Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bede om Jezus' kleed aan te raken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Bede om Jezus' kleed aan te raken

"En baden Hem, dat zij alleenlijk de zoom zijns kleeds zouden mogen aanraken; en zovelen als Hem aanraakten, werden gezond. "

5 minuten leestijd

<br />

In dit gedeelte van Gods Woord wordt er gesproken over de Heere Jezus, Die gekomen is in het land Gennésareth. Daar is Hij reeds tevoren geweest. Dan wordt er gesproken over het land der Gadarenen (Markus 5). Hij heeft daar twee bezetenen ontmoet, van wie één bijzonder op de voorgrond komt. Deze man woonde reeds lang in de graven, hij kleedde zich niet en niemand kon hem binden. Maar de Heere heeft hem genezen en de duivelen zijn in de zwijnen gevaren. Dit tot groot ongenoegen van de eigenaars, want ze vragen Jezus te vertrekken uit hun landpale. De genezene vraagt dan om mee te mogen gaan met Jezus, maar de Heere geeft hem de opdracht om overal te gaan vertellen wat de Heere aan hem gedaan heeft. En dit heeft hij getrouw gedaan! Hoe weten we dit? De Meester is opnieuw in deze omgeving gekomen, maar nu is de houding van de inwoners heel anders; nu bidden ze Hem om in hun midden te blijven en wonderen te doen. Als een lopend vuurtje is de tijding van Jezus' komst door het land verspreid: van alle kanten komen de scharen van zwaar beproefde mensen. Zo liggen ze voor Zijn voeten op de weg, die Hij zal gaan. Wat dreef deze mensen tot Jezus? De meesten van hen waren ziek! Melaatsen, geraakten, blinden, van de duivel bezetenen en andere zieken, die misschien in doodsgevaar verkeerden.

Het is maar een kleine opsomming van de grote ellende die we moedwillig over ons hebben gebracht, door de ongehoorzaamheid in Adam. Wat worden er vele tranen geschreid, zuchten geslaakt, pijn geleden. Wat zou het een groot voorrecht zijn, indien we met onze noden op de rechte plaats mochten komen voor de Heere, zoals de dichter getuigt: ,, God, Die helpt in nood, is in Sion groot." Deze lichamelijke toestand van de schare is een beeld van onze nameloze ellendestaat. Door de zonde zijn we de drievoudige dood onderworpen. Kennen we deze geestelijke krankheid reeds? Deze mensen waren zich bewust van hun krankheid, ze maakten zichzelf niet wat wijs, ze voelden de nood. Welgelukzalig is de mens wiens blinde zielsogen geopend worden en die kennis krijgt van zijn dodelijke kwaal, de zonde, waarmee hij God heeft bedroefd. Deze zieken hadden zeker geprobeerd om genezing ergens elders te vinden, maar waren beschaamd uitgekomen: er was voor hen geen genezing te vinden. Nu hadden ze van Jezus gehoord. Misschien wel van de bezetene, die zelf genezen was door Jezus, of van familie. Wanneer we niet van Hem horen, zullen we ook niet tot Hem gaan. Daarom is het getuigenis van Gods Woord van het grootste belang: dat wil de Heere gebuiken tot bekering van zondaars. Dit is niet zoals het dikwijls in deze tijd van doorvloeiing wordt gesteld: je moet tot Jezus gaan, je moet geloven. Dat is onmogelijk vanuit onszelf. De Heere moet de Eerste zijn bij aanvang en bij voortgang.

We hebben nu de redenen gehoord waarom deze mensen tot Jezus zijn gekomen, maar ze vragen Hem ook wat: ,,En baden Hem, dat zij alleenlijk de zoom Zijns kleeds zouden mogen aanraken." Zoals de gewoonte was, droeg de Heere ook een opperkleed, met onderaan de zoom of het snoer, dat zij n kleine kwastjes. Dit is volgens Numeri. Ze moesten van hemelsblauw draad zijn om eraan te herinneren dat de mensen Gods geboden moesten onderhouden. De Middelaar is in alles gehoorzaam geweest, ook in dit. Men mocht niet ongevraagd de zoom van het kleed aanraken, volgens het boek Leviticus. Daarom baden ze Jezus! Wanneer we onze schuld en zonde leren kennen, zal het ook onze bede worden, of de Heere genadig wil zijn voor zulk een arme en ellendige. Wat is de betekenis van het aanraken? Ze geloofden, dat Jezus kon genezen, indien Hij wilde. Daarom vragen ze toestemming: zonder goedgunstige beschikking zou het aanraken niet baten. In die toestemming lag hun behoud. Wanneer een zondaar nadert tot de Heere, moet hij de Heere vrijlaten. In het aanbidden van Gods vrij macht valt de mens erbuiten. Daar sterft de mens aan eigen ik, eigen wil, eigen eer: Heere, doe wat goed is in Uw ogen.

Zulken wil de Heere niet afwijzen, want dat is Zijn eigen werk. Deze kranken hebben toestemming gekregen. Laten we niet vergeten, dat ze moesten bukken om de zoom Zijns kleeds aan te raken. Toch staat er: En zovelen als Hem aanraakten, werden gezond. "Hem" staat niet in de grondtaal, maar onze statenvertalers maken duidelijk, dat de mensen in de aanraking van de zoom Zijns kleeds, Jezus Zelf aanraakten. Ze drongen door tot Jezus en zo verkregen zij de begeerte van hun hart in de openbaring van Jezus' almacht en ontferming. Wel een rijke troost voor mensen die door het geloof tot Hem mogen vluchten. Het geloof kan niet gemist worden, maar het is een gave Gods. Het is mogelijk dat u denkt: mijn zonden zijn te veel, het is hopeloos. Voor de Heere zijn er geen hopeloze gevallen. Hij verstoot arme smekelingen niet: zovelen tot Hem kwamen zijn gezond geworden. Zo is deze plaats van ellende nu een plaats van verheuging geworden.

Het is niet anders voor Gods volk; wanneer ze vrezen dat er geen redding meer mogelijk is. zullen ze uit genade het eeuwige leven ontvangen, om Christus' wil. Kennen wij onze geestelijke kwaal en zijn we ermee op de rechte plaats gekomen? De wereld is als een groot Bethesda, maar nog wordt de stem des Heeren gehoord: wilt gij gezond worden? Zolang we leven, kunnen we nog met God verzoend worden. De Heere geve ons dezelfde weg te mogen gaan als deze kranken: door het geloof tot Hem te vluchten, dan is er hoop op uitkomst voor tijd en eeuwigheid.

Dit artikel werd u aangeboden door: Terdege

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 25 november 1987

Terdege | 64 Pagina's

Bede om Jezus' kleed aan te raken

Bekijk de hele uitgave van woensdag 25 november 1987

Terdege | 64 Pagina's

PDF Bekijken