Bekijk het origineel

Zoveel hoofden ....

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zoveel hoofden ....

3 minuten leestijd

Deze rubriek is bedoeld om te reageren op de redactionele inhoud van Terdege. Uw bijdrage mag niet langer zijn dan 175 woorden en moet voorzien zijn van de titel van deze rubriek en uw naam en adres. Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat wij met de inhoud daarvan instemmen. De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen bepaalde reacties in te korten of niet te plaatsen.

Hardinxveld-Giessendam

In Terdege van 29 januari 1992 p. 18/19 komt ds. Joh. van der Poel als predikant te Hardinxveld voor. Hierbij is sprake van een regelrechte geschiedenisvervalsing, immers genoemde predikant is predikant geweest te Giessendam (en vandaar vertrokken naar Ede).

In zijn boek "Eben Haëzer" (Veenendaal-Kool 1978) kan men dat lezen, zoals hij daarvan zelf getuigde op de blz. 5, 48, 67, 68, 69, 71 enz. Zie ook een artikel over ds. Joh. van der Poel in: A. Korpel, De Waard in oorlogstijd, deel 2 (Alblasserdam, de Klaroen, 1984), blz. 153 en 154.

Trouwens, het Reformatorisch Dagblad brengt ook wel berichten uit over Giessendam onder de kop Hardinxveld. Heel merkwaardig. Aan het artikel over de heer M. Dankers (die op de School met den Bijbel te Giessendam heeft gezeten) wil ik niets afdoen.

G. J. van de Bree,
Scherpenzeel

                               ------------------------------

Ds. Smytegelt

Naar de weergave van Terdege (29 jan. jl.) heeft ouderling M. Dankers van Den Helder opgemerkt: „Mannen als Smijtegelt, Brakel, Van der Groe en Hellenbroek behoorden uiteindelijk tot het establishment. (...) De Engelsen hebben altijd dichter bij het volk gestaan."

Tot weerlegging van deze opvatting kunnen voor wat betreft ds. B. Smytegelt, de volgende citaten dienen: „Bekering, geloof, heiligmaking, liefde tot de arme huisgenoten des geloofs. Mist gij die goederen hier, (...) bijzonder die, dat gij geen goed gedaan hebt in de wereld aan arme vromen, hebt gij die niet willen verkwikken, gij zult het u beklagen in de eeuwigheid, als gij de arme zult zien verheerlijkt en uzelf in de smarten" (Ds. Smytegelt in "Een woord op zijn tijd", deel 1, pag. 136, Romijn & Van der Hoff, verschijnt D.V 1994).

Pieter de Vriese, tijdgenoot van deze predikant, vermeldt aangaande zijn gedrag: „Hij bezocht zoo wel de lage hutten der vromen/als de gewelfde huizen der grooten; hadde iemand raad of daad van nooden/dat gaf hij gaarne/ 't zij naar ziel of naar ligchaam" ("Historisch Verhaal", pag. 14 I.J. Malga, 1858).

Hoort u ook zijn boeteroep over de regenten van zijn eigen stad: „Wat zijn de grote in hare huize ongodtsdienstig! (...) Daar en wordt niet altoos spoedig regt gedaan zonder aanzien des perzoons. Wat leggen "er tranen der bedrukte daar in die vierscharen! (...) Zij spannen met de losse en ergelijke t' zamen tegen de godtvrugtige, daar druizen en razen zij tegen, zij zouden ze wel het landt uit willen hebben" (Bededag 1722, "Een woord op zyn tyd", deel 2, pag. 474, Gebr. Huge).

H.A. Krijgsman,
Gorinchem

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 11 maart 1992

Terdege | 88 Pagina's

Zoveel hoofden ....

Bekijk de hele uitgave van woensdag 11 maart 1992

Terdege | 88 Pagina's

PDF Bekijken