+ Meer informatie

Zoveel hoofden, zoveel zinnen

3 minuten leestijd

<br />

Deze rubriek is bedoeld om te reageren op de redactionele inhoud van Terdege. Uw bijdrage mag niet langer zijn dan 175 woorden en moet voorzien zijn van de titel van deze rubriek en uw naam en adres. Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat wij met de inhoud daarvan instemmen. De redactie behoudt zich uitdrukkelijk het rechtvoer zonder opgaaf van redenen bepaalde reacties in te korten of niet te plaatsen.

De wereld in huis
De redenering van dhr. Scholten in Beurtelings (nr. 14) snijdt mijns inziens geen hout. In communicatie probeert een zender (i.c. de omroep) via een medium (i.c. de televisie) een boodschap over te brengen op een ontvanger (i.c. de kijker). Daarbij treden een aantal storingen op door toedoen van zender en ontvanger. De zender vervormt de boodschap doordat goed formuleren moeilijk is en door de boodschap af te stemmen op de ontvanger. De ontvanger, op zijn beurt, vervormt de boodschap door z'n verwachtingspatroon van de boodschap, beschikbare tijd, overtuiging e.d. De boodschap wordt dus vervormd door de mens en niet door het medium-apparaat. Wanneer de tv snelheid en vlakheid biedt dan ligt dan aan kijkers die dat willen en omroepen die zich op die eis richten. Het kwaad ligt wèl bij verkeerd gebruik door de mens; de schuld is niet af te schuiven op de vermeende eigenschappen van een medium. Of je daaruit de consequentie van 'onthouding' trekt is dan een tweede vraag.
R. M. Maris, Zoetermeer

Make-up en baard
Hoewel ik niet meer tot de jongeren behoor, wil ik graag reageren naar aanleiding van een gedeelte uit de rubriek "Nog vragen...?" Het betreft hetgeen ds. W. van Vlastuin schreef onder het kopje "Make up". Door enkele woorden uit dit stukje te vervangen door andere, wil ik iets opmerken over het uiterlijk van de man: „Een christen-man vindt het helemaal niet nodig zich te scheren, omdat de Heere ons zo mooi geschapen heeft. Als we het scheerapparaat of -mes gebruiken, zeggen we eigenlijk: Heere, U hebt ons niet goed geschapen. Voel je hoe de Heere hierdoor bedroefd wordt? Omdat een glad gezicht voor een man niet natuurlijk is, is het ook helemaal niet mooi. Een Joodse man was eenvoudig (hij verzorgde zijn natuurlijke baardgroei), en dit is de ware schoonheid!" In verschillende heidense culturen daarentegen, schoren de mannen zich —veelal uit een religieuze (afgodische!) achtergrond. Willen wij hen navolgen?...., of (bij voorbeeld) onze hooggeachte —bebaarde— Dordtse vaderen?
H. H. A. Bulten, Hoogvliet

Foto's verwisseld
Door een betreurenswaardige fout bij de drukker, die wij helaas te laat opmerkten, zijn in de vorige Terdege twee foto's verwisseld. De foto van de begraafplaats op pag. 43 hoorde te staan op pag. 39. De bijschriften stonden wel op de juiste plaats en daarom dus bij de verkeerde foto. Dat maakte de vergissing extra pijnlijk. Onze excuses hiervoor.
Hoofdredactie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.