekochte Gemeente tot heil, wenscht uw aller dienstwillige dienaar in den Heere,

27 Juni 1889.
Js. WISSE, Czn.
Predikant te ’s Gravenhage.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 juni 1889

Het Stichtsche Wekkertje | 4 Pagina's

Den Lezers van „het Stichtsche Wekkertje.” Heil!

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 juni 1889

Het Stichtsche Wekkertje | 4 Pagina's

PDF Bekijken