Bekijk het origineel

Knapzakroute door een afwisselend landschap

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Knapzakroute door een afwisselend landschap

Genieten van natuur en stilte in Drenthe

7 minuten leestijd

<br />Zuidwest-Drenthe wordt nog niet overstroomd door toeristen en biedt rustzoekers volop gelegenheid. De natuur is er bijzonder mooi en karakteristiek, vol afwisseling van landerijen, bos, heide, beschermde natuurreservaten en gezellige kleine dorpen. Het is een prachtige streek om vóór het vakantieseizoen alvast wat vakantie te houden. Een voorproefje op papier, mèt een speciaal aanbod voor Terdegelezers.

Niet ver van Dwingeloo, gemakkelijk bereikbaar vanaf de A28, ligt Lheebroek, een dorpje waar verspreid in de landelijke omgeving mooie Oudsaksische boerderijen liggen. Een daarvan is in bijna dertigjaar gegroeid tot een gunstig gelegen campingkampeerboerderij. Een rustig oord om een van de boeiende wandelingen te maken die als ,,knapzakroutes" in een duidelijk boekje zijn beschreven. U kunt in gedachten alvast mee.

Tussen twee vennen
Een spreeuw bij de Meistershof houdt ons even voor de mal door kunstig een kakelende kip na te bootsen. Er loopt ook een stel hoenders gezellig bij een van de caravans aan de rand van de camping. Direct voorbij enkele trekkershutten met toepasselijke namen als Pijpestrootje en Wollegras wijst een bordje „knapzakroute" de weg naar de es van Lheebroek. Natuurreservaat van Staatsbosbeheer staat op een tweede bordje. Aansluitend bij de camping ligthet Bolleven, dat vrijwel is dichtgegroeid met riet en lisdodden. Rechts is het Harkeven, verborgen achter een dichte boomgordel. De ruige begroeiing vormt een lustoord voor vogels en een boeiende begrenzing van de Meistershof. Meteen zijn we echt buiten, in de landelijke sfeer van zonbeschenen akkers, verspreide boerderijen, kampjes weiland en landwegen, de grootse ruimte ingesloten door bos. Even volgen we de asfaltweg, blijven langs een greppel vol groenbealgd water kijken naar een enorme ploeg met egschijven, die roodachtige bosgrond tussen zwarte teelaarde omhoogwerkt. Opvallend is dat op het greppeltalud struikhei en dophei groeien. Nog meer valt op dat we ongestoord midden op de weg kunnen lopen. Vandaag, begin mei, is er geen auto te zien en blijken twee ijverige boeren de enige die nauwelijks onrust bezorgen. Wat een heerlijke stilte. Daardoor laveien hier midden op de dag vier reeën. Kalm lopen ze over de pasgeploegde akker naar de bosrand, zonder haast en duidelijk ongestoord. Er is geen mooier en passender wild voor deze streek.

Modderveen
Een zonbeschenen zandpad voert langs een akker waar juist mais wordt ingezaaid. Aan het eind gaat een smal paadje tussen hakhouten zingende fitisjes door, langs kleine kampjes frisgroen weiland met wat jongvee. Over de dam gaan we verder langs een open loofbos met dichte onderbegroeiing en een bosrand die tot zitten uitnodigt. Dan volgen we even het harde schelpenpad. Rechts is een weids uitzicht over bouwland; langs het fietspad ritselt een hagedis weg, geschrokken door onze schaduwen. Bij perceel 74 voert een breed zandpad tussen een sparrenaanplant door. In de harde bosgrond zijn reeënprenten duidelijk afgedrukt, terwijl in de grasrand vele krabplaatsen van konijnen zijn. Om die wipstaarten te zien moetje vroeg of laat zijn. Opvallend veel schildvinken zingen tegen elkaar in. Tussen de hoge sparren vormen open stroken boeiende doorkijkjes. Daar staan de dikke pollen van pijpestrootjes nog dor, maar al spoedig weer frisgroen. Jonge berken hangen volbungelende katjes die bij de minste aanraking het gele stulfmeelpoeder laten wegwaaien. Bij een door bos ingesloten weiland voert een smal kronkelend bospaadje door loofbos naar een klein ven dat bijna geheel is dichtgegroeid. Met recht wordt het Modderveen genoemd. Aan de randen laten dikke plakken veenmos zien hoe dat,,verlanden" geleidelijk plaatsvindt. Een zanglijster zingt helder en een overvliegende havik ontlokt een koolmees zijn angstroep. Aan de rand van het ven zingt een gekraagde roodstaartzijn stuntelige liedje dat ik al zo lang niet meer hoorde. Ook hier is de stilte een verademing; wij blijken de enige bezoekers in de wijde omtrek. Het ontbreken van verkeersgeraas is alleen al een bezoek aan deze streek waard.

Bijzondere flora
,, U slaat het eerste paadje links in en blijft dat volgen. Aan het eind gaat u een trap op en af en u staat voor een ven", zo staat het in de „knapzakroute". Schurenberg wordt de plas genoemd. Het water kabbelt zacht door de voorjaarswind waardoor het zonlicht als door honderden spiegeltjes wordt weggekaatst. Een bank nodigt tot zitten en voorlopig niet verder gaan. Maar de omgeving is zo mooi en de flora zo boeiend. Grote plekken kraaiheide zijn nog paars na de winterperiode. Al gauw zal deze typische plant bloeien en de glanzende zwarte bessen dragen. Dicht bij de oever aan de zuidkant groeit nog meer kraaiheide en ook struikheide, op vochtige plaatsen dopheide en in het water, op harde zandgrond, eilandjes van haarmos. De lentewind die over het water strijkt is koel en geurig. Bij een open ruimte staat een zitbank en ligt een zandbak. Wie kinderen bij zich heeft zal hier een pauze moeten inlassen en kan geen betere plaats uitkiezen. Een groene specht maakt z'n hinnikend geluid en ook hier hoor ik gekraagde roodstaartjes. Die moet ik eerst zien voor we verdergaan, het zijn zulke kleurige vogeltjes. Uiteen hoge den direct langs het pad dat naar het Zandveen voert, vliegt een donkere buizerd van zijn horst. Boven de plas cirkelt hij op breed gespreide gevingerde vleugels, moeiteloos steeds hoger draaiend. Het laatste stuk van deze tocht voert langs het LheebroekerZand, een rustend stuifzandterrein met verrassend mooie jeneverbesvegetatie. Thijsse roemde dit terrein zestig jaar geleden reeds. Een niet toegankelijk gebied vanwege de kwetsbaarheid, maar vanaf het pad eromheen goed te bezichtigen. De laatste kilometers voeren ons langs nog meer stuifzand en heide waar de zon al fel brandt. Dan zijn wc weer op de straatweg naar Lheebroek waar camping Meistershof tussen de dichte begroeiing nauwelijks opvalt. Ook hier is de weg verlaten alsof er in ons land nauwelijks auto's zijn. Zuidwest-Drenthe biedt veel natuurschoon en heeriijke landelijke rust.

Vogels en planten
Vele soorten vogels kun je tijdens een wandeling horen en zien, waarvan ik er al een aantal noemde. Veel gewone soorten die overal voorkomen. Verrast was ik  vooral doordat ik op meer plaatsen de gekraagde roodstaart hoorde en zag. Deze vogel is in mijn directe omgeving al jaren verdwenen en gaat overal sterk achteruit. De oorzaak wordt gezocht in de ecologische verarming van ons landschap. Ook de geelgors hoorde ik daar, de grote lijster en de groene specht die ik ook op veel plaatsen niet meer zie. Dus kan de conclusie worden getrokken dat de streek bij Dwingeloo ecologisch zeer waardevol is. Dat komt zonder twijfel ook door de gevarieerdheid van het landschap. Sinds vorig jaar is de Dwingeloose heide, de Kralose heide en de boswachterij Dwingelo vanwege de grote natuurhistorische waarde dan ook ingesteld tot,, nationaal park in oprichting". Wie wandelingen en fietstochten verder uitstrekt, kan vele bijzondere soorten vogels aantreffen. Ook van de karakteristieke flora kan men genieten, met name op de vochtige en natte heide, waar zeldzame plantengemeenschappen groeien: snavelbies, lavendelheide, klokjesgentiaan, zonnedauw, wolfsklauw, wolverlei en vele andere, gewone en ongewone, zorgen elke wandeling of fietstocht voor verrassingen.

Ook als het regent
De knapzakroutes bieden vier wandel- of fietsmogelijkheden van acht tot negentien kilometer lengte. Ze voeren door het landelijk gebied - met mooie oude Drentse boerderijen tussen Lhee en Lheebroek, door het Lheeder Zand en de Boswachterij Dwingeloo. Zuidelijk van deze wandelroutes liggen de uitgestrekte bijzondere natuurgebieden Dwingeloose heide en Kralose heide met vele prachtige vennen en de bijzondere flora en fauna die ik al noemde. Een oord waar veel te genieten valt. Wat moetje doen wanneer het regent? Naar Diever gaan, waar negen ambachtelijke bedrijfjes kunnen worden bezichtigd. Of naar het glasmuseum in hetzelfde dorp. Orvelte is een,,levend dorp vol monumenten en oude ambachten" beschrijft het foldertje. HetVeenmuseumdorp is niet ver weg en in Schoonoord is een openluchtmuseum. Wanneer het echter slechts redelijk goed weer is zal men daaraan nauwelijks toekomen. De natuur van ZuidwestDrenthe, het gevarieerde landschap, het stille platteland rondom de kleine dorpen vraagt meer tijd dan een vakantie biedt. Juist vóór het echte vakantieseizoen kan men er het meest van genieten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 27 mei 1987

Terdege | 64 Pagina's

Knapzakroute door een afwisselend landschap

Bekijk de hele uitgave van woensdag 27 mei 1987

Terdege | 64 Pagina's

PDF Bekijken