Bekijk het origineel

De hoogste Ambtsdrager heeft alles volbracht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De hoogste Ambtsdrager heeft alles volbracht

"Doch wij prediken Christus, de Gekruisigde" 1 korinthe 1:23a

4 minuten leestijd

In ons tekstwoord horen we Paulus zeggen: Doch wij prediken Christus, de Gekruisigde. Dat schrijft die Paulus, die eerst niets van Christus, de Gekruisigde wilde weten. Maar de Heere was hem tegen gekomen en had hem stil gezet. En Paulus heeft voor de Heere leren buigen als een ongerechtige en verkeerde en heeft in Hem, van Wie hij eerst niets wilde weten, zijn heil en zijn gerechtigheid en zijn leven leren zoeken en vinden. En die Paulus was nu ook door de Heere geroepen om zelf Christus, de Gekruisigde te verkondigen. De Joden ergerden zich aan die prediking. De Messias stervend aan het kruishout, hoe kan dat nu? En de wijze Grieken vonden zo'n prediking maar dwaasheid. Maar Paulus had het leren verstaan, datjezus, Die als vervloekte de kruisdood stierf, de Christus was, de Verlosser, in Wie alleen en door Wie alleen de weg ten leven is. En allen die in een levend geloof het evangelie van God leren verstaan, die leren zich verwonderen over Christus, de Gekruisigde en zonder Hem kunnen zij niet.

Hoe groot is het toch, in een levend geloof te leren verstaan dat Hij, Die éénmaal op Golgotha stierf, de grote Ambtsdrager is. Die we zo nodig hebben om door Hem voor God te leven. Hij moest de vloekdood sterven, en dat naar de heilige Schriften, opdat Hij zo de toorn van God tegen de zonde zou dragen en heil en gerechtigheid zou aanbrengen. Hoe leert ons toch die kruisiging van Christus, dat we van onszelf vervloekten en aangeklaagden zijn, die onszelf niet kunnen verlossen van Gods toorn en vloek. Hoe komt toch van Christus, de Gekruisigde, de boodschap tot ons: Verootmoedig u toch als een onreine en onheilige in uzelf voor God en zoek in Christus alleen uw gerechtigheid en heiligheid, uw leven, uw troost en wijsheid. Niet in u, maar alleen in Christus is, juist omdat Hij leed en stierf onder de toorn van God, verlossing van Gods toorn en vloek en leven voor Gods aangezicht. Aci] :h, van nature vinden ook wij die prediking een ergernis of dwaasheid. Van nature willen we niet als onreinen en onheiligen door Christus, Die éénmaal zo bitter leed en stierf, behouden worden. Van nature willen we niet door Hem geleid worden op de weg des levens. Hoe droevig toch, als we doorgaan in onze eigen wegen en het blijven zoeken in ongerechtigheid of eigengerechtigheid en we niet willen, dat Hij over ons Koning is. Hoe droevig toch, als we Gods roepstemmen, die roepen tot bekering tot God en tot geloof in de drieënige God, blijven verwerpen.

Nliet alzo! Hoort toch naar de prediking van Christus, de Gekruisigde! Die prediking veroordeelt u, maar die leert ook: Zoekt in Christus en in de vruchten van Zijn lijden en sterven al wat u nodig hebt om voor God te leven en om in Zijn weg te gaan. Verwacht het toch van die hoogste Profeet en Leraar, die enige Hogepriester en die eeuwige Koning en uw gebed zij: Heere, leer mij en leid mij door Uw Geest en Woord, reinig en heilig mij door Uw bloed en regeer mij.

Wat wens ik toch, dat we door de kracht van de Heilige Geest horen naar de prediking van Christus, de Gekruisigde en dat we die prediking gehoorzamen. Dan moeten we van onszelf belijden onreinen en ongelovigen te zijn, die onbekwaam zijn van onszelf tot Gods eer te leven. Dan hebben we die allerhoogste Ambtsdrager zo nodig, opdat Hij ons door Zijn Geest en Woord lere en leide en ons de heilgeheimen van God doe kennen, en ook opdat Hij ons reinige en heilige door Zijn bloed en Geest en opdat Hij ons door Zijn Woord en Geest regeert en aan Hem onderworpen doet zijn. Zalig, wanneer we die allerhoogste Profeet, Priester en Koning mogen kennen in Zijn ambtelijk werk. Meer en meer zullen we Hem dan in Zijn profetische, priesterlijke en koninklijke bediening nodig hebben. Wanneer wij die allerhoogste Ambtsdrager kennen in Zijn werk, dan stemmen we met de psalmist in: Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 15 juli 1992

Terdege | 68 Pagina's

De hoogste Ambtsdrager heeft alles volbracht

Bekijk de hele uitgave van woensdag 15 juli 1992

Terdege | 68 Pagina's

PDF Bekijken