Bekijk het origineel

Het openlijk lasteren van Gods heiligen Naam

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het openlijk lasteren van Gods heiligen Naam

2 minuten leestijd

Is eene heerschende en in ons Vaderland steeds toenemende zonde, waartegen door alle belijders der waarheid niet ernstig genoeg kan worden getuigd.
In kazernes en ziekenhuizen, op straten en wegen, op kantoren en fabrieken, onder den arbeid en aan den disch, in ’t spoor en op (in) andere publieke vervoermiddelen, door rijken en armen, door oud en jong, van vroeg tot laat, zelfs door kinderen op de openbare straat is de zonde tegen het derde gebod zóó algemeen, zóó ontzettend geworden, dat men schier nergens zich onder menschen bewegen kan, zonder in zijn christelijk gevoel gekwetst te worden.
En dit vreeselijk kwaad wordt, helaas! steeds straffeloos geduld !
Toch zal de Heere niet onschuldig houden, die Zijnen naam ijdelijk gebruikt.
Hoe vreeselijk zal het zijn, als een vloeker te sterven en voor Gods rechterstoel te moeten verschijnen !
O, dat wij toch allen voor de eer des Heeren meer ijveren en geene gelegenheid laten voorbij gaan, om den vloeker te waarschuwen, al is ’t maar met een enkel woord. Iemand, die wij van nabij kennen, is gewoon, wanneer hij met een vloeker reist, hem steeds te vragen : «mijnheer I vindt go dat woord zoo mooi; anders kunt ge, dunkt mij, ook wel met andere woorden zeggen wat ge bedoelt ?» Ook wel vraagt hij den vloeker: «wat verdient u Wel met ieder van die «dikke» woorden, die door u worden gebruikt ?» — Aan die opmerkingen of vragen knoopt hij dan eene heenwijzing naar het derde gebod vast en wijst op de majesteit des Heeren en op de wrekende hand van Hem, die ook don vloeker zal richten.
Hapert het u aan vrijmoedigheid in het vermanen, lezer ? Smeek dan den Heere om zijnen Geest, die ook daarin te hulp komt, En…..de vloekende kinderen, die gij op straat ontmoet ? — Lezers en lezeressen! houdt aan in het vermanen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 december 1889

Het Stichtsche Wekkertje | 4 Pagina's

Het openlijk lasteren van Gods heiligen Naam

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 december 1889

Het Stichtsche Wekkertje | 4 Pagina's

PDF Bekijken