Bekijk het origineel

Moeder worden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Moeder worden

5 minuten leestijd

<br />

Als ik aan Maartje, mijn jongste dochter van acht, vraag wat ze later wil worden, dan antwoordt ze steevast:,,Ik word gewoon moeder." Hoewel, tegenwoordig begint ze door te krijgen, datje daar als het goed is niet een-twee-drie mee start. Daarom voegt ze er de laatste tijd aan toe: ,,En als ik dat nog niet ben, dan word ik eerst kleuterjuf." Wel, in eerste instantie vatte ik zo ook de kop op boven het artikel in de rubriek Magneet van het RD van 7 maartjl.: "Meisjes willen èn werk èn kinderen". Toen ik het artikeltje echter doorias, bleek me dat er iets heel anders aan de hand was. De Raad voor het Jeugdbeleid heeft een rapport gepresenteerd "Meisjes, de helft van de jeugd". Deze Raad is een adviesorgaan van de regering. Als de regering plannen maakt die op een of andere manier consequenties hebben voor de jeugd, dan moet zij die plannen eerst voorleggen aan deze Raad. In het onderhavige rapport geeft de Raad antwoord op de door de regering voorgelegde vraag hoe de maatschappelijke positie van meisjes in het algemeen is en hoe ze die positie kan verbeteren. In zijn rapport beweert de Raad dat meisjes dagelijks de belemmeringen ervaren van het vrouw-zijn. Meisjes zouden er steeds weer mee geconfronteerd worden dat zij gezien worden als minder of anders dan jongens. En dat, terwijl steeds meer meisjes een toekomst voor ogen staat waarin zij èn kinderen willen èn buitenshuis willen werken. De Raad is van mening dat de regering zich hier sterk voor moet maken. Maar hoe verander je dat. Wel, de Raad meent dat er onder andere een gedeeld ouderschap moet komen. Dat wil zeggen dat vaders en moeders het werk binnenshuis en buitenshuis gelijk moeten verdelen.

Anders, niet minder
Dat is toch iets anders dan Maartje bedoelt. Wat meer is, dit is iets heel anders dan de Bijbel bedoelt! God schiep ons mannelijk en vrouwelijk. God schiep ons niet slechts met een ander lichaam, maar ook met een andere geest. We zijn niet als twee automodellen die weliswaar een verschillende carrosserie, maar exact dezelfde motor hebben. Het verschil tussen man en vrouw is niet een kwestie van "plaatwerk" en voor de rest niets. De Raad maakt een grote fout. Twee categorieën worden zonder meer vermengd. Het anders-zijn en het minder-zijn worden zomaar even naast elkaar gezet, alsof dat hetzelfde zou zijn. De vrouw is wel anders, maar zij is niet minder. God gaf haar een andere plaats, maar Hij maakte haar niet minder. Integendeel, in het Hebreeuws staat niet dat God mannen en vrouwen maakte — dan zou er inderdaad sprake kunnen zijn van een meer en een minder— , maar dat Hij de mens schiep naar Zijn beeld, ,,mannelijk en vrouwelijk schiep Hij ze" (Gen. 1:27). Wel moet ik de Raad helaas toegeven, dat ook in kerkelijke kringen deze zaken menigmaal vertaald zij n in " meer en minder". Maar zo is het niet, waar Gods heerlijke bedoelingen geproefd en geëerbiedigd worden. Wee de man die zijn vrouw geen ander recht gunt dan het aanrecht. Hij speelt de duivel en het heidendom in de kaart.

Moeder verdwijnt
Maar wee ook degene die daarentegen meegaat met de vergissing van de tijdgeest dat het recht doen aan het van God geschapen anders-zijn alleen maar opgevat kan worden in discriminerende zin. Hier gaat de Raad voor het Jeugdbeleid Gods heerlijke schepping aanranden. God schiep in Zijn veelkleurige wijsheid twee seksen. Het moderne heidendom wil in alle opzichten uniseks. Ja, satan wil altijd maar weer de heerlijke ordeningen Gods door elkaar gooien. En dat heeft verstrekkende consequenties. Het gedeeld ouderschap zal tot gevolg hebben dat de moederfiguur uit het gezin en zo ook uit de maatschappij verdwijnen zal. Dr. W. Aalders heeft daar indertijd al alarmerende stukken over geschreven. Al deze dingen strekken veel verder dan wij door hebben. Want waar werd de schat van het Evangelie het veiligste bewaard en het zuiverst overgeleverd? Toch bij de vrouw, toch in het huwelijk en in het gezin?! Liet de HEERE niet menig kind aan moeders hand tot Jezus geleid worden? En daarom zet de satan hier zijn laatste aanval in. Moeders, kijkerdoorheen en let op uw zaak. Laat u door de tijdgeest niets aanpraten.

Haar eer
Ook de maatschappij zelf zal kil worden. Nog meer zal de natuurlijke liefde verdwijnen. De egoïstische vrieskoude van het heidendom zal nog meer neerdalen op de maatschappij. Na het kind in de moederschoot, wordt nu ook de moeder zelf gedood —dat kon eigenlijk ook niet anders. Openbaring 12 wordt meer en meer werkelijkheid. Satan zet alle krachten in om de vrouw (!), om de moederfiguur die de Kerk toch is, te doden. Maar nochtans zal de Vrouw niet sterven. Alleen, het vrouwelijke wordt wel meer en meer ontmanteld tot de smalle Gemeente van ware christgelovigen. Laten we daarom in onze gezinnen de vrouw haar eer geven. Dat is, de eer die God voor haar opeist. Laten we letten op onze zaak en het vrouwelijke, waarin Gods wijsheid en welbehagen schitteren, niet laten vernietigen en ook zoeken te bewaren in kleinere uitingsvormen daarvan. Ik hoop en bid, dat Maartje toch,,gewoon moeder" wordt, al zal dat over een jaar of vijftien bepaald niet meer gewoon zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 16 maart 1988

Terdege | 72 Pagina's

Moeder worden

Bekijk de hele uitgave van woensdag 16 maart 1988

Terdege | 72 Pagina's

PDF Bekijken