Bekijk het origineel

ennieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

ennieuws

4 minuten leestijd

In de lijn ^"^Jeileboer 150 jaar geleden werd de hervormde predikant van Benthuizen, ds. L.G.C. Ledeboer, afgezet. Zijn volgelingen bleven hem echter als hun voorganger erkennen, en ook buiten zijn woonplaats voelden velen zich tot hem aangetrokken. Zij werden ledeboerianen genoemd. De geschiedenis van deze ledeboerianen is in grote lijnen wel bekend. Ook is bekend dat met name drie kerkverbanden zich zien als de voortzetting van Ledeboer en de zijnen, te weten: de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. In zijn boek „In de lijn van Ledeboer" heeft de heer Vermeulen een en ander uit de geschiedenis van Ledeboer, P. van Dijke en D. Bakker en hun opvolgers op een rijtje gezet. Het leverde een goed leesbaar boek op, waarin veel, ook tot nog toe onbekende, afbeeldingen een plaats vonden. De schrijver vermeldt in zijn verantwoording, dat hij getracht heeft „alle personen te belichten, die in de gemeenten hebben gesproken en over ieder van hen iets te schrijven." Daarbij heeft hij nadrukkelijk een keus gemaakt. Volgens hem waren het vooral ds. L. Boone en zijn gemeenten die de zuivere lijn van ds. Ledeboer doorgetrokken hebben. Vandaar dat Vermeulen zich in de geschiedenis na 1907 beperkt heeft tot de Oud Gereformeerde Gemeenten. Daarin zal niet iedereen hem willen volgen, want waren er na 1907 in de Gereformeerde Gemeenten dan helemaal geen ledeboeriaanse voorgangers meer? Een ander punt is of alle voorgangers die Vermeulen noemt eigenlijk wel ledeboeriaans te noemen zijn. Hij geeft in hoofdstuk 15, "De lijn van Boone", korte beschrijvingen van A. Potuyt, W. Woudwijk, E. Wijnne en anderen. Maar stonden deze voorgangers werkelijk in de lijn van Ledeboer, zoals de titel aangeeft? Ik dacht het niet. Dat neemt overigens niet weg dat men blij kan zijn dat Vermeulen ze toch kort beschreven heeft: elke aanvulling op het gebied van de kleine kerkgeschiedenis is welkom en het boek vermeldt toch ook weer onbekende gegevens. „Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland, jaargang 4", onder red. van D. Th. Kuiper; prijs ƒ 35,-. In dit vierde jaarboek wordt in de eerste plaats een artikel geleverd over de overeenkomsten en de samenhang tussen Hendrik de Cock en de zogeheten Groninger richting in de vorige eeuw, door J. Vree. Daarna volgt een zeer goede beschrijving van de werkzaamheden van de merkwaardige Antonius van der Linde als vrije predikant in Amsterdam, door F. L. Bos. In een derde artikel wordt door B. de Groot weergegeven wat de reacties waren in de afgescheiden kerkelijke pers op de beweging in de Nederlandse Hervormde Kerk die tenslotte de Doleantie tot gevolg had. De gemeentezang in de Gereformeerde Kerken vanaf 1834 wordt door B. Smilde beschreven. In dit artikel wordt duidelijk gemaakt hoe men tijdens de Afscheiding de zogenaamde Evangelische Gezangen verwierp en zich vooral richtte op de psalmberijming van 1773, terwijl later de deur open werd gezet voor het zogenaamde Nieuwe Liedboek voor de kerken. Het boek eindigt met de genealogie van het geslacht Koetsier. Het is weer een interessante bundel geworden, al zal niet iedereen de conclusies van de schrijvers kunnen delen.

Dr. H. Florijn
"Is een thuisloze mijn naaste?" door drs. W. van Vlastuin; uitg. St. Ontmoeting; 35 biz., prijs ƒ 5,(incl. verzendkosten). Is een thuisloze mijn naaste? Onder die titel bracht de stichting "Ontmoeting" een brochure uit, met als ondertitel: Bijbelse uitgangspunten voor hulp aan thuislozen. Auteur is bestuurslid drs. W. van Vlastuin, hervormd predikant te Wouterswoude. Aan hen die werkzaam zijn onder thuislozen of in dit werk geïnteresseerd wordt in kort bestek fundamentele informatie geboden. Te bestellen bij St. Ontmoeting, Lissabonweg 519,3137LPVlaardingen.

OÏEiOSORDI
Over weinig theologische onderwerpen bestaat zo veel verschil van mening als over de orde van het heil. Wie daarover publiceert begeeft zich op glad ijs. Toch heeft ds. C.G. Vreugdenhil, predikant van de Gereformeerde gemeente in Vlissingen, de stap gewaagd. Zijn jongste boek is een bijgeschaafde weergave van de bijbellezingen die hij over dit onderwerp hield. In nauwe aansluiting bij de Bijbel, de belijdenisgeschriften, de reformatoren en de (vroege) nadere reformatoren geeft de predikant onderwijs over de weg die de Heere gaat in het leven van hen die Hij roept uit het duister tot Zijn wonderbaar licht. Daardoor blijven allerlei niet in de Bijbel terug te vinden onderscheidingen, die in de gereformeerde gezindte voor veel verwarring zorgen, buiten beschouwing. Vooral in de hoofdstukken over de heiligmaking en de aanneming tot kinderen wordt op bewogen en pastorale wijze gesproken over vaak vergeten onderwerpen. Door vorige publikaties heeft de auteur getoond over een vaardige pen te beschikken. Dat blijkt ook uit dit werk. Het boek is geschreven in een heldere stijl. Dat maakt kennisname van de waardevolle inhoud nog gemakkelijker.

H. de Vries

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 31 juli 1991

Terdege | 64 Pagina's

ennieuws

Bekijk de hele uitgave van woensdag 31 juli 1991

Terdege | 64 Pagina's

PDF Bekijken