Bekijk het origineel

Hoe weet je dat onze godsdienst de juiste en de Bijbel waar is?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Hoe weet je dat onze godsdienst de juiste en de Bijbel waar is?

8 minuten leestijd

Voor wie zijn de beloften in de Bijbel? Waarom is popmuziek slecht? Waarom zou het christendom de ware godsdienst zijn? Ik ben zo koud en hard, ik kan niet bidden; wat moet ik doen? Wanneer mag je belijdenis doen? Op dit soort vragen proberen we in deze rubriek een bijbels antwoord te geven.<br />

Hallo, ik ben een meisje van 18 jaar. Ik ben blij datje je vragen naar jullie kunt opsturen. Want bijv. als je niet zo vrijmoedig bent om persoonlijke vragen in de kring te leggen bijv. metj.v. dan is dit heel fijn. Ik had dus een vraag! Hoe moetje reageren als ze vragen: hoe weetje nou dat jouw godsdienst de juiste is want er zijn zoveel geloven en iedereen zegt dat hij gelijk heeft. Zelf kun je in de Bijbel lezen bijv. de voorspellingen van de eindtijden bijv. Psalm 135:3 maarzo iemand die niet in de Bijbel leest, kun je toch moeilijk daaruit antwoord geven en wijzen op de natuur. Het antwoord is dan: die kan ook door Allah gemaakt zijn. Dat is mijn vraag!

Ik ben een meisje van 13 jaar en wil graag reageren op "Nog vragen? " (goed dat het gekomen is). Ik heb eengrote vraag nl: -wij geloven in de drieënige God, maar de mohammedanen in Allah en Mohammed en dan denk ik altijd zo: zij kunnen ook wel gelijk hebben. Nog een voorbeeld. Zij hebben de Koran en wij de Bijbel en denk ik weer: ja daar kan ook wel in staan "dat" wat waar is. Kunt u mij helpen eruit te komen?

Hoe weet je nu eigenlijk of de Bijbel wel waarheid is? Je komt zo veel andere godsdiensten tegen. Je spreekt een moslim, je hoort van Boeddha en je leest over verschillende oosterse sekten. Wat is nu waarheid? Al die godsdiensten hebben toch ook wel iets goeds? Is het niet wat arrogant om te denken dat wij het alleen weten? Daar komt bij dat in je eigen hart ook wel eens vele twijfels naar boven komen. Als God er echt is, waarom is er dan zoveel leed en ellende in de wereld? Is God dan wel echt goed? Bovendien merk je vaak zo weinig van God. Je bidt en je merkt niet dat Hij antwoordt. En het bange vermoeden rijst in je ziel op dat het wel eens allemaal bedrog kan zijn. Wie zegt dat de dominee het weet? Wie zegt dat je ouders het bij het rechte eind hebben? Zo kan de twijfel je hart verscheuren. Om al deze redenen zou je wel eens heel erg zeker willen uitmaken of de Bijbel nu Gods Woord is of niet. Hoe zou je dat willen doen? Hoe zul jij met een heel klein verstand bepalen of de Bijbel van God is? Als God echt God is, dan is Hij oneindig veel groter dan jij... Dan kun jij niet beshssen over Hem, maar dan doet Hij dat over jou!

Zo gaat het niet
Zo is het ook als het gaat om Gods Woord. We kunnen met ons pietepeuterige verstand niet uitmaken of de Bijbel werkelijk van God is of niet. Je zou het maar al te graag zo willen bewijzen zoals je duidelijk maakt dat driemaal vier twaalf is. Maar zo gaat het niet met Gods Woord. Je zou de Nederlandse Geloofsbelijdenis eens op moeten zoeken. Achter je Catechismus kun je deze vinden. Daar lees je in artikel 5 over het geloof in Gods Woord. Een christen gelooft niet omdat anderen zeggen dat dit waar is, maar omdat hij zelf door de Heilige Geest in zijn of haar hart gevoelt dat dit Woord de waarheid is. Het Woord is in zichzelf zo krachtig dat je door de kracht van het Woord zelf overweldigd wordt. Je hoeft geen bewijzen meer.

Brieven van een vreemde
Laat ik een voorbeeld geven uit het dagelijkse leven. Stel je voor dat een jongen en een meisje verkering hebben. Als zij op grote afstand van elkaar wonen zullen zij elkaar regelmatig (niet al te korte) brieven schrijven. Stel je eens voor dat een vriend van de jongen een brief van dat meisje in handen krijgt. Kan hij die brief lezen? Geen probleem. Met zijn verstand begrijpt hij alles. Echter, het raakt hem niet. Zo is het als wij zonder geloof en liefde tot God Zijn Woord lezen. Als de jongen van dat meisje die brief leest, is het heel anders. Ieder woord raakt hem. Verschillende keren leest hij de brief Hij wil precies weten wat zijn meisje te zeggen heeft. Zo is het met een christen. Hij onderzoekt de Schriften nauwkeurig. Dat is natuurlijk heel wat anders dan driemaal per dag uit gewoonte de Bijbel even zó snel lezen dat je na het danken eigenlijk niet meer weet waar het over ging... Vraagt nu een ander aan die jongen of hij er wel zeker van is dat het de brief van zijn meisje is, dan zal hij bevestigend antwoorden. Hij herkent haar stijl en haar karakter in iedere zin. Zo is het met een christen. Het gezag van het Woord heeft niet het gezag van mijn verstand nodig om daardoor bevestigd te worden. Niet mijn verstand regeert over het Woord van God, maar Gods Woord regeert over mijn verstand. Wordt het een beetje duidelijk? Wij kunnen nooit een ander overtuigen van de waarheid van Gods Woord, zodat deze het wel moet geloven. Wel kunnen we getuigen. En dat kan Gods Geest gebruiken om bij anderen ook geloof in het hart te werken zodat deze er zeker van wordt dat Gods getuigenis eeuwig zeker is.

Frisheid
Er is echter ook een andere kant aan de zaak. Het is wel zo dat als we eenmaal geloven dat Gods Woord de waarheid is, er verschillende dingen zijn die dat kunnen bevestigen. Nergens ter wereld vinden we zo'n boek als de Bijbel. De gedachten in Gods Woord kunnen geen gedachten van mensen zijn. De leer van de heilige God en de gevallen mens vinden we nergens ter wereld. De leer van de zonde en de straf op de zonde komen we in geen godsdienst tegen. Zeker vinden we nergens dat een Ander sterft voor de zonden van de mens. Dit is de verborgenheid van het evangelie die de Heere in Zijn Woord openbaart. De overeenkomst van alle niet-christelijke godsdiensten is dat de mens zichzelf moet verlossen. Daarom zal een moslim ook nooit zeker zijn van zijn persoonlijke zaligheid. Vraag het maar eens heel direct in een gesprek. De frisheid van Gods Woord is opvallend. Als we de Bijbel tien keer lezen, zien we er tien keer nieuwe dingen in. Is dat met een werelds boek het geval? We kunnen Gods Woord vergelijken met een fontein. De fontein is hetzelfde, maar het water is steeds fris. Al meer dan 2000 jaar wordt er uit dit boek gepreekt en nog steeds worden er nieuwe dingen in ontdekt. Het is bijzonder treffend hoe eerlijk de bijbelschrijvers zijn. Als de Bijbel een boek met heldenverhalen zou zijn, zouden de fouten van de bijbelheiligen zo veel mogelijk verzwegen zijn. In Gods Woord lezen we eerlijk over de gebreken van Abraham, Mozes, David, Salomo, Petrus en anderen. De leer van de Schrift is ook daarin zo opvallend dat de profetieën allemaal letterlijk uitgekomen zijn. Jezus werd in Bethlehem geboren. Hij heeft gereden op het veulen van een ezelin. Hij werd geboren tijdens de tweede tempel. Hij is met de misdadigers in Zijn dood geweest. Allemaal profetieën die in de Heere Jezus letterlijk en volkomen hun vervulling vinden. Er is nog iets dat erop wijst dat de herkomst van de Bijbel goddelijk moet zijn. De Bijbel is geschreven in een tijdperk van meer dan 1600 jaar. Denk je eens in, 1600 jaar geleden, wat was alles toen anders... En dan te bemerken dat in het schrijven van de bijbelschrijvers niets veranderd is. Zij spreken over dezelfde God en dezelfde Zaligmaker en dezelfde manier waarop mensen Hem leren kennen. De bevinding van David in de psalmen kom je ook tegen bij Paulus. De belijdenissen van Augustinus laten ook hetzelfde geluid horen. Luther getuigt ook van dezelfde genade. Voel je? De eeuwige God is onveranderlijk. Mensen veranderen, maar God nooit. Dat blijkt in Zijn Woord.

Licht van de Geest
We zouden nog heel veel dingen kunnen noemen. Het Woord van God kan mensenlevens geheel veranderen. Mensen worden door de Bijbel wederom geboren en leren Christus kennen. Wat een wonderlijk iets dat door het simpele preken van een dominee jongens en meisjes anders gaan denken en zich afgaan vragen hoe ze vrede met God moeten krijgen. Dan moet er toch wel iets heel bijzonders zijn met Gods Woord, nietwaar? Nogmaals, besef dat dit geen argumenten zijn waarmee je jezelf en een ander voor de waarheid van God kunt inwinnen. Smeek in de eerste plaats de Heere of Hij door Zijn Geest zo krachtig in je hart werkt, dat je niet anders kunt dan geloven. Zo leer je zeggen: Wij spreken wat wij weten. Als de kracht van Gods Woord in je leven merkbaar is, kunnen anderen daardoor gewonnen worden voor Christus. Is dat je verlangen, dat er velen tot bekering komen? Weet dit, Christus is Dezelfde als op de Pinksterdag!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 17 juli 1991

Terdege | 64 Pagina's

Hoe weet je dat onze godsdienst de juiste en de Bijbel waar is?

Bekijk de hele uitgave van woensdag 17 juli 1991

Terdege | 64 Pagina's

PDF Bekijken