Bekijk het origineel

Hoe zal de ontknoping in uw leven zijn?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Hoe zal de ontknoping in uw leven zijn?

5 minuten leestijd

<br />

Als dit nummer bij u in de bus glijdt is de belangrijke datum 15 januari al (bijna) gepasseerd. Wie weet niet dat dus nu het door de V.N. aan Saddam Hoessein gestelde ultimatum is afgelopen? Zullen de laatste besprekingen tussen de Amerikaanse en Iraakse ministervan buitenlandse zaken nog succes hebben gehad of wijst de oorlogszuchtige taal van Saddam erop dat het oplopen van de spanning in een onomkeerbaar stadium terecht is gekomen? En als het helse ooriogsgeweld losbarst, hoe zal het dan gaan? Zullen de verenigde legers in staat zijn om in een bliksemaanval het leger van Irak grotendeels uit te schakelen? Zal voorkomen kunnen worden dat Saddam met zijn chemische wapens Israël meesleurt in de afgrond om zo psychologisch binnen de Arabische wereld het een en ander los te maken in zijn voordeel? En waar moeten wij eigenlijk op hopen? Ik weet het echt niet. In de voorbede in de kerkdiensten heb ik de laatste maanden en in het bijzonder de laatste weken niet durven smeken of de HEERE het gevaar nog zou willen afwenden. Is een tijdelijke terugtrekking van Saddam Hoessein niet net zo gevaariijk? Deze roofvogel zou zich alleen maar terugtrekken om tijd te winnen om zijn atoombom klaarte maken. Wee Israël en de rest van de wereld als hem dat gelukt is. Deze gewetenloze schurk deinst nergens voor terug.

Slachtoffers
Maar een oodog nu is ook verschrikkelijk! Al die jongens die de eeuwigheid zullen ingaan. Is niet alle agressie zinloos?! Lees de geschiedenis er maar op na. Geen macht houdt stand. Hoe ingenieus machthebbers ook waren, zij zijn verdwenen. We behoeven alleen maar te denken aan Napoleon en Hitler. Ze zijn ondergegaan. De tijd is doorgegaan. Maar wat een slachtoffers! Dat is het dwaze van de zonde. Dat is ook in ons persoonlijke leven. Wat levert de zonde op? Hoeveel vrouwen een man ook versiert, hoeveel mannen een vrouw ook verleidt, aan al de wellusten komt een eind. En dan? Niets meer over en voor eeuwig verloren. Hoe anders is het met Christus en Zijn rijk. Hij heeft het Koninkrijk der hemelen gevestigd niet met bloed van onschuldige onderdanen. Néé, Hij heeft een wereldrijk gevestigd met Zijn eigen bloed. Wie zich achter Zijn banier mag scharen wordt niet gezet op het ooriogspad naar de dood, maar op het pad van devrede naar het eeuwige leven.

Ook hier
Maar nu terug naar de Golfcrisis. Wat moetje dan bidden? Ik heb gevraagd aan de Overste van de koningen van de aarde, Die in Zijn eeuwige wijsheid alle dingen weet en overziet, Die alle mogelijkheden kent in één, of Hij aan de spits wil treden om ook president Bush en de zijnen wijsheid te geven. Om Zelf alle dingen te leiden naar Zijn wil en welbehagen, gedachtig zijnde aan Zijn beloften aan Israël, aan Zijn uitverkoren volk. Hierbij heb ik niet de gedachte dat het allemaal ver van huis is. Integendeel, ik vrees dat wij ook in ons land nog opgeschnkt zullen worden door acties van terroristen. Bovendien zullen de gevolgen van een Golfoorlog ook in financieel opzicht in ons landje merkbaar worden. Wat gebeurt eralsSaddam de "olierivieren" in Koeweit in brand steekt? Dan zullen we merken hoe veel dingen in directe of in afgeleide zin uit de ruwe olie voortkomen.

Openbaring 18
Juist met het oog hierop heb ik al verschillende keren voor mijzelf Openbaring 18 gelezen. Let wel: ik zeg niet dat dit hoofdstuk nu in vervulling gaat. Wij moeten met de profetieën heel voorzichtig en afhankelijk omgaan. Wee de betweters die roepen: ,,Alzo spreekt de HEERE.'' Ook in die zin kunnen wij de Naam van de HEERE ijdel gebruiken, door net als de valse profeten onze eigen ideeën in Gods Naam te verheffen tot Godsspraken. Dus niet op die wijze. Maar voor mijzelf zie ik in deze ontwikkelingen een plaatje hoe dit hoofdstuk in vervulling zou kunnen gaan. Het is toch niet denkbeeldig dat men bij een eventuele oorlog in het Midden-Oosten over en weer de oliebronnen in de brand schiet?! Wat zal er dan een rook opgaan! En zou een omvangrijke vernietiging van deze energiebronnen de wereldhandelaren niet in gehuil doen uitbarsten?! Hoevelen zouden er niet in één klap hun bedrijf figuurlijk in rook zien opgaan?

Laatste fase
De Golfcrisis heeft ons in dit opzicht veel te leren. Zo ontwikkelen de dingen zich. En dan was er bij deze crisis nog sprake van een steeds weer terugkerende vertragingsfactor. De zaak had eigenlijk al lang beslecht kunnen zijn. Maarzo zullen op Gods tijd en wijze alle profetieën in de loop van de wereldgeschiedenis in vervulling gaan. Zo zullen we eenmaal de laatste ontwikkelingsfase van de wereldgeschiedenis binnengaan. Christus heeft immers beloofd: Ziet, Ik kom haastig! En hoe staan we er dan voor? Hoe zal de Heere van het huis ons dan vinden? Alleen bezorgd voor onze eigen portemonnee wat de olieprijs gaat doen? Of zal Hij ons vinden met reserve-olie?

Eigen geschiedenis
Hoe lang de geschiedenis nog voort zal gaan weet niemand. Maar laten we niet alleen daarop gespitst zijn. Onze eigen levensgeschiedenis kan snel afgelopen zijn. Wat is de mens? Ja, wat is de mens dat de HEERE aan hem in zo veel gunst gedenken wil? Hij, Die alleen het grootste geding, de zwaarste en ernstigste crisis van alle tijden is binnengetreden, Gods geding tegen de zonde van het hele menselijke geslacht, nodigt ons tot Zich. Wie in Hem gelooft zal leven. Die mag zich veilig weten in welke crisis dan ook. Dan wordt sterven ontbonden worden. Dan gaan de trossen los en het levensschip maakt zich los van de wereldkade om de laatste reis te maken naar de haven van Sion. En de Overste van de koningen van de aarde staat er garant voor dat ieder levensschip waar Zijn kruisvlag in top hangt, aankomt op de Goede Reede. Vijandelijke piratenschepen mogen tot het laatste toe nog schoten afvuren, ze kunnen schampen en verwonden, m.aar ze zullen niet doen ondergaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 16 januari 1991

Terdege | 64 Pagina's

Hoe zal de ontknoping in uw leven zijn?

Bekijk de hele uitgave van woensdag 16 januari 1991

Terdege | 64 Pagina's

PDF Bekijken