Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Overtuigen is werk van Heilige Geest

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Overtuigen is werk van Heilige Geest

"En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel." Johannes 16:8

6 minuten leestijd

<br />

Overtuigen. Zo beschrijft hier de Heere Jezus het werk van de Heilige Geest. Die Geest, Die als Trooster wordt beloofd aan de discipelen en aan heel de kerk. De discipelen zullen als eersten de boodschap van Heil gaan vertellen aan jood en heiden. Ze zullen daardoor de haat van jood en heiden over zich halen, zullen vervolgd worden en gedood. Vrees echter niet, want Ik zal u de Trooster zenden. Die zal u in alle waarheid leiden. Hij zal immers Christus, de Waarheid, verklaren. Veel kunnen de discipelen nu nog niet verdragen. Ze zijn bedroefd over Zijn heengaan. Beseffen niet dat het hun nut zal zijn. Want dan zal de Heilige Geest komen en inwonen bij hen. Overal waar ze zich moeten begeven zal Deze bij hen zijn. Zo lang Christus bij hen was, was deze aan één plaats gebonden. Heerlijke werkelijkheid voor Gods kerk, ook vandaag. Waar zich Gods kind bevindt, al kan geen mens bij hem of haar komen, de Heere is er met Zijn Heilige Geest.

Deze wordt de Trooster genoemd. Letterlijk zegt het Griekse woord hier: Iemand die je erbij kunt roepen om je te helpen, om je te verdedigen. Om de tegenstanders te overtuigen van de onschuld van Gods kind en van eigen ongelijk en schuld. Overtuigen. Wie wordt er overtuigd? De wereld. Dat zijn dus wij mensen, zoals wij allen van nature vijanden zijn van de Heere God en van Zijn genade, jood en heiden, kerks en onkerks. Overtuigen van zonde. En dan spitst zich alle schuldbesef toe op die ene zonde van ongeloof in Christus Jezus. Let er maar op wat er op die Pinksterdag gebeurt als de apostel Petrus de verzamelde joden toespreekt. Godvruchtige mannen, worden ze genoemd. Dus op hun godsdienstige ijver valt niets aan te merken, ze geloven het profetisch woord, willen de Heere dienen en menen dat ze er zo komen. Nu moeten ze horen van de apostel dat ze met al hun godsdienstigheid vijanden zijn van de Zaligmaker en van Gods genade. En dat dit hun grootste zonde is dat ze de van God gezonden Verlosser hebben gedood. En daar komt het wondere werk van die Heilige Geest openbaar: velen van die mensen gaan hun schuld en verlorenheid en vijandschap inzien en belijden. Ze gaan overtuigd worden dat ze Hem, Die ze verworpen hebben, niet kunnen missen. En nu hebben ze juist Hem verworpen in ongeloof. Dat wordt nu hun eigenlijke zonde, dat ze niet geloven in Christus.

En dat wordt hun nood en hun schuld. Van nature zijn we allen ongelovig, maar we hebben er geen last van. Ja, we weten het zo goed te zeggen dat wij van onszelf niet kunnen geloven, maar het wordt niet tot nood. Ongeloof, dat wordt de grootste strijd voor Gods kind. Want niet de zonden houden ons buiten de hemel, maar ons ongeloof belet ons om met alle zonden tot die Zaligmaker te gaan om vergeving te ontvangen. Die Geest overtuigt ook van gerechtigheid. Want dan gaan we zien dat de Heere Jezus ten onrechte als een bedrieger is ter dood gebracht, dat Hij inderdaad de beloofde Zaligmaker is, van de Vader gegeven, dat Hij daarom is opgestaan en in heerlijkheid bij de Vader is. En zo horen we ze vragen of het toch nog zou kunnen voor hen. Geen wanhoop, maar roep uit de nood. Overtuigen ook van oordeel. Namelijk dat de overste der wereld, dat is de duivel, geoordeeld is. Hij heeft het verloren, Christus is Overwinnaar. Straks zal hij voor altijd gebonden zijn. Maar dan zullen ook allen die hem geloofd hebben met hem veroordeeld zijn.

Zo krijgen velen daar een verslagen hart. Letterlijk staat hier in het Grieks: een doorboord hart, een hart met een gat erin. Daar moet je aan sterven. En dezen mogen horen dat ze mogen geloven in die Heere Jezus Christus en dan ook zullen zalig worden. Dat is nu het wonder van de Heilige Geest. Want dat doet niet het woord van Petrus. Dat hangt niet af van onze welsprekendheid of goede methode. De Heilige Geest gebruikt het woord van Petrus en zo werkt de Heere ook nu. Wees daarom zuinig op het Woord, wees ermee bezig en vraag toch om de werking van die Heilige Geest om geloof te schenken in dat Woord. Die Geest overtuigt van zonde en gerechtigheid en oordeel. Zo komen duizenden met een verslagen hart tot Christus, zo komt Saulus van Tarsen aan het eind met al zijn godsdienst, zo roept die gevangenbewaarder in Filippi of ook hij dat Heil kan krijgen. Zo worden er steeds weer toegevoegd aan de gemeente die zalig worden, zoals we het telkens lezen in de Handelingen der apostelen. Zo komen ze, joden en heidenen, ondanks alle tegenstand en vijandschap. Want Gods verkiezende liefde gaat door. Zo roepen de apostelen het juichend de zendende gemeente in Antiochië toe: De Heere heeft ook de heidenen de deur des geloofs geopend.

Overtuigen doet de Geest. En de Heere heeft Zijn Geest nog niet terug genomen. Wel, dan zou het toch nog kunnen, al maken de duivel en ons eigen hart ons misschien wijs dat we er te oud voor zijn geworden of dat onze schuld te groot is of dat we te lang gewacht hebben. Bij de Heere is de mogelijkheid en bij Hem is de gewilligheid. Vraag maar. Zijn Geest werkt nog en zo kan ook nu het Woord gezegend worden. Vragen we daar ook om, als we de Bijbel openen en als we onder de verkondiging zitten? De Heilige Geest overtuigt en zo bouwt de Heere Zijn gemeente ook in China, ook in Albanië, ook in ons land nog. Zo weet Hij vervolging en leed te gebruiken en te zegenen. En zo krijgt de kerk moed om door te gaan met die verkondiging. Om zo ook zelf, geleid en geleerd door die Geest, steeds te ontvangen uit Christus en hoe langer hoe duidelijker te leren om enkel van die genade te leven. Om steeds maar weer al het eigene te leren inleveren om als een bedelaar de lege hand op te houden en met verwondering te mogen ervaren dat de Heere nooit ledig wegstuurt. Kennen we die ervaring? Zijn we er verlangend naar?l< />

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 5 juni 1991

Terdege | 64 Pagina's

Overtuigen is werk van Heilige Geest

Bekijk de hele uitgave van woensdag 5 juni 1991

Terdege | 64 Pagina's

PDF Bekijken