Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Huiswerk voor u: nieuwe verkeersregels per 1 november

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Huiswerk voor u: nieuwe verkeersregels per 1 november

"Geef uw verstand eens voorrang"

9 minuten leestijd

Op 1 november zullen in Nederland nieuwe verkeersregels en -tekens in werking treden. De naam van het nieuwe stelsel is Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 of kortweg RVV 1990. De invoering van het RVV 1990 zal gepaard gaan met de slogan: Geef uw verstand eens voorrang. Zaken die eigenlijk vanzelf spreken zijn niet meer geregeld. Bestudeer de nieuwe regels goed; veel situaties en borden komt u regelmatig in de praktijk tegen.

Het ontstaan van het RVV 1990 is het gevolg van een aantal doelstellingen:
- vermindering en vereenvoudiging van de regelgeving;
- gestelde regels moeten te handhaven (controleerbaar) zijn;
- aanpassing aan de Europese verkeersregels.
De nieuwe voorrangsregels zijn nog niet aangepast bij de de Europese verkeersregels. In het RW 1990 zijn een heleboel zaken niet meer geregeld of althans niet meer zo uitvoerig als in het oude RVV. De nadruk komt meer te liggen op de eigen verantwoordelijkheid.

Kapstok
Een aantal dingen die nu zijn geregeld (verboden) en die in het RVV 1990 niet worden genoemd, zullen vallen onder artikel 25 van de Wegenverkeerswet, ook wel genoemd het "kapstokartikel" of het "algemeen veiligheidsartikel". Dit artikel zegt: „Het is verboden zich op een weg zodanig te gedragen, dat de vrijheid van het verkeer zonder noodzaak wordt belemmerd of de veiligheid op de weg in gevaar wordt gebracht of redelijkerwijze is aan te nemen dat de veiligheid op de weg in gevaar kan worden gebracht."

Een voorbeeld: Nu zegt artikel 50, 1e lid oude RVV dat het een bestuurder verboden is zonder noodzaak plotseling te remmen als daardoor het andere verkeer in gevaar wordt gebracht. Deze bepaling is niet opgenomen in het RVV 1990. Als een bestuurder na 1 november a.s. deze handeling verricht, zal zijn overtreding dus vallen onder het "kapstokartikel", waarin dit gedrag duidelijk wordt verboden.

Busbaan
We noemen de belangrijkste wijzigingen.
• Op een autosnelweg geldt voortaan een toelatingseis: Motorvoertuigen die kunnen en mogen rijden met een snelheid van tenminste 80 km/u mogen er alleen komen. Voor de autoweg was de eis reeds 40 km/uur.
• Naast de busstrook kennen we straks ook de busbaan. Nu zijn busbanen nog voorzien van borden: gesloten voor alle verkeer behalve voor autobussen. lijndiensten, enz. In de toekomst is dat niet meer nodig: een busbaan heeft dezelfde betekenis als een busstrook en is te herkennen aan het woord "BUS" dat op de rijbaan is aangebracht.

Richting aangeven
Invoegstrook en uitrijstrook zijn omschreven als: door een blokmarkering van de doorgaande rijbaan afgescheiden weggedeelte dat bestemd is voor bestuurders die de doorgaande rijbaan op willen rijden c.q. willen verlaten.
• Rechts van de blokmarkering is inhalen m.i.v. 1 november toegestaan. (Pas op: eigen verantwoordelijkheid en "kapstokartikel").
• Bestuurders die willen invoegen vanaf de invoegstrook moeten ander verkeer voor laten gaan. Dit zelfde geldt bij uitvoegen: Bestuurders die willen uitvoegen moeten het verkeer op de uitvoegstrook voor laten gaan.
• Bij in- en uitvoegen is het verplicht richting aan te geven.
Richting aangeven moet ook als u met uw auto van de kant wegrijdt, van rijstrook wisselt (zowel naar links als naar rechts) of een belangrijke zijdelingse verplaatsing maakt.
• Een verdrijvingsvlak is een gedeelte van de rijbaan waarop schuine strepen zijn aangebracht. Het is verboden om zich op verdrijvingsvlakken (sergeantstrepen) te bevinden.
Trams mogen links en rechts worden ingehaald. Houdt echter in de gaten dat een tram links inhalen een gevaarlijke bezigheid is in verband met zijn grote lengte.
• Bestuurders die een stilstaande tram of autobus (nieuw) willen voorbijrijden aan de zijde waar de passagiers in- en uitstappen, moeten deze passagiers daartoe gelegenheid geven.
Fietsers en bromfietsers moeten elkaar links inhalen, maar zij mogen andere bestuurders ook rechts inhalen.

Voorrang
• De voorrangsregels en de regels bij het afslaan op dezelfde weg zijn niet echt veranderd. Wel is omschreven wat voorrang verlenen is: betrokken bestuurders ongehinderd hun weg laten vervolgen. Ook is nu omschreven dat de bestuurder die linksaf slaat de tegemoetkomende bestuurder die op hetzelfde kruispunt rechtsaf slaat moet laten voor gaan.
Haaietanden hebben een eigen betekenis: Voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende weg (ook als er geen bord bij staat!)
• Een voorrangsvoertuig is een motorvoertuig dat de bekende signalen voert (optische en geluidssignalen), ongeacht wie dat doet. Deze voertuigen moet u voor laten gaan. Dus ook als iemand de signalen voert die dat eigenlijk niet mag doen. Degene die ten onrechte de signalen voert is strafbaar.
• Vastgesteld is dat bestuurders van motorvoertuigen de rijbaan moeten gebruiken (dus ook tijdens stilstaan e.d.). Dit houdt dus in dat u niet over het fietspad of door de berm mag rijden en dat u daar dus ook niet mag stoppen/parkeren.
Voorsorteren is niet verplicht meer; als een bestuurder niet voorsorteert dan zal hij er goed op dienen te letten dat hij niemand hindert of in gevaar brengt. Doet hij dat toch dan is hij strafbaar volgens het "kapstokartikel".

Snelheid en verlichting
• Alle maximumsnelheden buiten de bebouwde kom zijn voor vrachtauto's, autobussen, eventueel met aanhangwagen, op alle wegen 80 km/u, tenzij dat door borden anders wordt aangegeven.
• De minimumsnelheid op een autosnelweg is vervallen. Ook hier geldt: Als u gevaarlijk of hinderlijk langzaam rijdt dan bent u strafbaar volgens het "kapstokartikel".

• De matrixborden (boven de rijstrook) met een getal geven geen adviessnelheid meer aan doch een maximumsnelheid.
• Het aantal verboden om stil te staan is verminderd; parkeerverboden zijn gewijzigd. Gele doorgetrokken streep wordt per 1 januari '95 stopverbod, gele onderbroken streep een parkeerverbod. Dubbel parkeren is altijd verboden.
• Bij inhalen buiten de bebouwde kom mogen geen signalen (geluid of knipperen met groot licht) meer gegeven worden.
Verlichting bij dag: Nooit groot licht.
Verlichting bij donker, stilstaand op de rijbaan of langs auto(snel)weg, op parkeerhaven of -strook of op vluchthaven of -strook: Stadslicht. Nooit parkeerlicht.
Binnen de bebouwde kom is verlichting niet meer verplicht als uw auto stilstaat op de rijbaan (daar mag een eventueel stadshcht of parkeerhcht worden gevoerd).

Gordel dragen
• De bijzondere rechten voor/verplichtingen ten aanzien van militaire colonnes, uitvaartstoeten, processies, optochten en marskolonnes vervallen, behalve voor militaire colonnes. Overigens verstaat men onder militaire colonne niet meer een aantal militairen te voet.
• Als er in een auto autogordels aanwezig zijn moeten deze gebruikt worden door bestuurder en passagiers (dus ook in een vrachtauto). Kinderen mogen thans ook gebruik maken van de autogordel als ze nog geen 12 jaar oud zijn. In plaats van de autogordel blijft het goedgekeurde kinderzitje voor kinderen tot 12 jaar toegestaan.
• Bij achteruitrijden, op korte afstand bezorgen van bestellingen, enz. is het dragen van de autogordel nu ook verplicht.

Mensen die door een handicap de gordel niet kunnen dragen en personen die ouder zijn dan 12 jaar maar korter dan 1,50 meter moeten ontheffing aanvragen.
• Bepaald is dat verkeerslichten boven verkeerstekens gaan die de voorrang regelen. In de praktijk gebeurde dit al: Als u groen licht had verleende u geen voorrang aan de bestuurders op de voorrangsweg die rood licht hadden.
• Bij een verkeerslicht kan een bord zijn geplaatst met de tekst: „Rechtsaf voor (brom)fietsers vrij." In dat geval gelden het gele en het rode verkeerslicht niet voor fietsers, bromfietsers en bestuurders van invalidenvoertuigen. Deze dienen dan wel al het overige verkeer ter plaatse voor te laten gaan.

• Bij een geel knipperlicht kunnen voetgangers op eigen risico oversteken. Het verkeer op de rijbaan heeft wel voorrang.
Voetgangers en bestuurders van invalidenvoertuigen die bij een voetgangersoversteekplaats op het punt staan om over te gaan steken moeten van bestuurders daartoe gelegenheid krijgen.
• Voetgangers zijn niet meer verplicht gebruik te maken van de oversteekplaats als ze zich op een afstand van minder dan 30 meter daarvandaan bevinden.

Verkeersborden
• Vele verkeersborden zijn gewijzigd of vervallen terwijl er nieuwe zijn bij gekomen. Bestudeer deze heel goed. De borden gelden in principe voor de hele weg waar ze geplaatst zijn. Een gebods- of verbodsbord vervalt na een verharde zijweg. De verboden om stil te staan en parkeerverboden gelden alleen voor de zijde van de weg waar ze zijn geplaatst. Verder kan een bord boven een rijstrook zijn aangebracht: het bord geldt alleen voor die rijstrook. We kenden al de borden met de "zone"-aanduidingen.

• Als ergens een gesloten-verklaring van kracht is, dan is het ook verboden zich daar te bevinden (dus niet alleen strafbaar als u er rijdt).
• Een groot aantal dingen wordt niet meer geregeld. Enkele daarvan zijn: Wat u allemaal moet doen voordat u van richting gaat veranderen. Wat u exact moet doen voordat u gaat inhalen (kijktechniek). Inhaalverbod op kruisingen/spoorwegovergangen/onoverzichtelijke bochten en hellingen. Verbod zonder noodzaak uitzonderlijk langzaam rijden ten opzichte van overig gelijksoortig verkeer. Zonder noodzaak plotseling remmen als ander verkeer daardoor in gevaar wordt gebracht. Wie welke rijbaan moeten volgen bij drie of meer rijbanen. Voorbij rijden van de verkeerszuilen en andere verkeersheuvels (groen glas bij verkeerszuil verdwijnt).

Nieuw theorieboekje
Dit zijn een groot aantal van de wijzigingen, doch zeker niet alle. U doet er goed aan de regels in het hoofd te prenten, maar daarnaast zult u zeker kennis moeten nemen van de verkeersborden en hun betekenis. Ook de juiste kennis van de stilstand- en parkeerverboden kunnen u veel narigheid (en geld) besparen.

Kijkt u de komende tijd eens een nieuw theorieboekje in van uw zoon, dochter of andere kennis die de nieuwe theorie leert voor het CBR-theoriecertificaat. Veel regels die vervallen zijn vindt u niet terug; in wezen zijn dat allemaal dingen die onder artikel 25 van de Wegenverkeerswet toch strafbaar zijn, of regels die meer thuis horen bij de rij-instructie. Ze worden echter niet allemaal meer exact opgesomd in het RVV 1990.

Veel dingen zijn niet meer geregeld. Dat zal vast geen problemen geven, want u geeft heel eenvoudig... uw verstand voorrang!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 23 oktober 1991

Terdege | 72 Pagina's

Huiswerk voor u: nieuwe verkeersregels per 1 november

Bekijk de hele uitgave van woensdag 23 oktober 1991

Terdege | 72 Pagina's

PDF Bekijken